Base description which applies to whole site

Artikel 14. Slavernijverleden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 slavernijverleden suppletoire begroting prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

 
 

Verplichtingen

3.000

0

3.000

     
 

Uitgaven

3.000

0

3.000

     

14.0

Subsidies (regelingen)

0

0

0

 

Maatschappelijke initiatieven

0

0

0

 

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

0

0

0

 

Herdenkingscomité

0

0

0

 

Opdrachten

0

0

0

 

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

0

0

0

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

3.000

0

3.000

 

Diverse bijdragen

3.000

0

3.000

     
 

Ontvangsten

0

0

0

Licence