Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 34 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

14-6-2022

Algemene Europese Beschouwingen d.d. 7 juni 2022

EK - Motie 35.982, G - Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie

In behandeling

16-6-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 juni 2022

Motie 21 501-02 nr. 2497 - Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens

Aan voldaan per brief d.d. 16 augustus 2022, Kamerstuk 33783-51

16-6-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 juni 2022

Motie 21 501-02 nr. 2498 - Jasper van Dijk en Ceder over hervatting van het VN-onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen

Aan voldaan per brief d.d. 15 november 2022, Kamerstuk 26150-203

16-6-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 juni 2022

Motie 21 501-02 nr. 2499 - Sjoerdsma c.s. over het op zeer korte termijn opschroeven van de militaire steun aan Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 12 december 2022 Kamerstuk 21501-02-2575

22-6-2022

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022 d.d. 22 juni 2022

Motie 21 501-20 nr. 1809 - Piri c.s. over zich committeren aan het verlenen van kandidaat-lidmaatschap aan Georgië zodra is voldaan aan de gestelde criteria

In behandeling

22-6-2022

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022 d.d. 22 juni 2022

Motie 21 501-20 nr. 1810 - Piri c.s. over op zeer korte termijn een afweging maken over visumliberalisatie voor Kosovo

Aan voldaan per brief d.d. 11 november 2022, Kamerstuk 23987-394

22-6-2022

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022 d.d. 22 juni 2022

Motie 21 501-20 nr. 1822 - Stoffer/Omtzigt over de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne en Moldavië

In behandeling

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 103 - Piri c.s. over de bescherming van mensenrechten in Marokko actief blijven uitdragen

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2023, Kamerstuk 32735-369

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 104 - Ceder c.s. over samen met andere EU-lidstaten de Armeense en de Oeigoerse genocide erkennen

In behandeling

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 105 - Van der Plas over een internationale leiderschapsrol in de coördinatie van de evacuatie van graan uit Oekraïne

In behandeling

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 107 - Jasper van Dijk over Europese maatregelen om Israël en Palestina tot onderhandelingen aan te zetten

In behandeling

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 109 (gewijzigd) - Jasper van Dijk en Agnes Mulder - over zich inzetten voor de zaak van de gedode journaliste Shireen Abu Akleh

Aan voldaan per brief d.d. 1 november 2022, Kamerstuk 36200-V-13

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 93 - Agnes Mulder en Ceder over de steun voor verzoeningsprojecten voor Israëlische en Palestijnse jongeren intensiveren

Aan voldaan per brief d.d. 21 oktober 2022, Kamerstuk 36200-XVII-10

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 97 - Brekelmans en Agnes Mulder over een interdepartementale taskforce om strategische afhankelijkheden te verminderen

Aan voldaan per brief d.d. 8 november 2022, 35982-9

7-7-2022

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Beleid Buitenlandse Zaken d.d. 6 juli 2022

Motie 35 925-V nr. 98 - Van der Lee en Piri over bevorderen dat de EU samen met de G7-landen overgaat tot een importverbod van Russisch goud

Aan voldaan per brief d.d. 21 april 2023, Kamerstuk 36045-158

6-10-2022

Debat EPG en informele ER d.d. 5 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1826 - Sjoerdsma/Agnes Mulder over sancties tegen Iraanse overheidsfunctionarissen

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

6-10-2022

Debat EPG en informele ER d.d. 5 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1829 - Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne

In behandeling

6-10-2022

Debat EPG en informele ER d.d. 5 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1830 - Piri over de betrokkenheid bij hervormingen in kandidaat-lidstaten verder vergroten

Aan voldaan per brief d.d. 11 november 2022, Kamerstuk 23987-394

6-10-2022

Debat EPG en informele ER d.d. 5 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1832 - Jasper van Dijk over maximale transparantie bij de Europese Politieke Gemeenschap

Aan voldaan per brief d.d. 11 november 2022, Kamerstuk 23987-394

6-10-2022

Debat EPG en informele ER d.d. 5 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1833 - Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

6-10-2022

Debat EPG en informele ER d.d. 5 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1834 - Kuzu c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Mahsa Amini

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

6-10-2022

Debat EPG en informele ER d.d. 5 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1836 - Van Wijngaarden c.s. over een versnelling van de financiële noodsteun

Aan voldaan per brief d.d. 12 december 2022 Kamerstuk 21501-02-2575

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1841 - Sjoerdsma c.s. over een speciaal tribunaal voor berechting van personen die verantwoordelijk zijn voor de Russische agressie in Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 30 juni 2023, Kamerstuk 32735-370

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1843 (gewijzigd) - Piri /Van der Lee over een versnelling van de afbouw van de import van Russisch lng-gas

Aan voldaan per brief d.d. 3 november 2022, Kamerstuk 21501-20-1872

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1844 - Piri /Van der Lee over voltooiing van de MidCat-pijpleiding

Aan voldaan per brief d.d. 3 november 2022, Kamerstuk 21501-20-1872

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1845 - Van der Lee c.s. over zwaardere sancties tegen het Iraanse regime bevorderen

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1847 - Van Baarle c.s. over mensenrechtenschendingen door China scherper veroordelen en de situatie van de Oeigoeren helpen verbeteren

Aan voldaan per brief d.d. 13 januari 2023, Kamerstuk 35207-61

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1848 - Van Baarle c.s. over zich in Europees verband uitspreken voor de territoriale integriteit van Bosnië en Herzegovina

In behandeling

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1849 - Van Wijngaarden over nader onderzoek naar de grensbewaking door Roemenië en Bulgarije

Aan voldaan per brief door JenV d.d. 2 december 2022, Kamerstuk 32317-800

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1850 - Van der Plas c.s. over versimpeling van procedures bij import van graan uit Oekraïne

In behandeling

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1854 - Van der Plas en Eppink over een veroordeling van mensenrechtenschendingen in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

Aan voldaan per brief d.d. 19 december 2022, Kamerstuk 36200-V-66

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1855 - Van der Plas/Eppink over het hernieuwen van de graan- en mestdeal met Oekraïne en het voorbereiden van voedselzekerheidsscenario's

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 33625-341

20-10-2022

Debat over Europese Top van 20-21 oktober 2022 d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-20 nr. 1867 (gewijzigd) - Piri /Van der Lee over een versnelling van de afbouw van de import van Russisch lng-gas

Aan voldaan per brief d.d. 3 november 2022, Kamerstuk 21501-20-1872

1-11-2022

Notaoverleg mensenrechten d.d. 20 oktober 2022

Motie 32 735 nr. 346 - Sjoerdsma/Van der Lee over de oprichting van een snel inzetbare onderzoekstaskforce bij moord op een journalist

In behandeling

1-11-2022

Notaoverleg mensenrechten d.d. 20 oktober 2022

Motie 32 735 nr. 347 - Jasper van Dijk/Valstar over huwelijkse gevangenschap onderdeel maken van het Nederlandse mensenrechtenbeleid

In behandeling

1-11-2022

Notaoverleg mensenrechten d.d. 20 oktober 2022

Motie 32 735 nr. 352 - Agnes Mulder/Ceder over de samenwerking met het maatschappelijk middenveld in kaart brengen in landen waar de dialoog over mensenrechten lastig is

