Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 27 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

2-6-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 2 juni 2023

Motie 21 501-02 nr. 2493 (gewijzigd) - Van der Lee/Thijssen over uitstellen van de Joint Economic Dialogue met China

Aan voldaan per brief d.d. 21 juni 2022, Kamerstuk 21501-02-2504

7-6-2022

Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

Motie 27 925 nr. 903 - Kuzu over het Afghaanse regime ervan doordringen dat meisjes weer moeten worden toegelaten op alle scholen

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2022, Kamerstuk 34954-177 "

7-6-2022

Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

Motie 27 925 nr. 905 - Brekelmans c.s. over zich internationaal verzetten tegen erkenning van de taliban

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2022, Kamerstuk 34954-177

7-6-2022

Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

Motie 27 925 nr. 906 - Piri/Van der Lee over een aanpak voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in de regio

In behandeling

7-6-2022

Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

Motie 27 925 nr. 908 - Hammelburg/Boswijk over nog deze zomer een langetermijnstrategie voor Afghanistan aan de Kamer sturen

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2022, Kamerstuk 34954-177

7-6-2022

Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 2 juni 2022

Motie 33 625 nr. 338 - Hammelburg c.s. over structureel investeren in pandemische paraatheid en de versterking van gezondheidssystemen wereldwijd

Aan voldaan per brief d.d. 21 oktober 2022, Kamerstuk 36180-25

7-6-2022

Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 2 juni 2022

Motie 33 625 nr. 339 - Van der Lee c.s. over afspraken over faciliteren van kennis- en technologieoverdracht bij een nieuwe pandemie

Aan voldaan per brief d.d. 21 oktober 2022, Kamerstuk 36180-25

7-6-2022

Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

Motie 34 952 nr. 164 - Hammelburg over het centraal stellen van de OESO-richtlijnen voor imvo in de Afrikastrategie

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2023, Kamerstuk 2023Z09575

7-6-2022

Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

Motie 34 952 nr. 165 - Hammelburg over het Afrikaanse maatschappelijk middenveld een belangrijke rol geven bij de Afrikastrategie

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2023, Kamerstuk 2023Z09575

7-6-2022

Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

Motie 34 952 nr. 166 - Klink/Amhaouch over het bevorderen van duurzame voedselproductie in Afrika

Aan voldaan per brief d.d. 6 juli 2022, Kamerstuk 36045-105

7-6-2022

Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

Motie 34 952 nr. 168 - Amhaouch/Klink over het in de Afrikastrategie opnemen van een intensievere handelsrelatie tussen Nederland en Afrika op agrarisch gebied

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2023, Kamerstuk 2023Z09575

7-6-2022

Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika d.d. 2 juni 2022

Motie 34 952 nr. 171 - Klink over het EU-importbeleid weer baseren op de beginselen van de WTO SPS Agreement

Aan voldaan per brief door LNV d.d. 11 oktober 2022, Kamerstuk 21501-32-1468

7-6-2022

Tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 2 juni 2022

Motie 36 045 nr. 77 - Hammelburg c.s. over het inzetten van in Nederland aanwezige kennis en expertise voor herstelhulp

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

7-6-2022

Tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 2 juni 2022

Motie 36 045 nr. 78 - Hammelburg over een concreet plan voor handels- en investeringsakkoorden met het oog op diversificatie van handelspartners

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2022, Kamerstuk 36180-1

7-6-2022

Tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven d.d. 2 juni 2022

Motie 36 045 nr. 82 - Amhaouch c.s. over het huidige financieringsinstrumentarium geschikt maken voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne

Motie overgenomen door EZK

9-6-2022

Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan d.d. 31 mei 2022

Motie 27 925 nr. 904 - Kuzu over een monitoringssysteem ontwikkelen voor de hulpverlening aan de Afghaanse bevolking

