Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Verdiepingshoofdstuk

Tabel 119 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11. Integraal waterbeleid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

55.580

49.102

48.101

49.208

46.614

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

5.576

2.533

2.651

2.178

2.093

 

Nieuwe mutaties

7.665

8.242

5.679

3.651

2.967

1.770

       

Stand ontwerpbegroting 2023

68.821

59.877

56.431

55.037

51.674

49.983

Tabel 120 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

11.01

Algemeen waterbeleid

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2022

2.928

1.688

2.872

3.013

2.721

1.524

2

FLOW Serviceteam Rijk Omgevingswet

1.275

1.759

1.759

1.759

1.759

1.759

3

Overboeking naar BZK

‒ 1.275

0

0

0

0

0

4

VN Water 2023

2.900

3.450

0

0

0

0

5

Diversen

151

‒ 264

‒ 261

‒ 1.640

‒ 2.032

‒ 2.032

11.02

Waterveiligheid

      

6

Diversen

43

0

0

0

0

0

11.03

Grote oppervlaktewateren

      

7

Diversen

7

0

0

0

0

0

11.04

Waterkwaliteit

      

8

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

1.145

1.299

999

209

209

209

 

Diversen

491

310

310

310

310

310

Totaal

7.665

8.242

5.679

3.651

2.967

1.770

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de toedeling van de ontvangsten loon- en prijsbijstelling 2022 op artikel 99 aan DGWB op HXII.

 • Ad 2. Dit betreft een claim ten behoeve van de IenW-bijdrage aan het Serviceteam Rijkomgevingswet.

 • Ad 3. Dit betreft een overboeking aan min BZK ten behoeve van Ad. 2.

 • Ad 4. Dit betreft een claim ten behoeve van de VN Water conferentie.

 • Ad 5, 6 en 7. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

 • Ad 8. Het betreft de dekking vanuit het bestedingsplan DGWB voor de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Tabel 121 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11. Integraal Waterbeleid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

143

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

30

30

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

50

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

223

30

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 122 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13. Bodem en Ondergrond

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

137.280

150.577

150.300

145.923

134.238

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 12.929

‒ 9.812

3.158

7.399

10.657

 

Nieuwe mutaties

‒ 6.983

‒ 9.821

‒ 4.521

‒ 2.332

‒ 1.936

‒ 1.936

       

Stand ontwerpbegroting 2023

117.368

130.944

148.937

150.990

142.959

143.958

Tabel 123 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

13.04

Ruimtegebruik bodem

      

1

Subsidie Caribische Nederland

4.397

2.541

1.224

3.038

3.045

3.245

2

Personele uitgaven DGWB capaciteit

‒ 864

‒ 2.420

‒ 2.420

‒ 1.021

‒ 625

‒ 625

3

Personele uitgaven DGWB capaciteit

 

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

4

PFAS

‒ 1.500

0

0

0

0

0

5

Overboeking naar BZK

‒ 5.000

‒ 5.000

0

0

0

0

6

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

‒ 1.145

‒ 1.299

‒ 999

‒ 209

‒ 209

‒ 209

        

7

Diversen

‒ 2.871

‒ 2.443

‒ 1.126

‒ 2.940

‒ 2.947

‒ 3.147

Totaal

 

‒ 6.983

‒ 9.821

‒ 4.521

‒ 2.332

‒ 1.936

‒ 1.936

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een dekking vanuit de CA middelen voor betaalbaar drinkwater op Bonaire.

 • Ad 2. Dit betreft een dekking vanuit de CA middelen voor personele uitgaven DGWB capaciteit.

 • Ad 3. Dit betreft herschikking ten behoeve van de DGWB capaciteit vanuit Bodemmiddelen.

 • Ad 4. Dit betreft IenW-brede dekking vanuit het bestedingsplan van DGWB voor onderzoek PFAS.

 • Ad 5. Dit betreft een overboeking aan min BZK ten behoeve van incidentele dekking voor programmakosten voor opname gegevens over bodemverontreiniging.

 • Ad 6. Dit betreft dekking vanuit het bestedingsplan DGWB voor de EU kaderrichtlijn Mariene Strategie.

 • Ad. 7 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 124 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13. Bodem en Ondergrond

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

3500

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

3.500

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 125 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14. Wegen en verkeersveiligheid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

178.907

237.666

257.142

218.882

139.165

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

43.500

21.500

21.500

1.000

30.000

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

14.805

20.329

10.175

‒ 760

‒ 633

 

Nieuwe mutaties

16.038

14.438

12.668

7.394

2.097

674

       

Stand ontwerpbegroting 2023

253.250

293.933

301.485

226.516

170.629

134.611

Tabel 126 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

14.01

Netwerken

      

1

BOA Agentschapsbijdrage 2022

3.080

1.840

1.175

0

0

0

2

Uitvoeringstoetsen RDW

3.538

1.054

508

0

0

0

3

Aerius

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

4

Diversen

‒ 8

1.664

1.912

549

444

188

14.02

Veiligheid

      

5

Diversen

976

0

0

0

0

0

14.03

Slimme en Duurzame Mobiliteit

      

6

Unit Innovatie

2.750

3.740

3.740

3.740

0

0

7

Diversen

4.702

5.140

4.333

2.105

653

486

Totaal

 

16.038

14.438

12.668

7.394

2.097

674

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een bijdrage voor de afgesproken BOA (Beleidsondersteuning en advies) fte's. De inzet van de BOA’s draagt bij aan de uitvoering van het MIRT. De middelen zijn overgeheveld vanuit het Mobiliteitsfonds.

