Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 schuldsanering/lopende inschrijving/leningen suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art

Verplichtingen

33.471

0

33.471

     
 

Uitgaven

61.987

0

61.987

     

5.1

Schuldsanering Curacao en Sint Maarten

28.517

0

28.517

 

leningen

28.517

0

28.517

 

Schuldsanering

28.517

0

28.517

5.2

Leningen/garanties Curacao, Sint Maarten en Aruba

33.470

0

33.470

 

leningen

33.470

0

33.470

 

Lopende inschrijving en leningen Curacao en Sint Maarten

33.470

0

33.470

     
 

Ontvangsten1

53.265

0

53.265

1

Er is een incidentele suppletoire begroting herfinanciering covidleningen eind augustus richting de beide Kamers gestuurd. Vanwege de omvang van de leningen in relatie tot het BBP van de landen, is volledige aflossing in 2023 niet haalbaar en daarom zijn de ontvangsten voor 2023 aangepast.

Licence