Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 8: NGF

De NGF-bijlage bevat een overzicht van alle toekenningen vanuit het Nationaal Groeifonds aan het departement.

Tabel 179 Uitgavenraming NGF-projecten (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal uitgaven NGF-Projecten

 

13.174

54.468

73.038

51.812

56.812

35.000

        

Subtotaal uitgaven Digitale Infrastructuur Logistiek

0

674

13.868

12.938

11.812

11.812

0

Scheepvaart en Havens

       

Opdrachten

0

674

13.868

12.938

11.812

11.812

0

        

Subtotaal ontvangsten Digitale Infrastructuur Logistiek

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

        

Subtotaal uitgaven Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

0

9.500

15.600

25.100

0

0

0

Scheepvaart en Havens

       

Subsidies

0

9.500

15.600

25.100

0

0

0

        

Subtotaal ontvangsten Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

        

Subtotaal uitgaven Luchtvaart in transitie

0

3.000

25.000

35.000

40.000

45.000

35.000

Luchtvaart

       

Opdrachten

0

3.000

25.000

35.000

40.000

45.000

35.000

        

Subtotaal ontvangsten Luchtvaart intransitie

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

DIL heeft als doel de digitalisering van de logistieke sector te versnellen en faciliteren. De toegekende middelen (€ 51,1 mln.) worden ingezet voor verdere ontwikkeling van de Basis Data Infrastructuur en verhoging van de ‘digital readiness’ van het bedrijfsleven. Hiermee kunnen verstoringen en inefficiënties in de logistiek versneld en via betere (digitale) samenwerking aangepakt worden. Het programma DIL start in oktober 2022 en heeft een looptijd van vijf jaar.

Luchtvaart in Transitie

Luchtvaart in Transitie (€ 263,9 miljoen in totaal t/m 2030) is gericht op het verduurzamen van de luchtvaartsector door knelpunten in de transitie naar een duurzamere luchtvaart weg te nemen. De kern van de toekenning richt zich op doorbraaktechnologieën voor ultra-efficiënte vliegtuigontwikkeling en daarbij behorend onderzoek en flankerende activiteiten. Het project is in de tweede helft van 2022 gestart.

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES)

Met middelen (€ 50,2 miljoen) voor ZES kan een deel van de binnenvaart worden verduurzaamd via een nieuw energiesysteem. Door te investeren in dockingstations, batterijcontainers en het ombouwen van schepen kan er een rendabel en schaalbaar netwerk van open-toegankelijke laadinfrastructuur en energiecontainers ontstaan voor emissieloos varen. Het project is in de tweede helft van 2022 gestart.

Licence