 • Ad 2. Dit betreft een bijdrage voor 2 uitvoeringstoetsen van Smart Mobility die zijn ontstaan vanuit het Europese Reglement 155 en 156. De uitvoeringstoets 155 dient als een deel van de uitvoeringstoets inzake de Europese GSR verordening (cyberbeveiliging en het beheersysteem voor cyberbeveiliging inzake de goedkeuring van motorvoertuigen). De uitvoeringstoets 156 heeft betrekking op onderzoek van de juridische, financiële, personele en organisatorische consequenties met betrekking tot de invoering operationalisering van UN/ECE regelgeving. De middelen zijn overgeheveld vanuit het Mobiliteitsfonds.

 • Ad 3. Dit betreft de jaarlijkse bijdrage voor de Aerius-calculator. Dit betreft een rekeninstrument voor stikstofneerslag voor toestemmingsverlening en monitoring. De middelen zijn overgeheveld vanuit het Mobiliteitsfonds.

 • Ad 4, 5 en 7. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

 • Ad 6. Dit betreft een bijdrage ten behoeve van diverse beleidsopdrachten inzake innovatieprojecten voor met name een «toekomstvast» mobiliteitssysteem. Ook uitgaven in het kader van datagedreven monitoring en evaluatie worden hieruit betaald. De middelen zijn overgeheveld vanuit het Mobiliteitsfonds.

Tabel 127 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14. Wegen en Verkeersveiligheid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

6.782

5.782

5.782

5.782

5.782

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

6.782

5.782

5.782

5.782

5.782

5.782

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 128 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16. Openbaar Vervoer en Spoor

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

152.326

58.993

12.848

11.236

10.003

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

460.858

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

58.065

483

2.000

0

0

 

Nieuwe mutaties

414.447

151.352

13.095

‒ 255

‒ 244

‒ 932

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.085.696

210.828

27.943

10.981

9.759

9.199

Tabel 129 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

16.01

Spoor

      

1

Eindejaarsmarge

1.523

0

0

0

0

0

2

Loon- en prijsbijstelling 2022

3.465

1.191

552

552

552

552

3

Overboeking DGMO/DGLM naar ILT

‒ 1.380

‒ 966

‒ 552

‒ 552

‒ 552

‒ 552

4

Diversen

‒ 363

477

‒ 255

‒ 255

‒ 244

‒ 932

16.02

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

      

5

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

411.621

150.950

13.350

0

0

0

6

Diversen

‒ 419

‒ 300

0

0

0

0

16.03

Transitievangnet 2023

      

Totaal

 

414.447

151.352

13.095

‒ 255

‒ 244

‒ 932

Toelichting

 • Ad.1 Dit betreft een claim op de Eindejaarsmarge op basis van vertraging kaseffecten 2021;

 • Ad.2 Dit betreft de toedeling van de ontvangsten loon- en prijsbijstelling 2022 op artikel 99 aan DGMo op HXII;

 • Ad.3 Dit betreft de overboeking van DGMo en DGLM naar ILT voor de door ILT geraamde kosten voor de compensatie voor de KIWA tarieven waar KIWA recht op heeft;

 • Ad.5 Het betreft de toevoeging van middelen aan de regeling BVOV 2020, 2021 en 2022. Zoals in de Voorjaarsnota 2022 is aangegeven «ademt» de hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding mee met de reizigersinkomsten. Bij de raming van het benodigde budget is uitgegaan van de prognose van het KiM over het herstel van het gebruik van het OV. Thans blijkt het benodigde bedrag opbasis van de gedane aanvragen hoger te zijn dan eerder geraamd en daarom worden de benodigde middelen aan de begroting van IenW toegevoegd.

 • Ad. 4 en 6 De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 130 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16. Openbaar vervoer en Spoor

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 131 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17. Luchtvaart

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

27.366

11.208

10.060

8.758

8.942

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

10.725

35.671

48.286

54.670

56.890

 

Nieuwe mutaties

‒ 5.810

‒ 186

‒ 6.563

‒ 5.473

‒ 6.887

4.195

       

Stand ontwerpbegroting 2023

32.281

46.693

51.783

57.955

58.945

45.037

Tabel 132 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

17.01

Luchtvaart

      

1

WinAir

‒ 2.879

2.879

0

0

0

0

2

Eindejaarsmarge

1.005

     

3

AP Schiphol correctie opdrachten naar apparaat

‒ 3.522

‒ 5.428

‒ 7.499

‒ 7.900

‒ 7.300

0

4

Kasschuif subsidies klimaat

‒ 2.280

2.280

0

0

0

0

5

ILT Prog veilig en duurzaam Shol

0

‒ 1.696

‒ 1.940

‒ 2.184

‒ 2.184

0

        

6

Diversen

1.866

1.779

2.876

4.611

2.597

4.195

Totaal

‒ 5.810

‒ 186

‒ 6.563

‒ 5.473

‒ 6.887

4.195

Toelichting

 • Ad 1. Door het verlengen van de looptijd van de hypothecaire lening Winair vindt de aflossing niet in in 2022 plaats maar in 2023. Middels deze verwerking wordt het in de begroting verwerkt.