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 32735-363

1-11-2022

Notaoverleg mensenrechten d.d. 20 oktober 2022

Motie 32 735 nr. 353 (gewijzigd) - Agnes Mulder/Ceder over de Kamer informeren over concrete acties en resultaten van de verbetering van mensenrechten in Qatar

Aan voldaan per brief d.d. 3 maart 2023, Kamerstuk 2023Z03757

1-11-2022

Notaoverleg mensenrechten d.d. 20 oktober 2022

Motie 32 735 nr. 357 (gewijzigd) - Ceder over het opnemen van de doodstraf vanwege geloofsafval, bekering en blasfemie in resoluties van de Derde Commissie van de VN

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 32735-363

1-11-2022

Algemene Politieke Beschouwingen 2022 d.d. 18 oktober 2022

EK - Motie 36 200,D - Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2610

17-11-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 17 november 2022

Motie 21 501-02 nr. 2543 - Sjoerdsma c.s. over Europese middelen pas vrijgeven als Hongarije voldoende stappen heeft gezet ter verbetering van de rechtsstaat

In behandeling

17-11-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 17 november 2022

Motie 21 501-02 nr. 2544 - Van Wijngaarden over de Europese Commissie aansporen om de methode voor salarisstijging voor EU-ambtenaren te versoberen

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 25 - Brekelmans/Agnes Mulder over het zich binnen de EU inzetten voor een Europese versie van OFAC

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 26 - Brekelmans over een geïntegreerde lijst statelijke dreigingen opstellen

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 27 - Brekelmans/Agnes Mulder over migratieafspraken tot belangrijke prioriteit in het buitenlandbeleid maken en daar bilateraal en multilateraal meer aandacht aan geven

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 28 - Jasper van Dijk over alternatieve vormen van besluitvorming binnen de OVSE uitwerken

Aan voldaan per brief d.d. 19 december 2022. Kamerstuk 36200-V-66

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 29 - Jasper van Dijk over bezien in hoeverre hulp aan het herstel van schade in Oekraïne moet worden opgehoogd

Aan voldaan per brief d.d. 3 april 2023, Kamerstuk 36336-3

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 30 - Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en modernisering van kernwapens in Nederland

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 36200-V-73

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 32 (gewijzigd) - Sjoerdsma/Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 33 - Sjoerdsma/Van der Staaij over het versterken van de banden met Taiwan

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 34 - Piri c.s. over vertegenwoordigers van de diaspora en ervaringsdeskundigen actief betrekken bij het opzetten van een meldpunt

Aan voldaan per brief d.d. 6 april 2023, Kamerstuk 30821-180

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 39 - Agnes Mulder c.s. over zich binnen de VN inspannen om Iran te verwijderen uit de Commissie voor de Status van de Vrouw

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2610

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 47 - Van der Staaij/Sjoerdsma over de doelstelling dat alle Nederlanders in een buitenlandse gevangenis aanspraak kunnen maken op de juridische en/of sociale ondersteuning

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 50 - Kuzu over de risicovolle economische afhankelijkheid van China afbouwen

Aan voldaan per brief door EZK d.d. 12 mei 2023, Kamerstuk 30821-181

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 52 - Van Haga over het uitspreken van steun voor Taiwan en het inzetten van alle diplomatieke middelen om China te weerhouden van acties jegens Taiwan

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 53 - Van Haga over onderzoeken hoe de regeldruk voor het mkb vanuit de Europese Unie teruggedrongen kan worden

In behandeling bij EZK

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 61 (gewijzgd) - Kuzu over toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag door Israël

In behandeling

6-12-2022

Notaoverleg over Mensenrechtenbeleid d.d. 20 oktober 2022

Motie 32 735 nr. 349 - Ceder/Jasper van Dijk over voorkomen dat hoofdtoernooien georganiseerd worden in landen die zich niets gelegen laten liggen aan fundamentele mensenrechten

In behandeling

6-12-2022

Notaoverleg over Mensenrechtenbeleid d.d. 20 oktober 2022

Motie 32 735 nr. 350 - Ceder over het mensenrechtenbeleid operationaliseren in een kabinetsbrede en domeinoverstijgende aanpak

In behandeling

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2559 - Sjoerdsma/Agnes Mulder over werken aan een oplossing om via een 27-1 constructie de 18 miljard euro toch over te maken naar de Oekraïense regering

In behandeling

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2560 - Sjoerdsma over gesprekken met kandidaat-lidstaten die de EU-lijn volgen intensiveren om hun EU-toetredingsperspectief in lijn met Kopenhagen criteria zo snel mogelijk dichterbij te brengen

Aan voldaan per brief d.d. 19 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2577

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2563 - Jasper van Dijk over onverkort vasthouden aan de Kopenhagen-criteria als leidend instrument bij het Europese uitbreidingsbeleid

In behandeling

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2565 - Van Wijngaarden c.s. over met voorstellen komen op basis waarvan in het toetredingsproces consequenties verbonden kunnen worden aan gebrekkige aansluiting bij het Gemeenschappelijk Buitenlands -en Veiligheidsbeleid

In behandeling

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2566 - Van Wijngaarden over een migratiedialoog tussen de EU en kandidaat-lidstaten waarbij medewerking aan tegengaan van illegale migratie naar de EU een cruciaal onderdeel wordt van de toetsingscriteria voor de uitbreiding van de EU

In behandeling

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2567 - Amhaouch over landen waar de ambitie blijft bestaan om richting toetreding te werken constructief ondersteunen om meer te integreren met de Europese Unie

In behandeling

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2568 - Brekelmans c.s. over een lange termijnplan voor militaire ondersteuning van Oekraïne uitwerken

In behandeling bij Defensie

8-12-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2573 - Jasper van Dijk/Brekelmans over verkennen hoe het repressienetwerk van het Iraanse regime in kaart kan worden gebracht

In behandeling

9-12-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 9 december 2021

Motie 21 501-02 nr. 2433 - Brekelmans c.s. over een actievere rol van de EU in de dialoog met Rusland om te komen tot de-escalatie

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1874 - Dassen over verzoek om zo snel mogelijk de Iraanse ambassadeur te ontbieden, hem ter verantwoording te roepen over de executies van Iraanse burgers en in Europees verband andere lidstaten oproepen hetzelfde te doen

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 21501-20-1899

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1875 - Dassen over zich hard te maken om de leden van pro-oorlogspartijen in de Doema, het Russische nationale parlement, regionale parlementen en de gouverneurs op de geconsolideerde sanctielijst van de EU te laten zetten

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1877 - Sjoerdsma Over de lead nation te worden bij het herstel van gerechtigheid in Oekraïne en dat richting de Oekraïense regering uit te spreken

Aan voldaan per brief d.d. 30 juni 2023, Kamerstuk 32735-370

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1879 - Van der Graaf over zich in de Europese Raad hard te maken voor een resolute veroordeling van de executies in Iran

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 21501-20-1899

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1880 Motie-Van der Graaf c.s. over aandringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om de vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno-Karabach te staken

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1881 - Van der Graaf/Ceder over het in Europees verband aan de orde stellen van geheime gevangenissen in Kroatië, Hongarije en Bulgarije waar vluchtelingen worden vastgehouden

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1882 - Van der Lee/Piri over uitspreken dat de Iraanse parlementsleden die hebben gevraagd om strengere straffen voor gevangen demonstranten moeten worden toegevoegd aan de Europese sanctielijst

