Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

6.183

‒ 217

5.966

     
 

Uitgaven

6.183

‒ 217

5.966

     

4.0

Kanselarij der Nederlandse Orden

6.183

‒ 217

5.966

 

Institutionele inrichting

4.224

‒ 67

4.157

 

Apparaat

4.224

‒ 67

4.157

 

Materiële uitgaven

1.959

‒ 150

1.809

 

Decoraties

1.954

‒ 150

1.804

 

Riddertoelagen

5

0

5

     
 

Ontvangsten

199

0

199

     
Licence