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge (EJM) aan artikel 17.

 • Ad 3. Het betreft het overboeken van de apparaatskosten van de uitvoeringskosten voor de Taskforce Schiphol (nieuwe programmaorganisatie Schiphol) naar artikel 98. Voor toewijzing van de AP is een bestedingsplan bij Financien ingediend waarop deze splitsing tussen opdrachten en apparaat is gebaseerd.

 • Ad 4. Voordat de subsidie verstrekt kan worden moet de staatssteuntoets door zijn afgerond. De verwachting is dat dit 6 tot 9 maanden duurt, waardoor de subsidie niet meer in 2022 verstrekt kan worden.

 • Ad 5. Het betreft de overboeking van opdrachten Schiphol naar ILT voor het programma veilig en duurzaam Schiphol.

 • Ad 6. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 133 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17. Luchtvaart

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.257

1.117

1.240

1.275

1.485

575

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

530

1.335

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

‒ 3.257

2.715

‒ 123

‒ 35

‒ 210

910

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.530

5.167

1.117

1.240

1.275

1.485

Tabel 134 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

17

Luchtvaart

      

1

Desaldering ontvangsten Winair

‒ 378

‒ 164

‒ 123

‒ 35

‒ 210

910

        

2

Diversen

‒ 2.879

2.879

0

0

0

0

Totaal

 

‒ 3.257

2.715

‒ 123

‒ 35

‒ 210

910

Toelichting

 • Ad 1. Door het verlengen van de looptijd van de hypothecaire lening Winair vindt de aflossing niet in in 2022 plaats maar in 2023. Middels deze desalderingen in 2022 en 2023 wordt dit in de begroting verwerkt.

 • Ad 2. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 135 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en Havens

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

38.880

36.323

24.903

10.158

9.105

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

23.115

95.576

70.603

58.342

51.142

 

Nieuwe mutaties

454

‒ 1.648

‒ 1.613

‒ 1.363

‒ 1.363

‒ 1.449

       

Stand ontwerpbegroting 2023

62.449

130.251

93.893

67.137

58.884

56.859

Tabel 136 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

18.01

Scheepvaart en havens

      

1

Ovb uitvoeringskosten naar P-budget

0

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

        

2

Diversen

454

‒ 148

‒ 113

137

137

51

Totaal

454

‒ 1.648

‒ 1.613

‒ 1.363

‒ 1.363

‒ 1.449

Toelichting

 • Ad 1. Voor uitvoeringskosten van de walstroomregeling wordt het benodigde budget overgeboekt naar het personeelsbudget op artikel 98.

 • Ad 2. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 137 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18. Scheepvaart en Havens

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

150

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

150

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 138 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19. Internationaal beleid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

46.411

47.616

46.238

46.016

45.586

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 34.515

‒ 35.433

‒ 35.258

‒ 34.272

‒ 33.782

 

Nieuwe mutaties

122

‒ 806

369

344

342

267

       

Stand ontwerpbegroting 2023

12.018

11.377

11.349

12.088

12.146

12.071

Tabel 139 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

19.02

Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

122

‒ 806

369

344

342

267

1

Diversen

122

‒ 806

369

344

342

267

Totaal

122

‒ 806

369

344

342

267

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 140 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19. Internationaal beleid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

1.335

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.335

0

0

0

0

0

Tabel 141 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

19

Internationaal beleid

      

1

Ontvangsten Interreg

1.335

0

0

0

0

0

Totaal

 

1.335

0

0

0

0

0

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een ophoging van het uitgavenbudget op artikel 19 met de verwachte ontvangsten in het kader van de afwikkeling van eerdere Interreg programma's (periode tot en met 2013). De EU secretariaten die ondersteuning bieden aan de lidstaten bij de uitvoering van de projecten hebben minder kosten gemaakt dan ontvangen voor de technische bijstand. De niet bestede middelen worden teruggestort naar IenW en ingezet ten behoeve van het Nationaal Milieu Programma en de bouw van het Galileo Sensor Station op Bonaire.

Tabel 142 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20. Lucht en Geluid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

28.188

30.514

31.177

38.198

38.342

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

28.174

21.011

11.014

11.014

11.032

 

Nieuwe mutaties

‒ 211

3.313

1.296

1.455

1.419

888

       

Stand ontwerpbegroting 2023

56.151

54.838

43.487

50.667

50.793

49.966

Tabel 143 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.754

558

1.296

1.455

1.419

588

2

Eindejaarsmarge

860

0

0

0

0

0

3

Kasschuif Omgevingswet Geluidsanering

‒ 2.755

2.755

    
        

4

Diversen

‒ 70

0

0

0

0

300

Totaal

‒ 211

3.313

1.296

1.455

1.419

888

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een toedeling van de prijsbijstelling 2022 binnen DGMI.