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1884 - Jasper van Dijk over meer transparantie en publieke verantwoording over de Europese Vredesfaciliteit

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1885 - Jasper van Dijk over de Iraanse gemeenschap raadplegen over mogelijke maatregelen tegen het Iraanse regime

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1886 - Eppink over niet akkoord gaan met een permanent prijsplafond op gas

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 21501-20-1899

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1887 - Amhaouch over medestanders zoeken om een daadkrachtige en geopolitiek volwassen Unie te bewerkstelligen

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1888 - Van Wijngaarden c.s. over pleiten voor grondige herzieningen van de integriteitssystemen van de EU-instellingen

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1889 - Van der Plas/Eppink over uitspreken dat Iran moet worden aangemerkt als staatssponsor van terrorisme

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1891 - Van der Plas over duidelijk maken dat een speciale uitzondering voor diamanten ongewenst is bij een nieuw sanctiepakket voor Rusland

In behandeling

14-12-2022

Debat over de Europese top d.d. 13 december 2022

Motie 21 501-20 nr. 1892 - Van der Plas over pleiten voor migratie als kernonderdeel van het zuidelijk nabuurbeleid

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 21501-20-1899

22-12-2022

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 8 december 2022

Motie 21 501-02 nr. 2564 (nader gewijzigd) - Van Wijngaarden/Jasper van Dijk over visumvrij reizen voor Servië tijdelijk stopzetten als Servië haar visumbeleid en buitenlandbeleid niet voldoende heeft aangepast

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 32317-824

22-12-2022

Debat verlenging NL bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie d.d. 22 december 2022

Motie 27 925 nr. 926 - De Roon over de Kamer voor het zomerreces te informeren over de voortgang die is geboekt bij het terughalen van de in Irak gestolen bankbiljetten ten bedrage van 2,6 miljard euro

Aan voldaan per brief d.d. 17 mei 2023, Kamerstuk 27925-940

22-12-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 43 (gewijzigd) - Ceder c.s. over de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties plaatsen

In behandeling

19-1-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 januari 2023

Motie 21 501-02 nr. 2586 – Ceder en Agnes Mulder over onderzoeken hoe in Europees verband de druk op Azerbeidzjan opgevoerd kan worden om de blokkade te beëindigen

In behandeling

19-1-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 januari 2023

Motie 21 501-02 nr. 2587 - Sjoerdsma c.s. over alle illegitieme Iraanse functionarissen en spionnen gelieerd aan de Revolutionaire garde of het Iraanse regime Nederland uitzetten

Aan voldaan per brief d.d. 28 maart 2023 , Kamerstuk 2023Z05317

19-1-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 januari 2023

Motie 21 501-02 nr. 2592 - Agnes Mulder/Boswijk over in kaart brengen van de gevolgen van de militaire leveranties aan Oekraïne voor de operationele gereedheid van de krijgsmacht

In behandeling bij Defensie

19-1-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 januari 2023

Motie 21 501-02 nr. 2593 - Brekelmans c.s. over een plan om de munitieproductie in Europa te verhogen ten behoeve van steun aan Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 17 maart 2023, Kamerstuk 21501-20-1948

9-2-2023

Debat over de Europese top van 9 en 10 februari 2023 d.d. 8 februari 2023

Motie 21 501-20 nr. 1908 - Piri c.s. over onderzoeken wat de opties zijn om de Wagner Group alsnog op de EU-lijst met terroristische organisaties te plaatsen

Aan voldaan per brief d.d. 9 maart 2023, Kamerstuk 21501-02-2620

9-2-2023

Debat over de Europese top van 9 en 10 februari 2023 d.d. 8 februari 2023

Motie 21 501-20 nr. 1915 - Van der Plas/Sjoerdsma over zich in Europees verband verzetten tegen de legalisering van pushbacks

In behandeling

9-2-2023

Debat over de Europese top van 9 en 10 februari 2023 d.d. 8 februari 2023

Motie 21 501-20 nr. 1918 (gewijzigd) - Omtzigt c.s. over brede publieke steun bij EU-bondgenoten verwerven voor de conclusies van het JIT

In behandeling

7-3-2023

Debat over de Europese top van 9 en 10 februari 2023 d.d. 8 februari 2023

Motie 21 501-20 nr. 1907 - Jasper van Dijk en Omtzigt over in Brussel bepleiten dat de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Europese Vredesfaciliteit openbaar worden gemaakt

In behandeling

7-3-2023

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraine d.d. 21 februari 2023

Motie 36 045 nr. 146 - Brekelmans en Agnes Mulder over de beschikbare inlichtingen van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten optimaal betrekken bij het sanctiebeleid

In behandeling

14-3-2023

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraine d.d. 21 februari 2023

Motie 36 045 nr. 145 - Jasper van Dijk en Hammelburg over het inventariseren van de mogelijkheden om te voorkomen dat Nederlandse en Europese goederen in vijandelijke wapens terechtkomen

Aan voldaan per brief d.d. 13 april 2023, Kamerstuk 36045-156

14-3-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië d.d. 23 februari 2023

Motie 36 180 nr. 40 - Mutluer en Piri over in kaart brengen in hoeverre getroffenen tegen problemen aanlopen bij hun tijdelijke visumaanvraag en hier oplossingen voor aandragen, en binnen twee weken de Kamer hierover informeren

Aan voldaan per brief d.d. 21 april 2023, Kamerstuk 2023Z07452

22-3-2023

Debat over de Europese top van 23 en 24 maart 2023 d.d. 21 maart 2023

Motie 21 501-20 nr. 1942- Van Wijngaarden c.s. over de afhankelijkheid van Zwitserse wapens en munitie verminderen

In behandeling

11-4-2023

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 6 april 2023

Motie 21 501-02 nr. 2629 - Van der Lee/Piri over de invulling van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van activiteiten in bezette Palestijnse gebieden in de praktijk

In behandeling

11-4-2023

Tweeminutendebat Institutioneel racisme d.d. 6 april 2023

Motie 30 950 nr. 338 - Van Baarle over diversiteitstrainingen en inclusietrainingen bij het Rijk een niet-vrijblijvend karakter geven

Aan voldaan per brief d.d. 3 juli 2023, Kamerstuk 2023Z12643

11-4-2023

Tweeminutendebat Institutioneel racisme d.d. 6 april 2023

Motie 30 950 nr. 341 - Van der Lee/Piri over training op het gebied van diversiteit en inclusie en het bestrijden van racisme een verplicht onderdeel maken van het werken bij Buitenlandse Zaken

Aan voldaan per brief d.d. 3 juli 2023, Kamerstuk 2023Z12643

11-4-2023

Tweeminutendebat Institutioneel racisme d.d. 6 april 2023

Motie 30 950 nr. 343 - Sjoerdsma over disciplinaire maatregelen treffen tegen mensen die in overtreding zijn geweest op het punt van racisme en discriminatie

Aan voldaan per brief d.d. 3 juli 2023, Kamerstuk 2023Z12643

11-4-2023

Tweeminutendebat Institutioneel racisme d.d. 6 april 2023

Motie 30 950 nr. 344 - Sylvana Simons over het nemen van expliciete maatregelen die het welzijn en de veiligheid van medewerkers die racisme ervaren op korte termijn centraal stellen

