Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Bij Najaarsnota 2023 was er een bedrag van € 632,7 mln aan verplichtingen en kasuitgaven geraamd. Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 op totaalniveau ongeveer € 22,5 mln minder uitgegeven en verplicht dan begroot.

Bij Najaarsnota 2023 was er een bedrag van € 123,1 mln aan ontvangsten geraamd. De gerealiseerde ontvangsten zijn in 2023 € 31,6 mln lager dan begroot bij Najaarsnota.

Personele uitgaven

Er is in 2023 € 5,4 mln meer uitgegeven dan geraamd op het totaal van personele uitgaven. Toelichting:

  • Eigen personeel: de realisatie laat een onderuitputting zien van € 79,3 mln ten opzichte van de raming voor eigen personeel bij de Najaarsnota. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de Najaarsnota een deel van de externe inhuur onder eigen personeel is geraamd.

  • Inhuur externen: de realisatie laat tevens een overschrijding van € 88 mln zien voor externe inhuur ten opzichte van de raming bij de Najaarsnota. Dit komt ook met name door de administratieve structuur, waarbij de externe inhuur bij de Najaarsnota gedeeltelijk onder eigen personeel is geplaatst.

  • Personeel buitendiensten: op het p-budget van de buitendiensten is een overschrijding ontstaan van ongeveer € 1,5 mln. Dit komt met name door de overschrijding bij de NCG van € 3,2 mln.

Materiële uitgaven

Er is in 2023 € 28,0 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • DICTU: de bijdrage DICTU is € 23,4 mln hoger dan geraamd.

  • Materieel buitendiensten: op het materiële budget van de buitendiensten is er € 10,2 mln minder uitgegeven dan geraamd.

  • Bijdrage aan SSO's: de bijdrage aan SSO's is € 15,5 mln hoger uitgevallen dan geraamd bij de Najaarsnota.

  • Overige materiële uitgaven: de realisatie van overige materiële uitgaven is € 70 mln lager uitgevallen dan geraamd bij de Najaarsnota. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een onjuiste onderverdeling van de materiële uitgaven bij de Najaarsnota.

Ontvangsten

Er zijn in 2023 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit verschil heeft een grootte van ongeveer € 31,6 mln en betreft vooral de NCG. Bij de NCG is de realisatie van de ontvangsten namelijk € 35,7 mln lager dan geraamd. Dit komt doordat niet alle kosten over 2023 in rekening zijn gebracht.

Licence