Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 11 Nog onverdeeld

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

Tabel 33 Budgettaire gevolgen artikel 11 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

0

0

25.000

129.000

129.000

129.000

129.000

        

Uitgaven

0

0

25.000

129.000

129.000

129.000

129.000

        

Nog onverdeeld

0

0

25.000

129.000

129.000

129.000

129.000

Nog te verdelen

0

0

25.000

129.000

129.000

129.000

129.000

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

25.000

0

0

0

0

Overige

0

0

0

129.000

129.000

129.000

129.000

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Personeel en Materieel

Op dit onderdeel wordt de loon- en prijsbijstelling geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen.

Overige

Pallas

Het kabinet reserveert middelen voor een mogelijke investering in het project Pallas. De resterende investeringskosten bedragen € 1,65 miljard. Er wordt € 129 miljoen voor 2023 gereserveerd dat beschikbaar is uit de opbrengst van de vitamine D maatregel (€ 129 miljoen per jaar tot en met 2032) en € 30 miljoen vanuit de eigen begroting. In het voorjaar zal worden besloten over de resterende dekkingsopgave van 330 miljoen euro en de investering.

Licence