Aan voldaan per brief d.d. 3 juli 2023, Kamerstuk 2023Z12643

18-4-2023

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken 21 februari 2023 d.d. 6 april 2023

Motie 21 501-02 nr. 2635 - Sjoerdsma/Van Wijngaarden over de vergaande abortussenwetten en de toegang tot normale rechtsgang op dit thema met Polen bespreken (nader gewijzigd)

In behandeling

20-4-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken 24 april 2023 d.d. 20 april 2023

Motie 21 501-02 nr. 2641 - Sjoerdsma/Brekelmans over met bondgenoten starten met het trainen van Oekraïense militairen voor geavanceerde Westerse wapensystemen

In behandeling

20-4-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken 24 april 2023 d.d. 20 april 2023

Motie 21 501-02 nr. 2644 - Brekelmans c.s. over de eenheid binnen de EU, met de VS en andere Westerse bondgenoten ten aanzien van Chinese agressie richting Taiwan bevorderen

In behandeling

23-5-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken 24 april 2023 d.d. 20 april 2023

Motie 21 501-02 nr. 2643 - Brekelmans c.s. over breder onderzoek verrichten naar Chinese intimidatie van en inmenging in Nederlandse media

In behandeling

30-5-2023

Debat over de Staat van de Europese Unie d.d. 25 mei 2023

Motie 36 259 nr. 12 - Van der Lee c.s. over de inkomsten voor de Russische staat verder afknijpen door nadrukkelijker te kijken naar sancties tegen de nucleaire-energiesector

In behandeling

30-5-2023

Debat over de Staat van de Europese Unie d.d. 25 mei 2023

Motie 36 259 nr. 13 - Van der Lee c.s. over advies van de AIV over mogelijke strategieën en drukmiddelen om het dwarsliggen van Hongarije een halt toe te roepen

In behandeling

30-5-2023

Debat over de Staat van de Europese Unie d.d. 25 mei 2023

Motie 36 259 nr. 14 - Van der Lee/Piri over onderzoeken hoe Nederland proactief kan deelnemen aan de Europese alliantie voor batterijen

In behandeling

30-5-2023

Debat over de Staat van de Europese Unie d.d. 25 mei 2023

Motie 36 259 nr. 2 - Van Wijngaarden c.s. over een plan hoe Nederland zijn representativiteit van ambtenaren in EU-instellingen kan vergroten

In behandeling

22-6-2023

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2023

Motie 21 501-02 nr. 2673 - Dassen over de Kamer voor de zomer informeren over specifieke verbeterpunten van het spitzenkandidatensysteem

In behandeling

22-6-2023

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2023

Motie 21 501-02 nr. 2679 - Kuzu over in Europees verband bepleiten dat het beperken van de instroom nooit inwisselbaar mag zijn voor mensenrechten

In behandeling

22-6-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 21 juni 2023

Motie 21 501-02 nr. 2680 - Brekelmans/Sjoerdsma over een voortvarend plan voor ophoging van de productie en levering aan Oekraïne van wapens, inzetvoorraden en operationele ondersteuningssystemen

In behandeling

22-6-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 21 juni 2023

Motie 21 501-02 nr. 2681 - Sjoerdsma c.s. over een landencoalitie om de Raad te bewegen richting het ambitieuzere Commissievoorstel

In behandeling

22-6-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 21 juni 2023

Motie 21 501-02 nr. 2683 - Piri c.s. over in contacten met Tunesië consequent aandacht besteden aan de noodzaak van democratische hervormingen en mensenrechten

In behandeling

22-6-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 21 juni 2023

Motie 21 501-02 nr. 2684 - Ceder/Van der Staaij over terroristische aanslagen op onschuldige burgers steeds ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk blijven veroordelen

In behandeling

28-6-2023

Debat over de Europese Top d.d. 28 juni 2023

Motie 21 501-20 nr. 1957 – Piri c.s. over binnen de EU pleiten om een duurzame oplossing voor de twee conflicten in de Westelijke Balkan grote prioriteit te geven

In behandeling

28-6-2023

Debat over de Europese Top d.d. 28 juni 2023

Motie 21 501-20 nr. 1959 – Krul c.s. over de winsten van beschikbare middelen die bevroren zijn onder de 11 sanctiepakketten waar juridisch mogelijk inzetten in de continuerende solidariteit met Oekraïne

In behandeling

28-6-2023

Debat over de Europese Top d.d. 28 juni 2023

Motie 21 501-20 nr. 1960 – Van Wijngaarden c.s. over een herzieningsvoorstel tot wijziging van de methode voor de jaarlijkse automatische ophoging van de lonen van EU-functionarissen en -politici

In behandeling

28-6-2023

Debat over de Europese Top d.d. 28 juni 2023

Motie 21 501-20 nr. 1961– Van Wijngaarden c.s. over de Kamer een appreciatie van het rapport over Georgië toesturen

In behandeling

28-6-2023

Debat over de Europese Top d.d. 28 juni 2023

Motie 21 501-20 nr. 1963– Drost c.s. over alleen instemmen met een migratieovereenkomst met Tunesië wanneer feitelijke naleving van mensenrechten van migranten gegarandeerd en controleerbaar is

In behandeling

28-6-2023

Debat over de Europese Top d.d. 28 juni 2023

Motie 21 501-20 nr. 1966–Gündogan/Van Wijngaarden over de voortzetting van Nuctech als leverancier van hoogwaardige scanapparatuur voor overheidsdiensten nogmaals grondig tegen het licht houden

In behandeling

4-7-2023

Debat Algemene beschouwingen 3e termijn d.d. 27 juni 2023

EK - Motie 36 200 V, J - Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 6 juli 2023

Motie 21 501-02 nr. 2693 - Piri c.s. over zich in Europees verband extra inspannen om zo snel mogelijk visumvrij reizen voor Surinamers mogelijk te maken

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 6 juli 2023

Motie 21 501-02 nr. 2694 - Van Wijngaarden c.s. over in EU-verband gevolgen verbinden aan de opnieuw geconstateerde Hongaarse rechtsstatelijke tekortkomingen voordat het Hongaarse voorzitterschap van start zal gaan

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat Terrorisme/Extremisme d.d. 6 juli 2023

Motie 29 754 nr. 686 - Piri c.s. over een actieplan voor hulp aan de jezidi-gemeenschap in Noord-Irak

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 68 - Kuzu over in EU-verband pleiten voor een Risk Treatment door de European Union Agency for Cybersecurity

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 69 - Brekelmans over onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om op grond van nationale veiligheid beperkingen op te leggen aan de verlening van erkend referentstatus

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 72 - Sjoerdsma/Brekelmans over een duidelijk tijdspad met doelstellingen opstellen om onze risicovolle strategische afhankelijkheden te verminderen

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 73 - Eppink over onderzoeken hoe we de samenwerkingsverbanden met Taiwan kunnen intensiveren met het oog op cyberveiligheid

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 74 - Dassen c.s. over de Chinese afhankelijkheden van Nederland in kaart brengen

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 76 - Van der Lee/Piri over al dan niet vertrouwelijke proportionele reacties voorbereiden om acties vanuit China die de status quo ten aanzien van Taiwan ondermijnen te kunnen beantwoorden

