Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.165

‒ 33

3.132

     
 

Uitgaven

3.165

‒ 33

3.132

     

8.0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

3.165

‒ 33

3.132

 

Institutionele inrichting

3.165

‒ 33

3.132

 

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

3.165

‒ 33

3.132

     
 

Ontvangsten

75

0

75

     
Licence