 • Ad 2. Dit betreft een toedeling van de eindejaarsmarge (EJM) 2022 binnen DGMI.

 • Ad 3. Dit betreft een kasschuif van 2022 naar 2023 ten behoeve van de subsidie regeling Sanering verkeerslawaai onder de Omgevingswet. Als gevolg van de gewijzigde ingangsdatum van de Omgevingswet ( nu vastgesteld op 1 jan. 2023) is ook de nieuwe bijdrage regeling voor de sanering van verkeerslawaai onder de Omgevingswet uitgesteld. Het verwacht overschot als gevolg van deze vertraging wordt doorgeschoven naar 2023.

 • Ad 4. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 144 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20. Lucht en Geluid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

400

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

400

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 145 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21. Duurzaamheid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

55.770

36.525

36.703

31.676

30.922

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

7000

11500

5500

4500

1500

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

4.172

12.169

15.013

15.979

16.256

 

Nieuwe mutaties

‒ 2.895

11.692

12.696

17.675

4.200

3.900

       

Stand ontwerpbegroting 2023

64.047

71.886

69.912

69.830

52.878

52.855

Tabel 146 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

21.05

Duurzame productketens

      

1

DGMI prog M&S CE 2022

‒ 2.000

0

0

0

0

0

2

Eindejaarsmarge

1.145

0

0

0

0

0

3

Dekking ophoging CE-reeks

0

9.600

10.000

13.000

0

0

4

Loon- en prijsbijstelling 2022

0

400

 

2.000

2.000

2.000

5

Kasschuif KIA CE

‒ 1.863

192

696

675

300

0

21.06

Natuurlijk kapitaal

      

6

CA-middelen recyclaat in bouwmaterialen

0

1.500

2.000

2.000

1.900

1.900

        

7

Diversen

‒ 177

0

0

0

0

0

Totaal

‒ 2.895

11.692

12.696

17.675

4.200

3.900

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de bijdrage aan DGMI in het programma M&S Circulaire Economie 2022 door PBL

 • Ad 2. Dit betreft een toedeling van de eindejaarsmarge (EJM) 2022 binnen DGMI.

 • Ad 3. Dit betreft een budgetoverheveling van artikel 22 naar artikel 21 ten behoeve van de dekking van de ophoging van de reeks voor Circulaire Economie. Voor deze ophoging is tijdelijk. voor 2023 tot en met 2025. dekking uit de asbestmiddelen.

 • Ad 4. Dit betreft een toedeling van de prijsbijstelling 2022 binnen DGMI.

 • Ad 5. Dit betreft een kasschuif van 2022 naar 2023 vanwege de bijgestelde RVO raming omtrent de subsidieregeling KIA CE. De betalingen vinden pas vanaf 2023 plaats.

 • Ad 6. Dit betreft een structurele overboeking van de middelen voor het verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21. Het verplicht percentage betreft normering met streefcijfers en maatregelen om gebruik van recyclaat in bouwmaterialen te bevorderen. De verplichting beoogt een impuls te geven aan de markt in secundaire grondstoffen met een verplicht gehalte aan gerecycleerd materiaal en afvalbeperkende maatregelen voor bijvoorbeeld staal en cement. Hiervoor is cumulatief € 30 miljoen gereserveerd t/m 2030, en daarna € 3 miljoen structureel. De middelen zijn 50/50 verdeeld over het ministerie van BZK en het ministerie van IenW.

 • Ad 7. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 147 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21. Duurzaamheid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

27

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

27

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 148 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

41.658

55.711

55.847

60.901

61.059

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

3300

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

65.170

35.728

35.726

36.245

36.577

 

Nieuwe mutaties

‒ 13.925

‒ 4.433

‒ 5.283

‒ 8.092

‒ 115

‒ 901

       

Stand ontwerpbegroting 2023

96.203

87.006

86.290

89.054

97.521

96.815

Tabel 149 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

22.01

Veiligheid chemische stoffen

      

1

Terugboeking van RIVM IK naar OenM

2.000

0

0

0

0

0

2

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.108

459

1.117

1.308

1.285

499

3

Naar LNV inzake Ctgb

‒ 986

0

0

0

0

0

4

Kasschuif Omgevingswet OenM

‒ 1.108

1.108

0

0

0

0

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

      

5

Dekking ophoging CE-reeks

0

‒ 9.600

‒ 10.000

‒ 13.000

0

0

6

Capaciteit VTH-stelsel. Dekking 7 fte

‒ 350

‒ 892

‒ 892

‒ 892

‒ 892

‒ 892

7

Overheveling ILT Inspectieview DGMI

‒ 308

‒ 308

‒ 308

‒ 308

‒ 308

‒ 308

8

Overboeking HBJZ tbv VTH

‒ 200

‒ 199

‒ 198

‒ 197

‒ 196

‒ 195

9

Kasschuif VTH OenM

‒ 15.000

5.000

5.000

5.000

0

0

        

10

Diversen

919

‒ 1

‒ 2

‒ 3

‒ 4

‒ 5

Totaal

‒ 13.925

‒ 4.433

‒ 5.283

‒ 8.092

‒ 115

‒ 901

Toelichting

 • Ad1. Dit betreft een budgetoverheveling van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM. Hierbij wordt de jaaropdracht en de aanvullende opdrachten aan RVO en RIVM op het eigen beleidsartikel vastgelegd en verantwoord. Deze mutatie betreftde overheveling van de meerjarige opdracht voor PFAS bronbeleid aan RIVM.