In behandeling

Tabel 35 Door bewindslieden gedane toezeggingen

7-6-2022

Algemene Europese Beschouwingen

T03442 - EK Toezegging: M informeert de Kamer over over de inzet van de Nederlandse regering binnen de EU op feministisch buitenlandbeleid en de inzet voor lhbti

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2022, 36 200 V, A

8-6-2022

Debat rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU

T03399 - EK Toezegging: M om de Europese Commissie en de Raad aan te sporen op toetreding van de EU tot het EVRM

In behandeling

14-6-2022

Commissiedebat Hoofdlijnen Buitenlandse Zaken

Toezegging M om een brief te sturen over beïnvloeding vanuit het buitenland door landen, waarvan veel burgers met een dubbele nationaliteit in Nederland wonen

Aan voldaan per brief d.d. 28 november 2022, Kamerstuk 30821-175

14-6-2022

Commissiedebat Raad Algemene Zaken

Toezegging: M komt schriftelijk terug op een geschikte planning voor bespreking van de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa en een eventueel besluit in de EU om een Conventie tot verdragswijziging uit te schrijven

Aan voldaan per brief d.d. 8 juli 2022, Kamerstuk 35982-6

14-6-2022

Commissiedebat Hoofdlijnen Buitenlandse Zaken

Toezegging M om een brief te sturen over het verminderen van de strategische afhankelijkheid van grondstoffen

Aan voldaan per brief d.d. 9 december 2022, Kamerstuk 32852-224

14-6-2022

Commissiedebat Hoofdlijnen Buitenlandse Zaken

Toezegging M om voor de begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de erkenning van de Armeense genocide in EU-verband

Aan voldaan per brief d.d. 8 november 2022, Kamerstuk 36200-V-12

16-6-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging M: Brief sanctie implementatie komt voor zomerreces

Aan voldaan per brief d.d. 6 juli 2022, Kamerstuk 36045-104

16-6-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging M om in het verslag Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op versterken van EU defensie technologische en industriële basis

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022, Kamerstuk 21501-02-2507

16-6-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging M om in het verslag Raad Buitenlandse Zaken uiteen te zetten hoe EPF wordt gefinancierd

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022, Kamerstuk 21501-02-2507

16-6-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging M om in verslag Raad Buitenlandse Zaken terugkomen op stellen condities op het gebied van migratie (opvang in de regio) aan visumliberalisatie als onderdeel strategisch partnerschap Golfregio

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022, Kamerstuk 21501-02-2507

16-6-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging M: Appreciatie opinies CIE over KLS OEK/MOL/GEO komt voor ER-debat

Aan voldaan per brief d.d. 20 juni 2022, Kamerstuk 23987-393

23-6-2022

Commissiedebat NAVO

Toezegging M: In het verslag NAVO-Top in Madrid wordt meegenomen aan welke criteria Georgië nog moet voldoen om het Membership Action Plan-status in de NAVO te krijgen

Aan voldaan per brief d.d. 5 juli 2022, Kamerstuk 28676-417

23-6-2022

Commissiedebat NAVO

Toezegging M: Voor begrotingsdebat brief over het bevorderen van mediavrijheid in Rusland en het tegengaan van Russische desinformatie in kwetsbare landen

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 32735-363

12-7-2022

Debat Goedkeuring Protocollen Noord-Atlantisch Verdrag betreffende toetreding van Finland en Zweden

T03460 - EK - Toezegging M dat de ministers van Defensie en Financiën op een rijtje zullen zetten hoe tot de 2% bbp-norm voor de NAVO zal worden gekomen in 2025

Aan voldaan per brief d.d. 4 mei 2023, Kamerstuk 36 200 V, G

6-9-2022

Commissiedebat AVVN

TZ202209-003 - Toezegging M: Na de AVVN rapportage Kamer informeren over uitvoering motie Jasper/Van Dijk inzake straffeloosheid Jemen

Aan voldaan per brief d.d. 15 november 2022, Kamerstuk 26150-203

6-9-2022

Commissiedebat AVVN

TZ202209-002 - Toezegging M: In AVVN verslag specifieke terugkoppeling op inzet op migratie en bevroren tegoeden AFG

Aan voldaan per brief d.d. 15 november 2022, Kamerstuk 26150-203

27-9-2022

Vragenuur

Toezegging R namens M: brief op korte termijn met reactie op lekkage/sabotage Nordstream 1 en 2 + bericht over signalering ongeïdentificeerde drones bij Noorse olie- en gasinstallaties

Aan voldaan per brief d.d. 2 november 2022, Kamerstuk 30821-168

27-9-2022

Vragenuur

Toezegging R namens M om op korte termijn terug te komen op de vraag van het lid Piri (PvdA) inzake Russische dienstweigeraars

Aan voldaan per brief d.d. 7 december 2022, Kamerstuk 2022Z17960 en 2022Z17606

29-9-2022

Commissiedebat Ecofin

TZ202209-109 - Toezegging MinFin aan het lid Heinen zijn vraag over de mogelijkheden m.b.t. het sanctioneren van Belarus in IMF-verband door te geleiden naar M, met het verzoek hier schriftelijk op terug te komen

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

4-10-2022

Debat wetsvoorstel verdrag met de Dom. Republiek

TZ202210-033 - Toezegging M om brief inzake het verbeteren van de ondersteuning, democratische controle en betrokkenheid van de Caribische Landen in het proces van totstandkoming van verdragen

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 23530-137

5-10-2022

Commissiedebat Autonome Wapens

TZ202210-036 - Toezegging M om de Kamer uiterlijk 15 januari 2023 te zullen informeren over de inzet van Nederland tijdens de in Nederland te organiseren conferentie inzake artificial intelligence in het militaire domein

Aan voldaan per brief d.d. 26 januari 2023, Kamerstuk 33694-67

6-10-2022

Commissiedebat Consulair

TZ202210-034 - Toezegging M om de Kamer voor 1 april 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Brekelmans/Sjoerdsma (35925 V, nr. 54) en over de motie-Sjoerdsma/Brekelmans (35925 V, nr. 59)

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2023, Kamerstuk 36200-V-94

6-10-2022

Commissiedebat Consulair

TZ202210-035 - Toezegging M om in de volgende Staat van het Consulaire te rapporteren wat er aan inspanningen is geleverd om desinformatie tegen te gaan inzake migratie en opvangvoorzieningen en procedures in Nederland

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2023, Kamerstuk 36200-V-94

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-120 - Toezegging M de Kamer vertrouwelijk te informeren over de contouren van bilaterale militaire steun aan Oekraine

In behandeling

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-123 - Toezegging M voor het kerstreces terugkoppeling aan de Kamer welke financiële opties EDEO ziet ten aanzien van de Europese Vredesfaciliteit (EPF)

Aan voldaan per brief d.d. 7 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2557

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-129 - Toezegging M over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het besluit van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië/Herzegovina om de kieswet te veranderen en de Nederlandse positie daarin

In behandeling

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-133 - Toezegging M op het al dan niet sanctioneren van de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne.

