Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

33.471

0

33.471

     
 

Uitgaven

61.987

0

61.987

     

5.1

Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.517

0

28.517

 

Leningen

28.517

0

28.517

 

Schuldsanering

28.517

0

28.517

5.2

Leningen / garanties Curaçao, Sint Maarten en Aruba

33.470

0

33.470

 

Leningen

33.470

0

33.470

 

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

33.470

0

33.470

     
 

Ontvangsten

53.265

598

53.863

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 9 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 5
 

2023

juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100% juridisch verplicht.

Ontvangsten

Sint Maarten heeft op een lening, waarvan de eerste aflossing in 2024 gepland stond, een vervroegde aflossing gedaan. In 2024 gaat er geen aflossing plaatsvinden op deze lening. Vanaf 2025 zal het oorspronkelijke aflossingsschema weer worden gevolgd.

Licence