 • Ad 2. Dit betreft een toedeling van de prijsbijstelling 2022 binnen DGMI.

 • Ad 3. Dit betreft een overboeking van IenW naar LNV voor de werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De werkzaamheden van het CTGB betreffen beleidsadvisering en de behandeling van bezwaren en beroepen op het terrein van de gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

 • Ad 4. Dit betreft een kasschuif op artikel 22 in het kader van dekoppeling van Atlas Leefomgeving en Register Externe Veiligheid aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De kasschuif gaat van 2022 naar 2023. De kasschuif is nodig om de koppeling van Atlas Leefomgeving en Register Externe Veiligheid aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet in 2023 zelf in te kunnen passen in de begroting van OenM.

 • Ad 5. Dit betreft een budgetoverheveling van artikel 22 naar artikel 21 ten behoeve van de dekking van de ophoging van de reeks voor Circulaire Economie. Voor deze ophoging is tijdelijk. voor 2023 tot en met 2025. dekking uit de asbestmiddelen.

 • Ad 6. Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 98 ten behoeve van de financiering van de benodigde capaciteit voor het vergunningverlening, toezicht en handhaving- stelsel (VTH). Dekking komt vanuit de toegekende CA middelenvoor het VTH-stelsel. Het gaat hierbij om 7 fte op basis van HOT 2022. In 2022 wordt een lager budget overgeheveld aangezien de vacatures later zijn ingevuld.

 • Ad 7. Dit betreft de overboeking van Programma Omgevingsveiligheid naar ILT voor Inspectieview.

 • Ad 8. Dit betreft een overboeking naar HBJZ in het kader van de versterking van het VTH-stelsel. Ten behoeve van het VTH-stelsel worden twee extra FTE aangetrokken.

 • Ad 9. Dit betreft een kasschuif op artikel 22 in het kader van definanciering van de versterking VTH-stelsel. Voor de versterking van het VTH-stelsel zijn middelen bij het Coalitieakkoord overgekomen naar OenM. In het bestedingsplan voor de versterking van het VTH-stelsel is opgenomen dat verplichtingengrotendeels zullen overlopen naar 2023 tot en met 2026. Derhalve dient OenM een kasschuif van 2022 naar 2023 tot en met2026.

 • Ad 10. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 150 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

250

250

250

250

250

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

765

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

1.015

250

250

250

250

250

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 151 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23. Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

62.818

56.227

52.263

44.016

50.090

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

1.040

7.864

2.759

‒ 48

‒ 4.941

 

Nieuwe mutaties

4.371

5.371

5.644

5.561

5.707

4.592

       

Stand ontwerpbegroting 2023

68.229

69.462

60.666

49.529

50.856

50.741

Tabel 152 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

23.01

Meteorologie en seismologie

      

1

Hybride werken

975

0

0

0

0

0

2

Prijsbijstelling KNMI - Excl. EUMETSAT

686

342

543

489

538

302

3

POK - Begrotingsrapport

633

513

606

628

647

 

4

Bestedingsplan WAU

500

600

500

500

500

500

5

Loonbijstelling KNMI 2022

483

230

366

329

395

222

6

OCW: KNMI - Instrumenten

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

23.02

Aardobservatie

      
        

7

Diversen

1.094

186

129

115

127

68

Totaal

4.371

5.371

5.644

5.561

5.707

4.592

Toelichting

 • Ad 1. Om uitrolling van hybride werken mogelijk te maken. Programma team heeft hiervoor een budgetplan opgesteld (o.a. kantoor- en werkplekaanpassingen).

 • Ad 2. Dit betreft de toegekende prijsbijstelling aan het KNMI.

 • Ad 3. Dit betreft het toegekende bedrag n.a.v. de toeslagaffaire (POK) om structurele verbeteringen in de informatiehuishouding te bewerkstelligen.

 • Ad 4. WAU heeft betrekking op de volgende handelingsperspectieven. Het KNMI ontwikkelt een Early Warning Centre; als spil vande toekomstbestendige dienstverlening. Een robuuste informatie- data- en ICT infrastructuur is een noodzakelijke randvoorwaarde. Dit vergt zowel training en opleiding van zittendemedewerkers als ook werving van nieuwe collega’s met name ICT architecten, software developers, security en reliabilityspecialisten en medewerkers op het gebied van risico’s en continuïteit borging.

 • Ad 5. Dit betreft de toegekende loonbijstelling KNMI.

 • Ad 6 . Dit betreft de bijdrage vanuit OCW innovatiefonds t.b.v. de aansluiting Rijk en Europa voor uitvoering van publiek wetenschappelijke taken t.a.v. volksgezondheid, schone en gezonde leefomgeving, meteorologie, seismologie, aardobservatie en klimaatverandering.