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-122 - Toezegging M sanctie-ontwijking in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken, in het bijzonder monitoring en handhaving

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-124 - Toezegging M nadere informatie over het aantal visa dat is afgegeven voor kort verblijf aan Russische staatsburgers

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-125 - Toezegging M statistieken in kaart te brengen ten aanzien van gevluchte Russische minderheden in grenslanden van Rusland

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-127 - Toezegging M over de opzet en Nederlandse bijdrage van de monitoringsmissie in Armenië, zodra deze informatie beschikbaar is

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-130 - Toezegging M het kabinetsstandpunt over het advies van de Europese Commissie om de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen aan Bosnië/Herzegovina

Aan voldaan per brief d.d. 11 november 2022, Kamerstuk 23987-394

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-132 - Toezegging M binnen twee weken terug te komen op de regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar.

Aan voldaan per brief door minLZS d.d. 11 november 2022, Kamerstuk 32735-361

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-128 - Toezegging M binnen een paar weken schriftelijk terug te komen op vermeende oorlogsmisdaden door Azerbeidzjan en de positie van buurlanden

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2022, Kamerstuk 21501-02-2553

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-121 - Toezegging M over terugkoppeling over de toetsingsprocedure voor de EUMAM

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-119 - Toezegging M over nadere contouren van de EU Military Assistance Missie (EUMAM)

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-126 - Toezegging M over de mogelijkheden voor telecombedrijven, zowel ten aanzien van internet als de vaste lijn, om te helpen communicatie mogelijk te maken in Iran.

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 21501-02-2538

13-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202210-131 - Toezegging M vóór China over het EU-buitenlandbeleid ten aanzien van China, als het gaat om de gevolgen van Amerikaanse sancties tegen China.

Aan voldaan per brief d.d. 13 januari 2023, Kamerstuk 35207-61

18-10-2022

Algemene Politieke Beschouwingen 2022

EK toezegging MP wat het kabinet in EU-verband nog meer kan doen op het gebied van sancties tegen Iraanse overheidsfunctionarissen en andere betrokkenen wegens mensenrechtenschendingen in Iran.

In behandeling

18-10-2022

Algemene Politieke Beschouwingen 2022

EK toezegging MP in samenspraak met bondgenoten de mogelijkheden voor de oprichting van een agressietribunaal in Den Haag voor vervolging van mogelijke oorlogsmisdaden in de oorlog tegen Oekraine

In behandeling

19-10-2022

Debat Europese Top

TZ202210-147 - Toezegging MP - Kabinetsreactie HCSS spoedadvies «De Russische invasie in Oekraïne: Implicaties voor Nederland»

Aan voldaan per brief d.d. 20 februari 2023, Kamerstuk 36045-152

20-10-2022

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid

Toezegging M: binnen twee weken een brief inzake pleidooi voor internationaal onderzoek naar brand in Iraanse gevangenis en de mogelijkheid om Iran te verwijderen uit de VN-vrouwenrechtencommissie

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2022, Kamerstuk 23432-493

20-10-2022

Notaoverleg mensenrechtenbeleid

TZ202210-150 - Toezegging: M informeert de Kamer voor einde 2022 over de uitvoering van de motie-Brekelmans (32 735 nr. 325) over buitenlandse bedreiging van de diaspora in Nederland als expliciet onderdeel van het mensenrechtenbeleid en over het binnenlandse meldpunt

Aan voldaan per brief d.d. 6 april 2023, Kamerstuk 30821-180

3-11-2022

Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies

TZ202211-071 - Toezegging M: Voor 31 mei 2023 verschijnt de evaluatie van de evacuatie uit Afghanistan en voor 1 juli 2023 verschijnt de eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support. De Kamer ontvangt hier z.s.m. een kabinetsreactie op.

In behandeling

23-11-2022

Commissiedebat NAVO/OVSE

TZ202211-188 - Toezegging M ingaan op verslag van de NAVO Ministeriële van 29 en 30 november 2022 op de uitvoering van de motie-Valstar c.s. over het binnen de Joint Expeditionary Force de samenwerking versterken voor de beveiliging van de Noordzee en de Baltische Zee

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2022, Kamerstuk 28676-424

23-11-2022

Commissiedebat NAVO/OVSE

TZ202211-190 - Toezegging M: dat hij voorafgaand aan het commissiedebat China op 13 december 2022 een brief zal sturen over economische weerbaarheid in de relatie met China

Aan voldaan per brief d.d. 13 januari 2023, Kamerstuk 35207-61

23-11-2022

 

TZ202211-189 - Toezegging M de Kamer in het verslag van de volgende Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022 te zullen informeren over de wijze waarop de Raad van Europa omgaat met medewerkers met een vast contract, die de Rus...

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2610

24-11-2022

Begrotingsbehandelingen Buitenlandse Zaken 2023

TZ202212-010 - Toezegging: M geeft in de brief n.a.v. de motie-Brekelmans (32 735 nr. 325) over buitenlandse bedreiging van de diaspora in Nederland (“de lange armâ€) aan hoe de diaspora betrokken wordt bij het instellen van een binnenlands meldpunt

Aan voldaan per brief d.d. 6 april 2023, Kamerstuk 30821-180

24-11-2022

Begrotingsbehandelingen Buitenlandse Zaken 2023

TZ202212-011 - Toezegging: M stuurt in het begin van het voorjaar 2023 een brief aan de Kamer inzake nader onderzoek naar de Nederlandse bijdrage aan de EUFOR Althea-missie

Aan voldaan per brief d.d. 6 april 2023, Kamerstuk 29521-459

24-11-2022

Begrotingsbehandelingen Buitenlandse Zaken 2023

TZ202212-012 - Toezegging M: in reactie op de motie-Sjoerdsma (36 200-V nr. 32) over de herijking van het buitenlandbeleid wordt bij elk van de deelstrategieën ingegaan op de onderlinge samenhang en implementatie

In behandeling

24-11-2022

Begrotingsbehandelingen Buitenlandse Zaken 2023

TZ202212-009 - Toezegging: M informeert de Kamer in januari 2023 over de kabinetsinzet op het gebied van strategische afhankelijkheden en in het 2e kwartaal van 2023 over de strategische kabinetsaanpak inclusief een concrete uitwerking van de Taskforce

Aan voldaan per brief d.d. 12 mei 2023, Kamerstuk 30821-181

8-12-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202212-053 - Toezegging: M gaat in de brief over het bevriezen en confisqueren van Russische tegoeden ook in op de mogelijkheid om dit te baseren op een VN-mandaat en eventuele rechterlijke uitspraken

Aan voldaan per brief d.d. 19 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2577

8-12-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202212-055 - Toezegging: M komt in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug op de uitvoering van de motie-Brekelmans en Agnes Mulder (36200-V, nr. 25) over het zich binnen de EU inzetten voor een Europese versie van OFAC, inclusief de rol van EDEO daarbij

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

8-12-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202212-056 - Toezegging: M informeert de Kamer in één van de volgende verslagen van de Raad Buitenlandse Zaken over de stand van zaken t.a.v. de groep van 650 Afghanen die door EU-lidstaten zouden worden opgenomen

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2610

8-12-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202212-057 - Toezegging: M komt in het verslag Raad Buitenlandse Zaken terug op de vraag welke EU-lidstaten al de stap hebben gezet tot erkenning van de Armeense genocide

Aan voldaan per brief d.d. 20 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2610

8-12-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202212-054 - Toezegging: De Kamer wordt uiterlijk maandagochtend 12/12 geïnformeerd over het kabinetsbesluit inzake de ophoging van de EPF.

