Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.913

‒ 31

2.882

     
 

Uitgaven

2.913

‒ 31

2.882

     

6.0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.913

‒ 31

2.882

 

Institutionele inrichting

2.913

‒ 31

2.882

 

Kabinet Gouverneur Aruba

2.913

‒ 31

2.882

     
 

Ontvangsten

60

0

60

     
Licence