Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

5.966

30

5.996

     
 

Uitgaven

5.966

30

5.996

     

4.0

Kanselarij der Nederlandse Orden

5.966

30

5.996

 

Institutionele inrichting

4.157

30

4.187

 

Apparaat

4.157

30

4.187

 

Materiële uitgaven

1.809

0

1.809

 

Decoraties

1.804

0

1.804

 

Riddertoelagen

5

0

5

     
 

Ontvangsten

199

0

199

     
Licence