Aan voldaan per brief d.d. 12 december 2022, Kamerstuk 21501-02-2575

8-12-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202212-058 - Toezegging: M stuurt voor het Kerstreces een brief aan de Kamer over de uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (36 200-V nr. 30) over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en modernisering van kernwapens ...

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 36200-V-73

15-12-2022

Commissiedebat Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

TZ202212-108 - Toezegging: M informeert de Kamer periodiek over de voortgang ten aanzien van de Bewijzenbank inzake Jezidi-slachtoffers, bij nieuwe ontwikkelingen of via een voortgangsbrief.

Aan voldaan per brief door JenV d.d. 11 mei 2023, Kamerstuk 36200-VI-131

15-12-2022

Commissiedebat Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

TZ202212-109 - Toezegging: M zegt toe om bij de bredere dialoog inzake de relatie met Irak het punt van migratie en terugkeer te intensiveren, en de Kamer binnen drie maanden over te informeren via ofwel een Art.100-brief ofwel de stukken voor de debatten over de Raad Buitenlandse Zaken.

In behandeling

21-12-2022

Commissiedebat wapenexportbeleid

TZ202212-171 - Toezegging M komt in het volgende of daaropvolgende verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug op de verbetering van toezicht op het Europees Vredesfonds

In behandeling

19-1-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202301-023 - Toezegging M om het onderwerp «omzeiling van sancties» in te brengen in de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari en daar in het verslag op terug te komen

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

19-1-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202301-024 - Toezegging M om in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari te informeren over de toegevoegde waarde van, en mogelijkheden voor, het ondersteunen van civil society door de financiering van satellietverbindingen

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

19-1-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202301-025 - Toezegging M om in overleg met minJenV, in het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari te informeren over de opvolging van meldingen door Iraniërs in Nederland inzake ongewenste buitenlandse beïnvloeding door Iran en daarbij de positie van de wijkagent mee te nemen

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 21501-02-2602

31-1-2023

Vragenuur

Toezegging M om over 3 weken na bespreking van het sanctiepakket in de Kamer meer over het bericht “Miljoenen chips Nederlandse fabrikanten belanden in Rusland ondanks sanctie†te kunnen zeggen

In behandeling

31-1-2023

Vragenuur

Toezegging M om na overleg met EZK, BHOS en DEF voorafgaand op of in de volgende vergadering terug te komen op de vraag dat er bedrijven zijn in NL die een extra stap zouden kunnen zetten in de oorlogseconomie.

Toezegging overgedragen aan EZK

1-2-2023

Commissiedebat Raad Algemene Zaken / Rechtsstatelijke ontwikkelingen

TZ202302-001 - Toezegging M om terug te komen op de tussenstand van exportcontroles na een gesprek met de andere betrokken ministers over de timing hiervan

In behandeling

1-2-2023

Commissiedebat Raad Algemene Zaken / Rechtsstatelijke ontwikkelingen

TZ202302-002 - Toezegging M om in de GA over de Informele bijeenkomst van de ministers van Defensie d.d. 7 en 8 maart 2023 ingegaan wordt op de productie van munitie

In behandeling

1-2-2023

Commissiedebat Raad Algemene Zaken / Rechtsstatelijke ontwikkelingen

TZ202302-003 - Toezegging M om het rapport over het beoordelen van het behalen van de mijlpalen van het herstelplan te voorzien van een kabinetsappreciatie

In behandeling

1-2-2023

Commissiedebat Raad Algemene Zaken / Rechtsstatelijke ontwikkelingen

TZ202302-004 - Toezegging M om de commissie Europese Zaken proactief te informeren over uitbetalingen aan polen en Hongarije gerelateerd aan de mijlpalen van het herstelplan

In behandeling

1-2-2023

Commissiedebat Raad Algemene Zaken / Rechtsstatelijke ontwikkelingen

TZ202302-005 - Toezegging M om terug te komen op de snelheid van ambtsberichten en met name het specifieke ambtsbericht inzake de huidige situatie in Iran

In behandeling

1-2-2023

Commissiedebat Institutioneel Racisme

TZ202304-034 - Toezegging M om schriftelijk terug te komen op de positie van lokale medewerkers

Aan voldaan per brief d.d. 6 april 2023, Kamerstuk 30950-346

16-2-2023

Interpellatiedebat over Europese identiteit (StasBuitenlandse ZakenK)

Toezegging StasBuitenlandse ZakenK om binnen 1 a 2 weken een brief te sturen over motie Omtzigt 36 305 nr. 5

Aan voldaan per brief d.d. 24 februari 2023, Kamerstuk 36305-9

21-2-2023

Vragenuur

Toezegging M om de Kamer te informeren over ondersteuning van de Surinaamse Politie op het gebied van uitrusting

Aan voldaan per brief d.d. 14 maart 2023, Kamerstuk 20361-208

21-2-2023

Vragenuur

Toezegging M om voor het einde van de week de Kamer te informeren over hoe we Suriname ook middels de Makandra gelden met additionele ondersteuning kunnen helpen.

Aan voldaan per brief d.d. 14 maart 2023, Kamerstuk 20361-208

14-3-2023

Vragenuur

Toezegging M om halverwege april de Kamer per brief een update te sturen over de stand van zaken m.b.t. visumverlening aan slachtoffers van het aardbevingsgebied.

Aan voldaan per brief d.d. 21 april 2023, Kamerstuk 36180-55

16-3-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202303-051 - Toezegging: M komt in het verslag van Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug op de vraag of de 2 miljard die binnen de Europese Vredesfaciliteit is voorzien munitie voldoende is om de productiecapaciteit voor munitie in Europa te versterken

Aan voldaan per brief d.d. 30 maart 2023. Kamerstuk 21501-02-2639

16-3-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202303-052 - Toezegging M om in het verslag van Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 of per brief te informeren over de mogelijkheden om de Iraanse Revolutionaire Garde op de terroristenlijst te plaatsen

Aan voldaan per brief d.d. 28 maart 2023, Kamerstuk 21501-02-2626

16-3-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202303-053 - Toezegging M om de de Kamer in de informatievoorziening over de Raad Buitenlandse Zaken te informeren over de uitvoering van de EU-monitoringsmissie in Armenië

Aan voldaan per brief d.d. 28 maart 2023, Kamerstuk 21501-02-2626

16-3-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202303-054 - Toezegging M: Komt in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug op het financieren van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties.

Aan voldaan per brief d.d. 28 maart 2023, Kamerstuk 21501-02-2626

21-3-2023

Vragenuur

Stas JenV zegt toe op korte termijn de kamer per brief te informeren over de controle van zaken waar HC's in NL dienst aan moeten voldoen en de vraag of aanscherping nodig is op deze controle, bv punt belangenverstrengeling en integriteit

Aan voldaan per brief d.d. 15 mei 2023, Kamerstuk 32734-54

21-3-2023

Debat Europese Raad

TZ202303-073 - M zegt toe in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug te komen op de mogelijkheden om tot een nadere juridische onderbouwing te komen voor de plaatsing van de Iraanse Republikeinse Garde op de lijst van terroristische organisaties.

Aan voldaan per brief d.d. 28 maart 2023, Kamerstuk 21501-02-2626

22-3-2023

Commissiedebat Mondiaal Multilateralisme

TZ202303-072 - Toezegging M de Kamer voorafgaand aan de top van regeringsleiders van de Raad van Europa in mei 2023 per brief te informeren over de Nederlandse inzet.

