Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

Op artikel 14 is in 2023 € 3,0 mln. minder verplicht en uitgegeven dan begroot.

Toelichting

De verplichtingen en uitgaven zijn in 2023 met de eerste suppletoire begroting verwerkt op dit artikel. De eerste suppletoire begroting is in het najaar 2023 geautoriseerd. Zonder deze autorisatie konden geen rechtmatige uitgaven plaats vinden. Er hebben daarom geen uitgaven plaatsgevonden.

Licence