Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

            
 

Uitgaven

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

            

7.0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

 

Institutionele inrichting

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

 

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

            
 

Ontvangsten

200

0

200

0

200

0

0

0

0

200

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Curaçao

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

Licence