Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.7 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Ministerie van IenW. Bij de eerste suppletoire begroting 2022 zijn reeds middelen toegevoegd aan Hoofdstuk XII. Voor de toelichting op deze middelen wordt verwezen naar het betreffende wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel worden aanvullende middelen toegevoegd voor circulair bouwen.

Stimuleren circulair bouwen

Dit betreft een structurele overboeking van de middelen voor het verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21. Het betreft het stimuleren van hergebruik en recyclaat in bouwmaterialen met Rijksinkoop: via de aanbestedingen van rijksdiensten een bepaald percentage recyclaat of hergebruik in bouwmaterialen bij inkoop. Dit leidt tot hogere kosten bij de aanbestedende diensten, waarvoor een aanvullende bijdrage (subsidie) nodig is. Dit geeft een impuls richting de markt via de voorbeeldrol en inkoopkracht van het Rijk met circulair inkopen en aanbesteden (kabinetsreactie op de Transitieagenda’s circulaire economie juni 2018).

Tabel 8 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)

Art.

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

struc

Toegekende middelen 1e suppletoire begroting 2022

          

22

Versterking omgevingsdiensten

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

24

Versterking ILT

2.000

4.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

21

Circulaire ketenprojecten

 

300

2.300

2.300

3.100

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

21

Uitvoeringskosten MIA/VAMIL

   

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

21

Stimuleringsprogramma recycling

200

6.800

8.000

9.000

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

7.000

7.000

13

Drinkwater

4.500

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

Toegekende middelen ontwerpbegroting 2023

          

21

Stimuleren circulair bouwen

 

1.500

2.000

2.000

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.500

1.500

NGF-middelen

Bij de eerste suppletoire begroting 2022 zijn er ook middelen toegevoegd voor onderstaande NGF-projecten. Voor de toelichting op de NGF-middelen wordt verwezen naar bijlage 8 bij deze begroting.

Tabel 9 Overzicht toegekende NGF-middelen (bedragen x € 1.000)

Art.

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

18

Digitale Infrastructuur en Logistiek

674

13.868

12.938

11.812

11.812

    

51.104

17

Luchtvaart in Transitie

3.000

25.000

35.000

40.000

45.000

35.000

35.000

25.000

20.884

263.884

18

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

9.500

15.600

25.100

      

50.200

Licence