 • Ad 7. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 153 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23. Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 154 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24. Handhaving en toezicht

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

182.359

169.875

169.654

169.937

169.331

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

2.000

12.500

14.500

14.500

14.500

 

Nieuwe mutaties

‒ 956

21.223

19.382

19.701

18.480

16.538

       

Stand ontwerpbegroting 2023

183.403

203.598

203.536

204.138

202.311

200.369

Tabel 155 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

24.01

Personele uitgaven

      

1

Prijsbijstelling 2022

2.492

1.291

2.205

2.358

2.271

1.275

2

Boordcomputer Taxi investeringskosten

4.000

2.500

0

0

0

0

3

Werk aan Uitvoering

2.200

6.300

5.400

5.400

4.200

4.300

4

Begrotingsbesluitvorming 2022 DGMI oude claims ILT

0

2.756

2.756

3.208

3.208

3.208

5

ILT Prog veilig en duurzaam Schiphol

0

1.696

1.940

2.184

2.184

 

6

Begrotingsbesluitvorming 2022 DGLM oude claims ILT

0

972

972

972

972

3.283

7

JenV Invoering Wet ter bescherming koopvaardij

623

440

440

440

440

440

24.02

Materiële uitgaven

      

8

Dienstverleningsovereenkomst ILT 2022 ICT

‒ 8.508

0

0

0

0

0

9

Dienstverleningsovereenkomst ILT 2022 HR

‒ 7.301

0

0

0

0

0

10

Overboeking DGMo en DGLM naar ILT KIWA

2.000

1.400

800

800

800

800

11

ILT Bijdrage voor inzet bedrijfsvoering ivm transitie

‒ 752

‒ 752

‒ 752

‒ 752

‒ 752

‒ 752

        

12

Diversen

4.290

4.620

5.621

5.091

5.157

3.984

Totaal

‒ 956

21.223

19.382

19.701

18.480

16.538

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een toedeling van de prijsbijstelling 2022 van de ILT.

 • Ad 2. Dit betreft de incidentele investeringskosten m.b.t. de Boordcomputer Taxi.

 • Ad 3. Dit betreft de Werk aan Uitvoering die de ILT heeft ontvangen.

 • Ad 4. Dit betreft een structurele dekking voor oude problematiek OB2022.

 • Ad 5. Dit betreft de overboeking van opdrachten Schiphol naar ILTvoor ILT inzet voor het programma veilig en duurzaam Schiphol continuering.

 • Ad 6. Dit betreft een structurele dekking voor oude problematiek OB2022.

 • Ad 7. Dit betreft een bijdrage aan de Wet ter bescherming koopvaardij.

 • Ad 8. Dit betreft de bijdrage voor dienstverlening ICT en HR conform dienstverleningsovereenkomst 2022.

 • Ad 9. Dit is de bijdrage voor dienstverlening ICT en HR conform dienstverleningsovereenkomst 2022.

 • Ad 10. Dit betreft de overboeking van DGMO en DGLM naar ILT voor de door de ILT geraamde kosten voor de compensatie voor de KIWA tarieven waar KIWA recht op heeft.

 • Ad 11. Dit betreft de bijdrage voor inzet bedrijfsvoering van 7.19 FTE van ILT naar Bedrijfsvoering.

 • Ad 12. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 156 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24. Handhaving en toezicht

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

24.700

24.700

24.700

24.700

24.700

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

24.700

24.700

24.700

24.700

24.700

24.700

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 157 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

25. Brede doeluitkering

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

954.172

954.174

954.173

954.276

954.276

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

14.203

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

37.319

37.319

37.319

37.323

37.323

37.323

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.005.694

991.493

991.492

991.599

991.599

991.599

Tabel 158 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

25.01

Brede doeluitkering

      

1

LPO

37.319

37.319

37.319

37.323

37.323

37.323

Totaal

 

37.319

37.319

37.319

37.323

37.323

37.323

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de toedeling van de ontvangsten loon- en prijsbijstelling 2022 op artikel 99 aan art 25.

Tabel 159 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

26. Bijdrage investeringsfondsen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

15.299.281

8.757.722

7.776.429

7.907.827

7.999.479

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

‒ 7.296.000

7.597.000

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

224.548

2.021.582

2.935.236

3.379.669

1.740.751

 

Nieuwe mutaties

367.110

‒ 8.215.749

8.487.536

‒ 391.372

75.682

698.155

       

Stand ontwerpbegroting 2023

8.594.939

10.160.555

19.199.201

10.896.124

9.815.912

9.398.048

Tabel 160 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

26.01

Mobiliteitsfonds

      

1

Werk aan uitvoering

3.000

7.100

5.800

5.800

6.500

6.400

2

Omvorming Prorail

0

‒ 7.557.000

8.318.000

20.000

20.000

20.000

3

Verkeersveiligheids Rijks N-Wegen

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

4

Kasschuif verkeersveiligheids Rijks N-Wegen

0

‒ 25.000

‒ 25.000

25.000

25.000

0

5

Kaderaanpassingen

0

‒ 1.142.098

‒ 330.416

‒ 834.738

‒ 401.758

285.498

6

HXII: ISM - Unit Innovatie

‒ 2.750

‒ 3.740

‒ 3.740

‒ 3.740

0

0

7

LPO

344.005

362.413

325.533

342.982

343.033

308.370

8

IHH

5.655

4.587

5.415

5.614

5.778

0

26.02

Deltafonds

      

