Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

130 845

128 021

126 972

126 972

126 972

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

500

0

0

0

0

 

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

 

14 000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

13 094

5 869

5 460

5 200

5 386

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

‒ 4 071

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

‒ 2 000

‒ 8 000

‒ 7 000

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

139 797

154 368

131 890

124 432

125 172

132 358

129 442

De nieuwe mutaties in 2024, 2025 en 2026 betreffen de verwerking van de herschikking op het ODA-budget, wat leidt tot ombuigingen op het Mensenrechtenfonds-ODA. Het bedrag in de ISB Prinsjesdag voor 2023 betreft ook de herschikking op het ODA-budget, wat leidt tot ombuigingen op het Mensenrechtenfonds-ODA en de VN-bijdrage.

Tabel 23 Uitgaven beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

283 496

282 818

284 803

284 578

284 906

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

‒ 750

0

0

0

0

 

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

 

85 000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 16 171

‒ 5 342

‒ 3 970

‒ 2 275

6 553

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

‒ 4 124

‒ 125

‒ 125

‒ 125

‒ 125

 

Nieuwe mutaties

 

0

‒ 4 553

‒ 4 272

‒ 889

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

266 588

347 451

272 798

276 436

281 289

291 334

297 279

Het bedrag in de ISB Prinsjesdag 2023 en de nieuwe mutaties in 2024, 2025 en 2026 betreffen de herschikking op het ODA-budget, wat leidt tot ombuigingen op het Stabiliteitsfonds ODA.

Tabel 24 Ontvangsten beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

1 000

1 000

1 242

1 242

1 242

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

18 361

1 000

1 000

1 242

1 242

1 242

1 242

Tabel 25 Uitgaven beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

11 557 597

12 019 675

12 473 427

12 754 523

13 124 088

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie incidentele 1e en 2e suppletoire begroting 2023

 

0

91 360

93 187

95 051

96 952

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 97 752

‒ 553 602

86 467

177 299

150 231

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

‒ 281 763

‒ 205 394

‒ 99 215

‒ 102 424

‒ 105 638

 

Nieuwe mutaties

 

0

‒ 158 433

‒ 152 256

‒ 119 875

‒ 112 524

 

Stand ontwerpbegroting 2024

11 489 868

11 178 082

11 193 606

12 401 610

12 804 574

13 153 109

17 020 108

De mutaties in de ISB Prinsjesdag 2023 betreffen de technische aanpassing, bijstelling n.a.v. DAB3, bijstelling overige ontvangsten en een compensatiebetaling inzake LGO. De nieuwe mutaties in 2024 en verder betreffen een update van de bni-korting, actualisatie invoerrechten n.a.v. de MEV en een update van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk.

Tabel 26 Ontvangsten beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

2 708 961

2 603 169

2 047 630

2 440 781

1 385 366

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 32 721

‒ 93 834

460 136

570 312

51 634

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

‒ 1 391 694

1 372 369

‒ 19 250

‒ 10 500

‒ 8 500

 

Nieuwe mutaties

 

0

500

750

500

750

 

Stand ontwerpbegroting 2024

1 235 495

1 284 546

3 882 204

2 489 266

3 001 093

1 429 250

1 490 000

De mutaties in de ISB Prinsjesdag 2023 betreffen de perceptiekostenvergoeding van de LGO-zaak, teruggave van betalingen voor lage waarde textiel en schoenen (LWTS), en een kasschuif van de ontvangsten uit het Europees Herstelfonds.

Tabel 27 Uitgaven beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

54 978

55 917

54 789

54 789

55 353

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

250

0

0

0

0

 

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

 

5 000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

16 469

5 215

6 359

5 471

4 588

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

‒ 4 506

89

93

107

114

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

60 479

72 191

61 221

61 241

60 367

60 055

59 315

Tabel 28 Ontvangsten beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

43 774

67 674

73 574

73 574

73 574

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

3 600

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

56 025

47 374

67 674

73 574

73 574

73 574

73 574

Tabel 29 Uitgaven niet - beleidsartikel 5 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

       

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 30 Ontvangsten niet - beleidsartikel 5 Geheim (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

0

Geen nieuwe mutaties.

Tabel 31 Uitgaven niet - beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2022

 

60 465

59 964

86 246

101 947

127 228

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

‒ 58 864

‒ 30 897

‒ 34 902

‒ 55 978

‒ 60 104

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

5 826

5 308

‒ 8 193

4 107

4 816

 

Nieuwe mutaties

 

0

‒ 22 500

22 500

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

7 427

11 875

65 651

50 076

71 940

106 473

Geen nieuwe mutaties.

Tabel 32 Uitgaven niet - beleidsartikel 7 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

921 949

971 540

949 409

945 051

944 288

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

124 747

85 358

62 203

51 838

51 376

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

‒ 11 411

13 100

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

48 720

120

120

120

 

Stand ontwerpbegroting 2024

943 636

1 035 285

1 118 718

1 011 732

997 009

995 784

995 414

Het bedrag in de ISB Prinsjesdag voor 2023 betreft een overheveling loonkosten lokaal personeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (betreft een ontvangst van EUR 1,7 miljoen). Daarnaast wordt EUR 13 miljoen van 2023 naar 2024 doorgeschoven vanwege uitgestelde investeringen.

Tabel 33 Ontvangsten niet - beleidsartikel 7 Apparaat (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

31 671

124 671

33 671

28 571

28 571

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

11 100

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

48 600

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

28 682

42 771

124 671

82 271

28 571

28 571

28 571

In 2025 worden ontvangsten verwacht uit wereldwijde mutaties in de huivestingsportefeuille. Deze worden met een kasschuif gedesaleerd naar 2023.

Licence