Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

            
 

Uitgaven

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

            

8.0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

 

Institutionele inrichting

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

 

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

            
 

Ontvangsten

75

0

75

0

75

0

0

0

0

75

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Gezien de vastgestelde wisselkoers voor 2024 wordt er een tekort voorzien op de begroting. Daarom wordt er, net als voorgaande jaren, een compensatie verzocht voor deze wisselkoers.

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

Licence