Aan voldaan per brief d.d. 7 juli 2022, Kamerstuk 34952-177

22-6-2022

Tweeminutendebat Energieraad d.d. 22 juni 22

Motie 21 501-33 nr. 940 - Teunissen c.s. over aansluiten bij de oproep van Spanje om in EU-verband uit het Energy Charter Treaty te stappen

Aan voldaan per brief d.d. 2 december 2022, Kamerstuk 21501-33-999

8-7-2022

Tweeminutendebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne d.d. 8 juli 2022

Motie 36 045 nr. 98 - Hammelburg c.s. over met de Oekraïense autoriteiten de specifieke behoefte voor acuut herstel van vitale infrastructuur en graanuitvoer in kaart brengen

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

8-7-2022

Tweeminutendebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne d.d. 8 juli 2022

Motie 36 045 nr. 99 - Van der Lee/Thijssen over onderzoeken welke maatregelen in EU-verband kunnen worden genomen om speculatie op commodities tegen te gaan

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

8-7-2022

Tweeminutendebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne d.d. 8 juli 2022

Motie 36 045 nr. 100 - Thijssen/Van der Lee over financiële steun voor de wederopbouw van Oekraïne voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

4-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 12 - Klink over een structurele kennishub in combinatielanden

Aan voldaan per brief d.d. 17 mei 2023, Kamerstuk 36180-60

4-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 15 - Thijssen en Kröger over de beoogde doelstellingen borgen in toekomstige strategieën

In behandeling

4-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 5 - Ceder over zichtbaar maken van de SDG-toets bij nieuwe wet- en regelgeving

Aan voldaan per brief d.d. 25 november 2022, Kamerstuk 36180-29

4-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 11 - Klink over de bilaterale relatie met Algerije

In behandeling

4-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 13 - Klink en Amhaouch over EU-gelden aanwenden door een proactieve en leidende aanpak

Aan voldaan per brief d.d. 20 april 2023, Kamerstuk 36180-54

4-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 8 (gewijzigd) - Hammelburg/Ceder over het toetsen van de beleidsvoorstellen op effectiviteit en additionaliteit

In behandeling

5-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 16 - Kröger en Thijssen over een financiële faciliteit voor klimaatschade als Europese inzet voor de COP-onderhandelingen

Aan voldaan per brief door IenW d.d. 17 oktober 2022, Kamerstuk 21501-08-880

11-10-2022

Notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 september 2022

Motie 36 180 nr. 22 (gewijzigd) - Thijssen en Amhaouch over over onderzoeken van additionele financiering voor capaciteitsversterking voor het voeren van de sociale dialoog

Aan voldaan per brief d.d. 2 december 2022, Kamerstuk 36180-30

12-10-2022

Tweeminutendebat JBZ Raad 13 en 14 oktober d.d. 12 oktober 2022

Motie 32 317 nr. 778 - Kröger en Piri over bij de komende evaluatie van de Frontex Verordening de aanbevelingen van Statewatch inbrengen

In behandeling

12-10-2022

Tweeminutendebat JBZ Raad 13 en 14 oktober d.d. 12 oktober 2022

Motie 32 317 nr. 781 - Ceder over onderzoeken met welke landen een kopgroep gevormd kan worden die de herziening van het gezamenlijk Europese asielsysteem tot een versnelde uitwerking brengt

Aan voldaan per brief d.d. 14 februari 2023, Kamerstuk 32317-821

12-10-2022

Tweeminutendebat JBZ Raad 13 en 14 oktober d.d. 12 oktober 2022

Motie 32 317 nr. 782 (gewijzigd) - Kuzu over bij de Europese Commissie verbetervoorstellen doen voor het uniformeren van het systeem van toezicht op minderjarige asielzoekers

Aan voldaan per brief door JenV d.d. 6 december 2022, Kamerstuk 27062-130

18-10-2022

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh d.d. 13 oktober 2022

Motie 31 793 nr. 215 - Erkens/Bontenbal over bilaterale win-winafspraken maken die de strategische autonomie van Nederland op energiegebied vergroten

