Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8: Overige uitgaven en ontvangsten

Op dit artikel worden de overige uitgaven en ontvangsten opgenomen. Het betreft uitgaven en/of ontvangsten die op een later moment toegedeeld moeten worden aan de beleidsartikelen van het DMF. ­Een voorbeeld hiervan is de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling, die nog moet worden verdeeld over de afzonderlijke artikelen; dit budget wordt tussentijds aangehouden op dit artikel.

Artikel 8: Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

0

40.000

14.877

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

40.000

14.877

0

0

0

0

juridisch verplicht

       

bestuurlijk gebonden

       

beleidsmatig gereserveerd

       

nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Nader te wijzen uitgaven

       

Fonds

0

40.000

14.877

0

0

0

0

Fonds

0

40.000

14.877

0

0

0

0

        

Ontvangsten

577.406

645.850

0

0

0

0

0

Artikel 8: Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

105.322

82.194

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

105.322

82.194

juridisch verplicht

          

bestuurlijk gebonden

          

beleidsmatig gereserveerd

          

nog niet ingevuld/vrij te besteden

          
           

Nader te wijzen uitgaven

          

Fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

105.322

82.194

Fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

105.322

82.194

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence