Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Subsidieoverzicht

Tabel 209 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (bedragen x 1.000 euro)

Artikel

Naam subsidie (regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie

1

Actieprogramma DILLO

1.944

3.316

14.300

13.937

28.824

11.023

11.023

 

2025

2028

1

Stimuleringsregeling LLO in het MKB

19.547

61.832

89.230

164.241

96.150

63.114

55.114

 

2023

2024

1

STAP

183.700

112.152

700

0

0

0

0

2023

2024

2023

1

STAP ontwikkeladvies

1.043

0

0

0

0

0

0

 

2024

2022

1

NOW

1.208.261

316.315

0

0

0

0

0

 

2024

2024

1

Loonkosten Caribisch Nederland

25

0

0

0

0

0

0

 

2023

2021

1

NL leert door

30.296

36.923

120

0

0

0

0

 

2024

2021

1

TOFA

7

0

0

0

0

0

0

 

2024

2020

1

MDI&EU

31.726

59.609

270.374

171.389

250.907

174.493

0

2022

2026

2025

2

Armoedeschulden

438

165

0

0

0

0

0

2020

2018

2

Europees fonds meestbehoeftigen

62

0

0

0

0

0

0

2021

20231

2028

2

Regionale kansen kinderen

7

0

0

0

0

0

0

2022

2022

2

Geldzorgen Armoede en Schulden

0

8.000

0

0

0

0

0

 

2025

2023

2

Arbeidstoeleiding praktijkleren MBO

0

0

5.000

5.000

0

0

0

 

2025

2025

4

Scholing jonggehandicapten2

13.291

13.300

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

2022

2026

2028

5

Praktijkleren

445

9.000

8.500

0

0

0

0

 

2025

2024

 

TOTAAL

1.490.792

620.612

402.424

368.767

390.081

262.830

80.337

   
1

2

Tabel 210 Incidentele subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Artikel

Naam subsidie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie

1

Arbeidsmarkt

2.613

3.246

3.395

2.940

2.940

2.940

2.940

2020

2027

 

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

47.282

96.757

22.411

19.712

15.560

15.560

15.160

2020

2026

 
 

Subsidies algemeen: alle kinderen doen mee

10.774

19.646

10.590

10.590

10.590

10.590

10.590

   
 

Overige subsidies algemeen

27.390

40.764

8.642

6.008

1.856

1.856

1.456

   
 

SBCM

2.800

3.360

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

   
 

NIBUD

318

387

379

314

314

314

314

   
 

Noodfonds

0

32.500

0

0

0

0

0

   
 

Waarborgfonds

6.000

100

0

0

0

0

0

   

5

Werkloosheid

6.103

6.445

11.948

0

0

0

0

2023

2030

 
 

Algemeen

561

505

600

0

0

0

0

   
 

Coördinatie arbeidsmarktdienstverlening

5.542

5.940

11.348

0

0

0

0

   

7

Kinderopvang

8.504

12.562

15.691

17.741

18.668

18.779

18.752

2015

2023

 
 

Algemeen

969

1.500

2.050

2.050

2.050

2.050

2.050

   
 

Caribisch Nederland

7.535

11.062

13.641

15.691

16.618

16.729

16.702

   

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

16.356

18.375

16.991

16.504

16.504

12.304

11.804

2017

2023

 
 

Opbouw kennisfunctie integratie

2.817

3.370

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

   
 

Vluchtelingenwerk

1.076

1.241

1.161

1.161

1.161

1.161

1.161

   
 

Overig

5.988

5.811

6.487

6.000

6.000

1.800

1.300

   
 

Vroege integratie en participatie

6.475

7.953

6.812

6.812

6.812

6.812

6.812

   
 

TOTAAL

80.858

137.385

70.436

56.897

53.672

49.583

48.656

   
Licence