Base description which applies to whole site

4. Niet-beleidsartikelen

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op de niet-beleidsartikelen en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Het aandeel hiervan is 3,1%. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op deze artikelen nader zijn verdeeld naar de drie niet-beleidsartikelen. In de tekst naast deze staafdiagram staat onder elkaar vermeld: Overig Justitie en Veiligheid: 18994 mln; 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement: 539 mln; 92.1 Nog onverdeeld: 71 mln; 93.1 Geheim: 3 mln.
Licence