Base description which applies to whole site

Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 overheidsdienstverlening en informatiesamenleving suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

514.629

‒ 1.678

512.951

     
 

Uitgaven

514.629

‒ 1.678

512.951

     

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

85.939

1.131

87.070

 

Subsidies (regelingen)

4.233

5.528

9.761

 

Overheidsdienstverlening

4.233

5.528

9.761

 

Opdrachten

40.681

‒ 7.202

33.479

 

Informatiebeleid

1

‒ 1

0

 

Overheidsdienstverlening

14.741

‒ 412

14.329

 

Informatiesamenleving

25.939

‒ 6.789

19.150

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.580

1.670

15.250

 

CBS

134

0

134

 

KvK

5.724

0

5.724

 

ICTU

5.720

1.170

6.890

 

Diverse bijdragen

2.002

500

2.502

 

Bijdrage aan medeoverheden

634

403

1.037

 

Gemeenten

634

0

634

 

Provincies

0

403

403

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

89

0

89

 

Digitale dienstverlening

89

0

89

 

Bijdrage aan agentschappen

26.669

732

27.401

 

RVO

99

732

831

 

RODI

7.903

0

7.903

 

Logius

16.928

0

16.928

 

RDI

1.739

0

1.739

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

53

0

53

 

Buitenlandse Zaken (V)

53

0

53

6.5

Identiteitsstelsel

40.744

‒ 249

40.495

 

Opdrachten

5.331

‒ 358

4.973

 

Identiteitsstelsel

5.331

‒ 358

4.973

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.697

712

3.409

 

ICTU

2.697

712

3.409

 

Bijdrage aan medeoverheden

155

109

264

 

Gemeenten

155

109

264

 

Bijdrage aan agentschappen

32.561

‒ 712

31.849

 

RvIG

32.561

‒ 712

31.849

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

63.788

‒ 30

63.758

 

Subsidies (regelingen)

6.750

0

6.750

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

2.691

0

2.691

 

VNG

4.059

0

4.059

 

Opdrachten

1.166

8.968

10.134

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

1.166

8.968

10.134

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

28.433

‒ 24.447

3.986

 

ICTU

6.286

‒ 2.300

3.986

 

RDW

22.147

‒ 22.147

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

2.115

22.147

24.262

 

Gemeenten

2.115

22.147

24.262

 

Bijdrage aan agentschappen

25.324

‒ 6.698

18.626

 

Logius

2.536

0

2.536

 

RvIG

11.736

0

11.736

 

AZ-DPC

10.416

‒ 6.698

3.718

 

Diverse bijdragen

636

0

636

6.8

Generieke Digitale Infrastructuur

324.158

‒ 2.530

321.628

 

Subsidies (regelingen)

0

3.436

3.436

 

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

0

3.436

3.436

 

Opdrachten

65.837

‒ 20.532

45.305

 

Doorontwikkeling en innovatie

65.837

‒ 20.532

45.305

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

7.893

7.893

 

KvK

0

7.226

7.226

 

RDW

0

1

1

 

Diverse bijdragen

0

666

666

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

806

806

 

Gemeenten

0

113

113

 

Provincies

0

210

210

 

Waterschappen

0

483

483

 

Bijdrage aan agentschappen

258.321

5.867

264.188

 

KvK

6.713

‒ 6.713

0

 

Logius

235.340

4.653

239.993

 

RvIG

5.804

5.439

11.243

 

RVO

7.896

3.259

11.155

 

KOOP

1.823

‒ 1.823

0

 

RDI

745

0

745

 

Diverse bijdragen

0

688

688

 

AZ-DPC

0

364

364

     
 

Ontvangsten

10.927

0

10.927

     

Toelichting

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

Dit betreft voornamelijk de reallocatie van opdrachten om de middelen voor het project Herinzet digitale apparaten op het juiste instrument subsidies te verantwoorden.

Opdrachten

Informatiesamenleving

Dit betreft voornamelijk de reallocatie naar subsidies om de middelen voor het project Herinzet digitale apparaten op het juiste instrument subsidies te verantwoorden.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Dit bestaat voornamelijk uit een reallocatie vanaf bijdrage agentschappen, onderdeel AZ-DPC. In plaats van DPC gaat een andere uitvoerende partij de werkzaamheden verrichten.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

RDW

Dit betreft de reallocatie van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) naar bijdrage aan medeoverheden, onderdeel gemeenten. Het IDO wordt door de gemeenten uitgevoerd en dient daar verantwoord te worden.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Dit betreft de reallocatie van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van bijdrage aan ZBO's/RWT's onderdeel RDW. Het IDO wordt door de gemeenten uitgevoerd en dient hier verantwoord te worden.

Bijdrage aan agentschappen

AZ-DPC

Dit bestaat uit een reallocatie naar opdrachten. In plaats van DPC gaat een andere uitvoerende partij de werkzaamheden verrichten.

6.8 Generieke Digitale Infrastructuur

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie

De middelen voor de Generieke Digitale infrastructuur (GDI) zijn in eerste instantie allemaal op het instrument opdrachten gezet. Nu is er een programmeringsplan en zijn de uitvoerende partijen bekend. Deze middelen zijn gerealloceerd binnen artikel 6.8 naar Logius, RVO, RvIG, KvK, subsidie doorontwikkeling en innovatie digitale overheid en naar artikel 11 inhuur externen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

De Kamer van Koophandel is een ZBO en daarom wordt het budget dat bij de KvK onder agentschappen staat overgeheveld naar bijdrage ZBO's/RWT's. Hierdoor worden de middelen KvK op de juiste manier verantwoord. Verder zijn er middelen voor de Generieke Digitale infrastructuur (GDI) gerealloceerd vanaf opdrachten omdat de KvK een van de uitvoerende partijen van de GDI is.

Bijdrage aan agentschappen

KvK

De Kamer van Koophandel is een ZBO en daarom wordt het budget dat bij de KvK onder agentschappen staat overgeheveld naar bijdrage ZBO's/RWT's. Hierdoor worden de middelen KvK op de juiste manier verantwoord.

RvIG

De uitvoering van Electronic Identities and Trust Services (eIDAS) wordt niet door Logius maar door RvIG gedaan. Daarom worden de middelen gerealloceerd van Logius naar RvIG. Verder zijn er middelen voor de Generieke Digitale infrastructuur (GDI) gerealloceerd vanaf opdrachten omdat RvIG een van de uitvoerende partijen van de GDI is.

Licence