Aan voldaan per brief d.d. 1 mei 2023, Kamerstuk 20043-132

22-3-2023

Commissiedebat NAVO

TZ202304-148 - Toezegging: In het verslag van de NAVO Ministeriële gaat M nader in op veiligheidsgaranties voor Oekraïne en hoe de Kamer hierover verder wordt geïnformeerd

Aan voldaan per brief d.d. 19 april 2023, Kamerstuk 28676-431

22-3-2023

Commissiedebat NAVO

TZ202304-149 - M zegt toe om de wijze waarop de Kamer wordt geïnformeerd over kernwapens in het kabinet te bespreken en komt daar op terug in het verslag van de NAVO-ministeriële of de eerstvolgende Raad Buitenlandse Zaken en neemt daarbij expliciet mee de modernisering van kernwapens

Aan voldaan per brief d.d. 19 april 2023, Kamerstuk 28676-431

22-3-2023

Commissiedebat NAVO

TZ202304-150 - M zegt toe om op de NAVO-ministeriële te bepleiten ook Zuid-Korea te betrekken bij het leveren van wapens en munitie aan Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 19 april 2023, Kamerstuk 28676-431

6-4-2023

Tweeminutendebat Institutioneel Racisme

TZ202304-133 - M zegt toe exitgesprekken op zijn ministerie te analyseren op rode draden en daar de Kamer te zijner tijd over te informeren in een Commissiedebat of een Kamerstuk

In behandeling

6-4-2023

Tweeminutendebat Institutioneel Racisme

TZ202304-134 - M zegt toe om de Kamer voor het zomerreces te informeren over hoe de positie van lokaal personeel versterkt kan worden n.a.v. het rapport over institutioneel racisme

Aan voldaan per brief d.d. 3 juli 2023, Kamerstuk 30950-350

6-4-2023

Tweeminutendebat Institutioneel Racisme

TZ202304-135 - M zegt toe een brief te sturen over de interpretatie en de mogelijkheden van de motie-Sjoerdsma over het personeelsbeleid (30950, nr. 342) en daarbij ook te rapporteren over de termijn waarop de actielijst kan worden uitgebreid naar een langetermijnvisie

Aan voldaan per brief d.d. 3 juli 2023, Kamerstuk 30950-350

18-4-2023

Algemene Europese Beschouwingen

EK Toezegging M om na te gaan op welke (protocollaire) manier de EU zal omgaan met het feliciteren van Israël met haar 75 jarig bestaan

Aan voldaan per brief d.d. 3 mei 2023, Kamerstuk 21501-02-2648

18-4-2023

Algemene Europese Beschouwingen

EK Toezegging M om in de Raad van Europa-brief terug te komen op toetreding EVRM

Aan voldaan per brief d.d. 1 mei 2023, Kamerstuk 20043-132

18-4-2023

Algemene Europese Beschouwingen

EK Toezegging M om in de Raad van Europa-brief terug te komen op de positie van een aantal landen, lidstaten maar ook leden van de Raad van Europa, die nog niet de Conventie van Istanbul hebben getekend

Aan voldaan per brief d.d. 1 mei 2023, Kamerstuk 20043-132

20-4-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202304-176 - M zegt toe de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken te informeren over mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen de Wagner Group en de mate van steun daarvoor binnen de Raad.

Aan voldaan per brief d.d. 3 mei 2023, Kamerstuk 21501-02-2648

20-4-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202304-177 - M zegt toe om in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op de stand van zaken rondom rechters uit Nicaragua op de Europese sanctielijst.

Aan voldaan per brief d.d. 3 mei 2023, Kamerstuk 21501-02-2648

16-5-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 22 mei

TZ202305-075 - M zegt toe in het verslag van Raad Buitenlandse Zaken 22 mei 2023 op de mogelijkheden die er zijn om de Wagner-groep op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen, mede in het licht van het recente initiatief van het Zweedse EU-voorzitterschap op dit punt

Aan voldaan per brief d.d. 5 juni 2023, Kamerstuk 21501-02-2664

16-5-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 22 mei

TZ202305-076 - M zegt toe de Kamer spoedig per brief te informeren over zijn inzet om pro-actief contact te zoeken met de mensen, van wie het paspoort nog op de Nederlandse ambassade in Soedan ligt

Aan voldaan per brief d.d. 5 juli 2023, Kamerstuk 29237-184

16-5-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 22 mei

TZ202305-078 - M zegt toe dat hij de Kamer informeert over de evaluatie - in Europees en in nationaal verband - van de evacuatie-operatie uit Soedan en daarbij specifiek aandacht te besteden aan het proces rondom de paspoorten

In behandeling

21-6-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202306-244 - M zegt toe de Kamer na de zomer per brief te informeren over de mogelijkheden om een juridische basis te geven aan de confiscatie van bevroren Russische tegoeden t.b.v. de wederopbouw van Oekraïne, specifiek t.a.v. AVVN-resoluties en uitspraken IGH

In behandeling

21-6-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202306-245 - Toezegging M om de Kamer per brief te informeren als hij meer informatie heeft over het bericht dat Hongarije Oekraïense krijgsgevangenen van Rusland heeft overgenomen

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2023, Kamerstuk 21501-02-2699

21-6-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202306-246 - M zegt toe om in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op de juridische en politieke mogelijkheden om de Wagner Group en de Iraanse Revolutionaire Garde op een EU-terreurlijst te plaatsen

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2023, Kamerstuk 2023Z13527

21-6-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

TZ202306-247 - M zegt toe om in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op de uitvoering van de motie-Dassen c.s. (35663, nr. 27) inzake noodvisa voor journalisten en andere onafhankelijke media

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2023, Kamerstuk 2023Z13527

22-6-2023

Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

TZ202306-256 - Toezegging M om in een volgend verslag van de Raad Algemene Zaken nader in te gaan op het bredere toekomstperspectief voor Bosnië

Aan voldaan per brief d.d. 4 juli 2023, Kamerstuk 21501-02-2692

22-6-2023

Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

TZ202306-257 - Toezegging M om de Kamer voorafgaand aan de plenaire afronding van het debat over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea per brief een nader antwoord te sturen op de vraag van de heer Kuzu

Aan voldaan per brief d.d. 27 juni 2023, Kamerstuk 29521-462

5-7-2023

Commissiedebat MH17

TZ202307-066 - Toezegging M om de Kamer te informeren over zijn inspanningen om met Oekraïne tot afspraken te komen over de mogelijke uitlevering van de Russische veroordeelden en het laten uitzitten van de straf door de Oekraïense veroordeelde in de MH17-zaak

In behandeling

5-7-2023

Commissiedebat Modernisering sanctiebeleid

TZ202307-072 - Toezegging M de Kamer zo kort mogelijk na het reces, medio september schriftelijk te informeren over het aantal strafrechtelijke zaken dat het OM heeft aangespannen voor het overtreden van sancties in de afgelopen 10 jaar

In behandeling

5-7-2023

Commissiedebat Modernisering sanctiebeleid

TZ202307-073 - Toezegging M de Kamer separaat aan de reactie op de internetconsultatie bij het wetsvoorstel Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel te informeren over de volgende onderwerpen

In behandeling

Licence