Aan voldaan per brief door EZK d.d. 3 april 2023, Kamerstuk 31793-239

18-10-2022

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh d.d. 13 oktober 2022

Motie 31 793 nr. 216 - Erkens/Boucke over in samenwerking met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen de voorgestelde klimaatfinanciering verder concretiseren

Aan voldaan per brief d.d. 23 juni 2023, Kamerstuk 2023Z11857

18-10-2022

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh d.d. 13 oktober 2022

Motie 31 793 nr. 221 - Kröger c.s. over een verhoging van de Europese inzet richting COP27

Motie overgenomen door EZK

18-10-2022

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh d.d. 13 oktober 2022

Motie 31 793 nr. 224 - Dassen over het registeren en publiekelijk bekendmaken van alle contacten van de ministers op de COP27

Aan voldaan per brief door EZK d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 31793-234

18-10-2022

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh d.d. 13 oktober 2022

Motie 31 793 nr. 225 - Bontenbal/Boswijk over het opzetten van een mondiaal initiatief voor klimaatslimme landbouw

Aan voldaan per brief door EZK d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 31793-234

18-10-2022

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh d.d. 13 oktober 2022

Motie 31 793 nr. 226 - Boucke c.s. over het verbeteren van de ondersteuning bij het aanvragen van klimaatfinanciering

Aan voldaan per brief door EZK d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 31793-234

18-10-2022

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh d.d. 13 oktober 2022

Motie 31 793 nr. 227 - Boucke/Kröger over bij gastheer Egypte aandringen om ngo's en klimaatdemonstranten toegang tot de COP27 te verschaffen

Motie overgenomen door EZK

20-10-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/Handel d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-02 nr. 2529 - Hammelburg over een strategie voor het zeker stellen van de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen voor klimaatdoelstellingen

Aan voldaan per brief d.d. 9 december 2022, Kamerstuk 32852-224

20-10-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/Handel d.d. 19 oktober 2022

Motie 21 501-02 nr. 2530 (gewijzigd) - Hammelburg over een toolbox binnen het handelsbeleid voor het afbouwen van afhankelijkheden

Aan voldaan per brief d.d. 8 november 2022, Kamerstuk 35982-9

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 14 - Hammelburg c.s. over het standaard ondersteunen van seksuele-gezondheidszorg en abortuszorg daar waar met Nederlandse middelen noodhulp wordt verschaft

In behandeling

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 15 - Hammelburg/Kuik over onderzoeken hoe lokale organisaties die kwetsbare en gemarginaliseerde groepen vertegenwoordigen toegang kunnen krijgen tot directe financiering van noodhulp

Aan voldaan per brief d.d. 21 februari 2023, Kamerstuk 36180-49

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 23 - Klink/Kuik over e-procurement en e-tendering bij ngo's die financiering ontvangen

Aan voldaan per brief d.d. 21 februari 2023, Kamerstuk 36180-47

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 24 - Klink/van der Graaf over de "Farmer Managed Natural Regeneration"-methode als vaste component in door Nederland gefinancierde activiteiten

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 33625-341

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 25 - Amhaouch/Klink over aanvullende instrumenten voor risicodeling

In behandeling

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 26 - Kuik c.s. over graan uit de graandeal naar landen laten verschepen die het zwaarst getroffen zijn

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 33625-341

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 30 - Van der Graaf/Kuik over de bestrijding van online seksueel misbruik en uitbuiting van alle kinderen opnemen als onderdeel van de SRGR-agenda

Aan voldaan per brief d.d. 26 juni 2023, Kamerstuk 34952-186

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 31 - Van der Graaf over veldonderzoek als vast onderdeel van de monitoring van multilaterale organisaties opnemen

Aan voldaan per brief d.d. 14 juli 2023, Kamerstuk 2023Z13742

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 32 - Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren

