Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7: Bijdragen andere begrotingen Rijk

Het DMF wordt gefinancierd met een bijdrage van de Defensiebegroting. Deze bijdrage is op de Defensiebegroting opgenomen op artikel 13, 'Bijdrage aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds'. Op dit begrotingsartikel wordt de bijdrage van het voedingsartikel van de Defensiebegroting ontvangen. Dit artikel is technisch van aard.

Artikel 7 Bijdragen andere begrotingen rijk (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

juridisch verplicht

       

bestuurlijk gebonden

       

beleidsmatig gereserveerd

       

nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Ontvangsten

4.869.867

5.467.518

10.592.237

10.872.797

10.704.655

10.113.654

9.995.201

Artikel 7 Bijdragen andere begrotingen rijk (bedragen x € 1.000)
           

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

juridisch verplicht

          

bestuurlijk gebonden

          

beleidsmatig gereserveerd

          

nog niet ingevuld/vrij te besteden

          
           

Ontvangsten

9.742.042

9.577.279

9.538.359

9.502.097

9.492.323

9.108.356

9.096.205

9.118.929

9.101.065

9.016.562

Licence