Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 6. Apparaat

Budgettaire gevolgen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen artikel 6 apparaat suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

29.974

5.313

35.287

     
 

Uitgaven

29.974

5.313

35.287

     

6.0

Apparaat

29.974

5.313

35.287

 

Personele uitgaven

19.797

2.977

22.774

 

Eigen personeel

17.512

2.830

20.342

 

Inhuur externen

2.285

147

2.432

 

Materiële uitgaven

10.177

2.336

12.513

 

Overige materiële uitgaven

10.177

2.336

12.513

     
 

Ontvangsten

0

990

990

     

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit bestaat uit een overboeking naar de begroting van BZK (H7) voor de financiële dekking van de capaciteit van de Tijdelijke Werkorganisatie. Verder zijn er diverse reallocaties vanuit de artikelen 4 en 7, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Dit bestaat uit een reallocatie vanuit artikel 7. Verder is er een toevoeging van middelen aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) ter dekking van de nadelige koerseffecten.

Licence