Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juli 2023. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Tabel 36 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art

Naam subsidieregeling (met hyperlink naar vindplaats)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

            

1.1

Subsidieregeling BZ 2006

707

168

15

0

0

0

0

2022

2027

2027

            
            

1.2

Mensenrechtenfonds 2017- 2020

142

89

0

0

0

0

0

 

2024

2022

1.2

Mensenrechtenfonds 2019-2021

1626

660

281

 

30

   

2024

2022

1.2

Subsidieregeling BZ 2006

10783

12796

7392

5217

3719

93

750

2022

2027

2027

            
            

1.3

Subsidieregeling BZ 2006

14257

11274

7034

7130

7316

0

0

2022

2027

2027

            
            

2.1

Subsidieregeling BZ 2006

2069

2143

1057

252

0

0

0

2022

2027

2027

            
            

2.2

Subsidieregeling BZ 2006

8037

7128

3690

829

222

0

0

2022

2027

2027

            
            

2.4

Mine Action en Clustermunitie Programma 2020-2024

16684

9202

2335

1005

0

0

0

2019

2025

2025

2.4

Subsidieregeling BZ 2006

13041

19485

9431

1790

307

41

0

2022

2027

2027

            
            

2.5

Matra 2017-2020

 

409

35

0

0

0

0

2019

 

2021

2.5

Matra overheid tot overheid 2020-2024

727

3773

687

553

0

0

0

 

2024

2024

2.5

NFRP Politieke Partijen 2023

 

1418

75

    

2021

2026

2024

2.5

NFRP Politieke Partijen Programma 2022

1830

96

     

2021

2026

2023

2.5

Subsidieregeling BZ 2006

3711

8093

3763

4068

3469

2992

2297

2022

2027

2027

            
            

3.4

Subsidieregeling BZ 2006

538

348

538

468

260

190

0

2022

2027

2027

            
            

4.1

Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020-2023

812

1204

310

0

0

0

0

 

2024

2024

            
            

4.3

Subsidieregeling BZ 2006

840

775

0

75

0

0

0

2022

2027

2027

            
            

4.4

Subsidieregeling BZ 2006

3899

4354

2244

455

291

163

56

2022

2027

2027

            
            
 

Totaal Subsidieregelingen

79705

83415

38886

21840

15614

3479

5023

   
Licence