Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 7: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Tabel 178 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

Ontwerpbegroting 2023

   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal uitgaven

  

36.489

23.943

17.830

10.984

10.145

10.159

10.264

          

Artikel 13 Bodem en ondergrond

10.348

10.475

9.997

8.230

7.880

7.887

7.992

Subsidies (regelingen)

E

S

10.144

10.380

9.902

8.135

7.785

7.792

7.992

Opdrachten

R

I

60

95

95

95

95

95

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

144

0

0

0

0

0

0

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

11.038

4.000

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

11.038

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Luchtvaart

10.945

6.088

2.176

467

465

465

465

Subsidies (regelingen)

R

I

425

431

0

0

0

0

0

Opdrachten

R

S

940

599

465

467

465

465

465

Leningen

R

I

3.774

0

1.711

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

R

I

5.806

5.058

0

0

0

0

0

Artikel 18 Scheepvaart en havens

96

100

3.100

100

100

100

100

Opdrachten havens CN

E

I

61

100

100

100

100

100

100

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

35

0

3.000

0

0

0

0

Artikel 21 Duurzaamheid

1.374

436

1.375

1.005

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

R en E

I

1.374

436

1.375

1.005

0

0

0

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

623

1.925

523

523

1.041

1.048

1.048

Subsidies (regelingen)

E

I

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

E

S

122

394

96

96

614

621

621

Bijdrage aan medeoverheden

E

S

501

1.300

300

300

300

300

300

Bijdrage aan agentschappen

R

S

0

231

127

127

127

127

127

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

1.064

919

659

659

659

659

659

Bijdrage aan medeoverheden

R

S

1.064

919

659

659

659

659

659

Artikel 24 Handhaving en toezicht

1.001

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

R

S

1.001

0

0

0

0

0

0

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Artikel 13 Bodem en ondergrond

Subsidies

Betreft structurele subsidies voor het verlagen van de tarieven van drinkwater op Saba, Sint Eustatius en Bonaire, alsmede voor afvalwater (rioolwaterzuivering) op Bonaire. Daarnaast gaat het om incidentele subsidies voor investeringen in de drinkwatervoorzieningen, hetgeen bijdraagt aan de toegankelijkheid van drinkwater.

Artikel 17 Luchtvaart

Opdrachten

Bijdrage aan Aeronautical Information Publication (AIP) voor de BES-eilanden.

Leningen

Het betreft middelen die worden ingezet voor het verstrekken van een hypothecaire lening aan WinAir op het luchthavengebouw van Winair. Daarmee kan het bedrijf, dat essentieel is voor de interinsulaire verbinding van Saba en Sint Eustatius op korte termijn blijven opereren.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Bijdrage aan medeoverheden

Voor de aanleg van de nieuwe zeehaven ontvangt Saba in 2023 een aanvullende bijdrage van € 3 miljoen. Op Saba wordt momenteel gewerkt aan de bouw van een nieuwe zeehaven die Saba beter bereikbaar moet maken en aantrekkelijker voor toeristen. De plannen voor de bouw van deze haven zijn tot stand gekomen na de verwoesting van de huidige zeehaven, Fort Bay Harbor, door orkanen Irma en Maria.

Artikel 21 Duurzaamheid

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de bijdrage aan het Openbaar lichaam Bonaire voor het realiseren van een duurzaam afval beheer via onder andere het programma Afval Beheer op Maat.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Opdrachten

Dit betreft middelen ten behoeve van incidentele opdrachten die zowel toezien op rijkstaken als eilandelijke taken. Het gaat hierbij o.a. om de lokale ondersteuning en coördinatie van projecten op de eilanden.

Bijdragen aan medeoverheden

De structurele reeks van € 0,3 miljoen is gereserveerd voor overige milieu en omgevingsveiligheid gerelateerde bijdragen aan de eilanden.

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de inzet van capaciteit inzake de uitvoering van CN projecten.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Bijdrage aan agentschappen

Naast reguliere taken als het weerbericht en een waarschuwing voor gevaarlijk weer worden er ook specifieke taken door het KNMI op Caribisch Nederland uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om dienstverlening op de luchthaven Flamingo Airport (Bonaire International Airport).

Licence