Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 11 Nog onverdeeld

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

Tabel 64 Budgettaire gevolgen artikel 11 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

0

27.414

20.926

3

19.038

54.711

33.794

         
 

Uitgaven

0

27.092

22.498

3

19.038

54.711

33.794

         

11.4

Nog onverdeeld

0

27.092

22.498

3

19.038

54.711

33.794

 

Nog te verdelen

0

27.092

22.498

3

19.038

54.711

33.794

 

Loonbijstelling

0

3.972

18.049

0

19.035

54.701

33.794

 

Prijsbijstelling

0

9.657

4.446

0

0

0

0

 

Overige

0

13.463

3

3

3

10

0

         
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

         

Personeel en Materieel

Op dit onderdeel wordt de loon- en prijsbijstelling geboekt totdat de toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen.

Licence