Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Algemeen

A. Budgettaire gevolgen

Met ingang van de begroting van 2022 zijn de uitgaven van artikel 98 toebedeeld aan afzonderlijke beleidsartikelen. Hierdoor kunnen de uitgaven nauwkeuriger verantwoord worden en is dit artikel opgeheven.

Tabel 124 Budgettaire gevolgen artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

18.403

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

20.633

0

0

0

0

0

0

        

Subsidies (regelingen)

       

Overige subsidies algemeen

2.764

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

       

Handhaving

922

0

0

0

0

0

0

Opdrachten overig

9.199

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

       

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

7.056

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Ministerie van Financiën

692

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

305

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

       

Algemeen

305

0

0

0

0

0

0

Licence