Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

Op artikel 9 is in 2023 € 9,6 mln. minder verplicht en uitgegeven dan begroot.

Toelichting

De onderschrijding van het verplichtingen- en uitgaven budget van € 9,6 mln. wordt veroorzaakt doordat de bijdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de Paleizen lager zijn uitgevallen dan geraamd en doordat activiteiten later worden uitgevoerd dan verwacht.

Licence