In behandeling

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 33 (nader gewijzigd) - Teunissen c.s. over in de Europese vergadering over het ECT tegen goedkeuring van het nieuwe verdrag stemmen of zich onthouden van stemming

In behandeling

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 37 - Stoffer/Kuik over onderzoeken hoe de participatie van -jongeren met een handicap binnen projecten in het kader van de Nexus onderwijs en werk en jeugdwerkgelegenheid kan worden verbeterd

Aan voldaan per brief d.d. 29 juni 2023, Kamerstuk 36180-71

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 41 - Van Haga/Eppink over in een plan uitwerken hoe oneerlijke concurrentie vanuit China kan worden tegengegaan

Aan voldaan per brief d.d. 13 januari 2023, Kamerstuk 35207-61

8-11-2022

Begrotingsbehandeling BHOS d.d. 3 november 2022

Motie 36 200-XVII nr. 16 - Hammelburg c.s. over het verbeteren van de toegang voor kleine en middelgrote organisaties tot het Civic Space Fund

In behandeling

24-11-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/Handel d.d. 23 november 2022

Motie 21 501-02 nr. 2549 - Van der Lee/Thijssen over de Kamer informeren over de invulling van het subsidiekader Sectorale Samenwerking IMVO

Aan voldaan per brief d.d. 28 februari 2023, Kamerstuk 26485-408

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 37 - Agnes Mulder c.s. over een onderzoek naar extra inzet voor humanitaire ontmijning in Cherson

Aan voldaan per brief d.d. 8 december 2022, Kamerstuk 36045-131

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 38 - Agnes Mulder c.s. over in kaart brengen hoe Nederland en de EU een grotere inzet kunnen leveren aan de autonome economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden

In behandeling

29-11-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 50 - Kuzu over de risicovolle economische afhankelijkheid van China afbouwen

Aan voldaan per brief door EZK d.d. 12 mei 2023, Kamerstuk 30821-181

1-12-2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 d.d. 24 november 2022

Motie 36 200-V nr. 53 - Van Haga over onderzoeken hoe de regeldruk voor het mkb vanuit de Europese Unie teruggedrongen kan worden

Motie overgenomen door EZK

22-12-2022

Tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne d.d. 22 december 2022

Motie 36 045 nr. 129 - Klink c.s. over de bedrijfslevengezant bijzondere aandacht laten besteden aan het borgen van de aansluiting van het Nederlandse bedrijfsleven op de internationale inspanningen gericht op het volgen van de Oekraïense prioriteiten

Aan voldaan per brief d.d. 31 januari 2023, Kamerstuk 36045-135

19-1-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 januari 2023

Motie 21 501-02 nr. 2592 - Agnes Mulder/Boswijk over in kaart brengen van de gevolgen van de militaire leveranties aan Oekraïne voor de operationele gereedheid van de krijgsmacht

In behandeling bij Defensie

19-1-2023

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 januari 2023

Motie 21 501-02 nr. 2593 - Brekelmans c.s. over een plan om de munitieproductie in Europa te verhogen ten behoeve van steun aan Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 17 maart 2023, Kamerstuk 21501-20-1948

23-2-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië d.d. 23 februari 2023

Motie 36 180 nr. 33 - Kuzu c.s. over onderzoeken hoe een bijdrage geleverd kan worden in kennis en materialen voor het herstellen van de elektriciteitsvoorziening in Turkije en waar mogelijk in Syrië

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

23-2-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië d.d. 23 februari 2023

Motie 36 180 nr. 34 - Kuzu c.s. over in Europees verband een bijdrage leveren aan de reconstructiewerkzaamheden in Turkije en waar mogelijk in Syrië

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

23-2-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië d.d. 23 februari 2023

Motie 36 180 nr. 35 - Kuzu c.s. over onderzoeken hoe Nederland kan bijdragen aan de restauratie van objecten met cultuurhistorische waarde in Turkije en waar mogelijk in Syrië

