Base description which applies to whole site

Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 uitvoering Rijksvastgoedbeleid suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

163.651

67

163.718

     
 

Uitgaven

163.651

67

163.718

     

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

90.560

214

90.774

 

Bijdrage aan agentschappen

90.560

214

90.774

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

18.061

‒ 726

17.335

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

54.774

‒ 3.250

51.524

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

7.666

2.904

10.570

 

RVB (Bijdrage voor monumenten)

3.240

726

3.966

 

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.819

560

7.379

9.2

Beheer materiële activa

73.091

‒ 147

72.944

 

Bijdrage aan agentschappen

73.091

‒ 147

72.944

 

RVB

13.548

781

14.329

 

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.798

‒ 147

4.651

 

RVB (Zakelijke lasten)

54.745

‒ 781

53.964

     
 

Ontvangsten

144.531

0

144.531

     

Toelichting

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft een reallocatie naar het juiste onderdeel, huisvesting Ministerie van AZ.

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

Dit betreft voornamelijk de reallocatie van huisvesting Hoge Colleges van Staat.

Licence