1

Werk aan Uitvoering

1.200

2.900

2.300

2.300

2.600

2.600

2

Kaderaanpassing CA-middelen instandhouding

‒ 20.000

944

61.872

‒ 52.541

‒ 27.775

15.000

3

LPO

63.453

77.367

63.998

55.797

58.484

62.884

        

4

Diversen

‒ 27.453

6.778

13.774

‒ 7.846

‒ 6.180

‒ 2.597

Totaal

 

367.110

‒ 8.215.749

8.487.536

‒ 391.372

75.682

698.155

Toelichting

Voor een specificatie van de nieuwe mutaties wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de begroting van het Mobiliteitsfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).

Tabel 161 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97. Algemeen departement

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

44.908

44.597

44.909

44.942

44.801

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

30.789

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

9.055

4.135

‒ 31

‒ 213

‒ 213

 

Nieuwe mutaties

8.577

2.256

2.817

2.582

2.652

3.097

       

Stand ontwerpbegroting 2023

93.329

50.988

47.695

47.311

47.240

46.585

Tabel 162 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

97.01

Algemeen departement

      

1

Maatwerk KNMI - RWS

2.207

0

0

0

0

0

2

RIVM tariefstijging BEI

647

885

885

900

1.000

1.000

3

LPO

1.044

573

979

1.029

999

546

        

4

Diversen

4.679

798

953

653

653

1.551

Totaal

 

8.577

2.256

2.817

2.582

2.652

3.097

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft een overboeking t.b.v. verstrekte maatwerkopdrachten die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

 • Ad 2. Dit betreft een ophoging ter dekking van de tariefstijging van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur. Deze stijging komt door de verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw.

 • Ad 3. Dit betreft de toedeling van de ontvangsten loon- en prijsbijstelling 2022 op artikel 99 aan art 97.

 • Ad 4. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 163 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97. Algemeen deparement

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

1.000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

2.101

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 164 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98. Personele uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

351.305

337.051

329.719

317.143

317.418

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

1.449

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

22.076

19.256

15.199

14.547

13.827

 

Nieuwe mutaties

56.971

50.947

55.469

52.423

48.543

32.842

       

Stand ontwerpbegroting 2023

431.801

407.254

400.387

384.113

379.788

352.315

Tabel 165 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

98.01

Personele uitgaven

      

1

Personele budget MenG

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0

2

Personele uitgaven DGWB capaciteit

1.500

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

3

Versterking kennisbasis PBL

0

0

1.740

1.740

1.740

1.740

4

AP Schiphol correctie opdrachten naar apparaat

3.522

5.428

7.499

7.900

7.300

0

5

Uitvoeringskosten naar P-budget

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

6

Externe inhuur LRH

0

1.774

1.981

1.632

620

0

7

BZK: centrale financiering GDI (personeel)

0

‒ 1.393

‒ 1.393

‒ 1.393

‒ 1.393

‒ 1.393

98.02

Materiële uitgaven

      

8

BZK: centrale financiering GDI (materieel)

0

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

9

Inrichting IV-organisatie ANVS (toevoeging WAU)

0

1.600

1.300

1.200

1.300

1.400

10

Toekomst DMS

3.000

15.000

5.000

0

0

0

11

POK middelen 2022

5.010

3.324

3.924

4.069

4.187

0

12

CIO vliegende brigade

1.000

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

13

Herschikking Informatiehuishouding en POK

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 6.000

14

Dienstverleningsovereenkomst ILT 2022 HR

7.255

0

0

0

0

0

15

Informatiehuishouding

 

3.038

3.586

3.719

3.826

 

16

Cyber security en vitaal

2.500

4.840

9.760

9.760

9.760

11.760

        

17

Diversen

37.384

17.816

22.052

23.776

21.183

21.115

Totaal

 

56.971

50.947

55.469

52.423

48.543

32.842

Toelichting

 • Ad 1. De projectenpool van DGMo is de afgelopen jaren flink in omvang van fte's gegroeid zonder dat hier structurele financiële dekking tegenover staat (HXII art 98). Voor de korte termijn dekking van 2022-2026 wordt een beroep gedaan op het Mobiliteitsfonds aangezien het hier gaat om fte's die werken aan lopende verkenningenprojecten uit het Mobiliteitsfonds.

 • Ad 2. Voor het realiseren van de intensiveringen op het terrein van Water en Bodem is extra capaciteit noodzakelijk. Dat geldt voor meerdere onderdelen: taskforce Bodem en Klimaatadaptatie, de kabinetsprioriteit om Water en Bodem sturend te maken bij de gebiedsontwikkeling, de beleidstafel internationaal en Waterveiligheid Zeespiegelstijging. Tevens is extra inzet nodig voor het Zoetwaterprogramma, Noordzee Wadden en energietransitie. In totaal gaat het om een uitbreiding van ca. 36 fte.

 • Ad 3. Extra inzet t.b.v. versterking van de kennisbasis binnen PBL 2024 en verder.

