Base description which applies to whole site

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag ) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
     
 

Verplichtingen

1 675 143

78 706

1 753 849

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

963 006

78 706

1 041 712

 

waarvan juridisch verplicht

   
     

4.1

Humanitaire hulp

584 017

0

584 017

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Noodhulpprogramma's

117 000

0

117 000

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Noodhulpprogramma's

352 000

0

352 000

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

0

1 017

 

UNHCR

35 000

0

35 000

 

UNRWA

19 000

0

19 000

 

Wereldvoedselprogramma

60 000

0

60 000

     

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

304 000

‒ 57 000

247 000

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Opvang in de regio

5 000

0

5 000

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Opvang in de regio

240 000

‒ 48 000

192 000

 

Migratie en ontwikkeling

59 000

‒ 9 000

50 000

     

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

74 989

135 706

210 695

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Legitieme stabiliteit

5 500

0

5 500

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

10 000

‒ 6 500

3 500

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

0

0

0

 

Functionerende rechtsorde

43 165

‒ 5 000

38 165

     
 

Opdrachten

   
 

Inclusieve vredes- en politieke processen

1 500

‒ 1 500

0

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Legitieme stabiliteit

4 000

‒ 4 000

0

 

Functionerende rechtsorde

110 680

‒ 8 000

102 680

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

40 850

0

40 850

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

‒ 140 706

160 706

20 000

     

Toelichting

Als gevolg van de hogere bezetting bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma's. De bij eerste suppletoire begroting op verschillende artikelonderdelen admini­stratief geboekte ‘pro rata’ ombuiging wordt tegengeboekt en vervangen door de ombuigingen per artikelonderdeel.

De per saldo ombuiging op artikel 4.3 komt uit op EUR 5 miljoen. De oorspronkelijke ombuiging (EUR 25 miljoen) wordt gedeeltelijk teruggedraaid met extra budget voortkomend uit MEV. Dit budget staat nu op Nog te verdelen en zal bij de tweede suppletoire begroting naar de budgetten herverdeeld worden.

De programmering op artikel 4 wordt voor wat betreft het onderdeel Opvang in de Regio en Migratiesamenwerking bijgesteld. Ten opzichte van 2022 was een stijging voorzien van EUR 85 miljoen in 2023. Dit wordt verlaagd met EUR 57 miljoen door de planning uit te stellen (EUR 44 miljoen) en een geplande betaling wordt verschoven van eind 2023 naar 2024 (EUR 13 miljoen).

Licence