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

23-2-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië d.d. 23 februari 2023

Motie 36 180 nr. 38 - Mutluer c.s. over extra aandacht voor psychosociale hulp, hulp voor niet begeleide kinderen, kindvriendelijke opvang en onderwijs in de humanitaire respons

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

23-2-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië d.d. 23 februari 2023

Motie 36 180 nr. 44 - Van der Graaf c.s. over een update hoe het monitoren van de verschillende humanitaire partners op lokalisatie verloopt en welke vorderingen er zijn geboekt tijdens de gevoerde gesprekken

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

7-3-2023

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek d.d. 23 februari 2023

Motie 34 682 nr. 125 - Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten

In behandeling

7-3-2023

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne d.d. 21 februari 2023

Motie 36 045 nr. 139 - Piri over in Europees verband inzetten op financiële steun aan Moldavië

Aan voldaan per brief d.d. 3 mei 2023, Kamerstuk 21501-02-2648

7-3-2023

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne d.d. 21 februari 2023

Motie 36 045 nr. 140 - Sjoerdsma c.s. over uitspreken Oekraïne blijvend te steunen

Aan voldaan

7-3-2023

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne d.d. 21 februari 2023

Motie 36 045 nr. 141 - Van der Lee c.s. over het toevoegen aan de Europese sanctielijst van bedrijven die als tussenhandelaar fungeren

In behandeling

7-3-2023

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne d.d. 21 februari 2023

Motie 36 045 nr. 142 - Van der Lee c.s. over een internationale conferentie over het confisqueren van kapitaal van Russische staatsbedrijven

In behandeling

7-3-2023

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne d.d. 21 februari 2023

Motie 36 045 nr. 143 (gewijzigd) - Kuzu en Van der Plas over het afknijpen van de Russische inkomsten

In behandeling

8-3-2023

Tweeminutendebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 8 maart 2023

Motie 21 501-02 nr. 2616 (gewijzigd) – Teunissen c.s. over zich helder uitspreken tegen splitsing van het EU-Mercosur-verdrag, voor deze positie actief brede steun zoeken bij andere lidstaten

In behandeling

8-3-2023

Tweeminutendebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 8 maart 2023

Motie 21 501-02 nr. 2617– Hammelburg over in Europees verband bezien welke handelsinstrumenten nog inzetbaar zijn om lage- en middeninkomenslanden te steunen die het hardst door de impact van de Russische agressie worden geraakt

Aan voldaan per brief d.d. 17 mei 2023, Kamerstuk 21501-04-260

22-3-2023

Debat over de Europese top van 23 en 24 maart 2023 d.d. 21 maart 2023

Motie 21 501-20 nr.1941- Amhaouch over onderzoeken welke maatregelen uit het Green Deal Industrial Plan getroffen bedrijven kunnen helpen

Motie overgenomen door EZK

11-4-2023

Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium d.d. 6 april 2023

Motie 26 485 nr. 418 - Boutkan/Dassen over het formuleren van ambitieuze concrete en meetbare doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille

In behandeling

11-4-2023

Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium d.d. 6 april 2023

Motie 26 485 nr. 419 - Klink/Amhaouch over verdere integratie van het innovatie- en handelsinstrumentarium van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat

Aan voldaan per brief d.d. 29 juni 2023, Kamerstuk 28753-47

24-5-2023

Tweeminutendebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 24 mei 2023

Motie 21 501-02 nr. 2654 – Klink c.s. over zo concreet mogelijk de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen, chips, halfgeleiders en hightechproducten met afbouwpad in kaart brengen

In behandeling

24-5-2023

Tweeminutendebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 24 mei 2023

Motie 21 501-02 nr. 2655 – Romke de Jong c.s. over expliciet aandacht besteden aan de belemmeringen voor het mkb en hoe deze met het nieuwe beleid worden weggenomen