 • Ad 4. Het betreft het overboeken van de apparaatskosten van de uitvoeringskosten voor de Taskforce Schiphol (nieuwe programmaorganisatie Schiphol) naar art 98 inclusief het aandeel apparaatskosten bedrijfsvoering. Voor toewijzing van de AP is een bestedingsplan bij Financien ingediend waarop deze splitsing tussen opdrachten en apparaat is gebaseerd.

 • Ad 5. Voor uitvoeringskosten van de walstroomregeling wordt het benodigde budget overgeboekt naar het personeelsbudget (inclusief aandeel bedrijfsvoering). Dit wordt overgeboekt voor de jaren 2023-2027 van het verkregen budget uit de AP voor subsidie Walstroom.

 • Ad 6. Betreft benodigde middelen voor realisatie programma luchtruimherziening zoals toegezegd aan de Kamer. De reikwijdte van het programma vraagt om een integrale zorgvuldige aanpak met navenant aandacht voor onderbouwing van de resultaten van de planuitwerking. Doordat de specifieke kennis hiervoor niet beschikbaar is binnen IenW en het programma een looptijd kent, wordt er gebruik gemaakt van externe inhuur.

 • Ad 7/8. De middelen voor de GDI worden gecentraliseerd bij BZK.

 • Ad 9. Toevoeging van de WAU-middelen; Toekomstbestendige inrichting IV-organisatie en versnelling van de digitale agenda van de ANVS.

 • Ad 10. Dit zijn de kosten voor heel IenW voor de vervanging van een nieuw documentmanagementsysteem. Vervanging is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de continuïteit, veiligheid en eisen aan de documentatie voor informatiehuishouding.

 • Ad 11. Dit betreft de middelen voor de POK.

 • Ad 12. Dit betreft de uitbreiding die nodig is voor de implementatie -van het CIO-stelsel.

 • Ad 13. Dit betreft de herschikking van het budget voor informatiehuishouding en POK-middelen van art 98 naar art 99.

 • Ad 14. Dit is de bijdrage voor dienstverlening ICT en HR conform dienstverleningsovereenkomst 2022.

 • Ad 15. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

 • Ad 16. Dit betreft de overheveling van de middelen voor cyber en vitaal naar het apparaatsbudget.

 • Ad 17. Dit betreft de overheveling van de middelen voor informatiehuishouding naar het apparaatsbudget.

Tabel 166 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98. Apparaatsuitgaven kerndepartement

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

7.778

5.430

5.430

5.430

5.430

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

920

411

197

0

0

 

Nieuwe mutaties

2.635

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

11.333

5.841

5.627

5.430

5.430

5.430

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 167 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

99. Nog onverdeeld

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.639

6.150

8.343

8.871

9.304

 
       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

518.558

532.403

482.933

491.048

488.545

 

Nieuwe mutaties

‒ 522.241

‒ 538.229

‒ 484.192

‒ 492.807

‒ 490.721

‒ 443.511

       

Stand ontwerpbegroting 2023

956

324

7.084

7.112

7.128

20.266

Tabel 168 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

99.01

Nog onverdeeld

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2022

‒ 492.215

‒ 531.804

‒ 482.215

‒ 490.311

‒ 487.800

‒ 455.611

2

Eindejaarsmarge

‒ 20.132

0

0

0

0

0

3

POK-middelen

‒ 13.394

‒ 8.887

‒ 10.491

‒ 10.877

‒ 11.195

0

4

Centrale reservering WAU-middelen

0

0

6.600

6.600

6.600

6.600

5

Herschikking POK-middelen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6

Cybersecurity

0

4.340

9.260

9.260

9.260

11.260

7

Cyber security en vitaal

‒ 2.500

‒ 4.840

‒ 9.760

‒ 9.760

‒ 9.760

‒ 11.760

8

Informatiehuishouding

 

‒ 3.038

‒ 3.586

‒ 3.719

‒ 3.826

 

Totaal

 

‒ 522.241

‒ 538.229

‒ 484.192

‒ 492.807

‒ 490.721

‒ 443.511

Toelichting

 • Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2022 aan het Mobileitsfonds en het Deltafonds en aan de verschilllende artikelen op dit begrotingshoofdstuk (HXII).

 • Ad 2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge (EJM) aan de diverse artikelen op dit begrotingshoofdstuk. De EJM is bij de 1e suppletoire begroting 2022 op artikel 99 geparkeerd in afwachting van nadere besluitvorming.

 • Ad 3. Dit betreft de toedeling van de middelen voor de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport ‘ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

 • Ad 4. Dit betreft de centrale reservering van de middelen voor Werk aan Uitvoering (WAU) die op een later moment aan de verschillende IenW-artikelen zullen worden toebedeeld.

 • Ad 5. Dit betreft een herschikking van de aanvullende POK middelen van artikel 98 naar 99.

 • Ad 6. Dit betreft de reservering van middelen voor Cybersecurity op artikel 99.

 • Ad 7. Dit betreft de overheveling van de middelen voor cyber en vitaal naar het apparaatsbudget.

 • Ad 8. Dit betreft de overheveling van de middelen voor informatiehuishouding naar het apparaatsbudget.

Licence