Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 40 Apparaat

Tabel 14 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

749.603

69.985

819.588

    

Uitgaven

749.603

69.985

819.588

    

Personele uitgaven

419.695

38.451

458.146

eigen personeel

380.360

33.738

414.098

inhuur externen

16.721

5.438

22.159

overige personele uitgaven

22.614

‒ 725

21.889

    

Materiële uitgaven

164.954

15.767

180.721

ICT

27.683

‒ 16.770

10.913

bijdrage aan SSO's

13.382

0

13.382

DICTU

19.588

26

19.614

overige materiële uitgaven

104.301

32.511

136.812

    

Ontvangsten

151.181

0

151.181

ACM

18.149

 

18.149

SoDM

1.350

 

1.350

CPB

1.643

 

1.643

kerndepartement

19.685

 

19.685

NCG

110.354

 

110.354

    

Toelichting

Personele uitgavenEr is € 33,7 mln toegevoegd aan de budgetten van het eigen personeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging komt onder andere door de loonbijstelling (ca € 15 mln) en een toevoeging voor de Wetenschappelijke Klimaatraad (€ 1,7 mln). Ook is er € 2,9 mln beschikbaar voor de oprichting van de directie Verduurzaming Industrie.

Materiële uitgavenEr is € 15,8 mln toegevoegd aan de materiële budgetten. Deze toevoeging van budgetten komt onder andere door de prijsbijstelling (circa € 4,8 mln). Ook is er ongeveer € 1,5 mln overgekomen van BZK naar EZK wegens het programma HRM in het inkoopdomein. Daarnaast is er € 7,5 mln beschikbaar aan materiële budgetten voor de publiekscampagne «Zet De Knop Om» (ZODKO). Het budget voor ICT is met € 16,8 mln afgenomen. Circa € 5,5 mln hiervan komt door een overboeking naar LNV ten behoeve van het programma TiI voor 2023 tot en met 2026. Daarnaast is € 11,3 mln aangewend van het ICT-ontwikkelbudget.

Licence