Aan voldaan per brief d.d. 29 juni 2023, Kamerstuk 28753-47

13-6-2023

Debat over de Voorjaarsnota d.d. 8 juni 2023

Motie 36 350 nr.20 - Grinwis c.s. over een deel van de OS-buffer uit 2027 en 2028 gebruiken om de gevolgen van de asieltegenvaller binnen het OS-budget in 2023 zo veel mogelijk te beperken

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie d.d. 5 juli 2023

Motie 31 793 nr. 246 - Klink c.s. over nieuwe initiatieven om kennis op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering met derde landen te delen

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie d.d. 5 juli 2023

Motie 31 793 nr. 247 - Klink/Amhaouch over zoeken naar nieuwe partnerschappen waarmee de Nederlandse en Europese toegang tot kritieke grondstoffen verbeterd kan worden

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie d.d. 5 juli 2023

Motie 31 793 nr. 248 - Van der Graaf over waarborgen dat de Nederlandse inzet in de watersector met name vrouwen en meisjes in de meest kwetsbare gebieden blijft dienen

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie d.d. 5 juli 2023

Motie 31 793 nr. 249 - Van der Graaf/Stoffer over ondersteuning bieden aan nationale en lokale landbouwonderzoeksinstituten voor participatief onderzoek naar de ontwikkeling van vergeten gewassen

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie d.d. 5 juli 2023

Motie 31 793 nr. 250 - Thijssen/Van der Lee over onderzoeken hoe Nederlandse klimaatadaptatie-inspanningen meer en beter kunnen bijdragen aan adaptie in de gezondheidssector

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie d.d. 5 juli 2023

Motie 31 793 nr. 245 - Van der Lee/Thijssen over het CBS en het PBL actief betrekken bij het monitoren van de voortgang van de Internationale Klimaatstrategie

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Voedselzekerheid en Water d.d. 5 juli 2023

Motie 33 6225 nr. 347 - Klink / Amhaouch over voedselverspilling onderdeel laten uitmaken van de internationale klimaatstrategie

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Voedselzekerheid en Water d.d. 5 juli 2023

Motie 33 625 nr. 346 - Amhaouch over onderzoeken waar publiek-privaat programma's kunnen worden opgeschaald en daarmee bijdragen aan lokale ontwikkeling van een duurzame voedseleconomie met Nederlandse kennis en kunde

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp d.d. 5 juli 2023

Motie 36 180 nr. 66 - Hammelburg c.s. over een budget reserveren voor humanitaire hulp en wederopbouwhulp aan de door aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp d.d. 5 juli 2023

Motie 36 180 nr. 67 - Hammelburg c.s. over onderzoeken via welke verdeling van de funding hulp zo snel en effectief mogelijk op de juiste plek terechtkomt

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp d.d. 5 juli 2023

Motie 36 180 nr. 69 - Mutluer c.s. over op EU-niveau pleiten voor investeringen in psychosociale hulp en onderwijs aan kinderen in Turkije en Syrië

In behandeling

6-7-2023

Tweeminutendebat Humanitaire hulp d.d. 5 juli 2023

Motie 36 180 nr.68 - Van der Graaf over het formuleren van meetbare criteria en doelstellingen op lokalisering in humanitaire interventies

In behandeling

7-7-2023

Debat over de Europese Top d.d. 28 juni 2023

Motie 21 501-20 nr. 1962 - Van Wijngaarden/Erkens over Nederland van grondstoffen verzekeren door beleid uit te werken om in Europa zelf grondstoffen te delven, te verwerken en te hergebruiken

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 66 - Boswijk c.s. over onderzoeken hoe de zichtbaarheid van Nederlandse en Europese ontwikkelingshulpinspanningen in ontvangende landen kan worden vergroot

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat China d.d. 6 juli 2023

Motie 35 207 nr. 70 - Brekelmans c.s. over een proactieve rol innemen bij de spoedige totstandkoming van een Europees screeningsmechanisme voor uitgaande investeringen

In behandeling

7-7-2023

Wijziging van de begrotingsstaat van BHOS d.d. 6 juli 2023

Motie 36 350 nr. 7 - Van der Graaf/Hammelburg over zo snel als mogelijk een incidentele suppletoire begroting met de kasschuif naar de Kamer sturen opdat (nood)hulp niet onnodig onder de asieltegenvaller lijdt

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat Nationale Grondstoffenstrategie d.d. 6 juli 2023

Motie 32 852 nr. 253 - Erkens/Bontenbal over conform het actieplan verantwoorde diepzeemijnbouw de komende drie jaar inzetten op een aantal sporen

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat Nationale Grondstoffenstrategie d.d. 6 juli 2023

Motie 32 852 nr. 256 - Hagen over de nationale grondstoffenstrategie verder uitwerken tot het niveau van concrete maatregelen

In behandeling

7-7-2023

Tweeminutendebat Nationale Grondstoffenstrategie d.d. 6 juli 2023

Motie 32 852 nr. 259 - Thijssen/Kuiken over de acties uit de kabinetsplannen die direct relevant zijn voor de Nederlandse om afhankelijkheid van China voor gallium en germanium te verminderen, versneld uit te voeren

In behandeling

Tabel 28 Door bewindslieden gedane toezeggingen

2-6-2022

Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak Covid-19

Toezegging R: in de Global Health strategie nemen we mee hoe er om wordt gegaan met eventuele vaccin-overschotten

Aan voldaan per brief d.d. 21 oktober 2022, Kamerstuk 36180-25

7-6-2022

Algemene Europese Beschouwingen

EK Toezegging M om R te vragen om, zodra er een oplossing is om voedsel uit Oekraïne te krijgen, toe te lichten hoe deze oplossing eruit zien

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2022, Kamerstuk 36 200-V, A

7-6-2022

Vragenuur

Toezegging R om brief inzake noodhulp aan Suriname

Aan voldaan per brief d.d. 17 juni 2022, Kamerstuk 20361-202

7-6-2022

Algemene Europese Beschouwingen

T03441 - EK Toezegging M om R te verzoeken te Kamer te informeren over de bereikte oplossingen ten aanzien van de export van graan uit Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 23 november 2022, Kamerstuk 36 200-V, A

7-7-2022

Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Toezegging: R stuurt de Kamer een overzicht met wat Nederland en de EU-lidstaten in kind en in cash aan hulp, herstel en wederopbouw hebben gegeven en toegezegd aan Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

7-7-2022

Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Toezegging: R informeert de Kamer schriftelijk over de maatregelen die worden genomen om corruptie te voorkomen bij het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

7-7-2022

Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Toezegging: R kijkt naar de inzet van het BHOS-instrumentarium om risico's voor bedrijven die hulp aan Oekraïne willen bieden te verminderen

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

7-7-2022

Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Toezegging: R informeert de Kamer schriftelijk over de input van de landbouwraden in Afrika over het handelsperspectief van Nederland om voedselonzekerheid te reduceren

Aan voldaan per brief d.d. 27 september 2022, Kamerstuk 36045-113

11-7-2022

EK-plenair debat CETA

EK - Toezegging R om in het BNC-fiche concreet zal worden ingegaan op de actiepunten die in het duurzaamheidshoofdstuk van deze mededeling staan

Aan voldaan per brief d.d. 2 september 2022

22-9-2022

Algemene Politieke Beschouwingen

Toezegging MP om de Kamer te informeren over de stand van zaken inzake het politieke akkoord tussen de EU en Mercosur en inzake de gesprekken over Duurzaamheidsvoorwaarden

Aan voldaan per brief d.d. 20 oktober 2022, Kamerstuk 31985-79

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-023/TZ202210-029 - Toezegging R om de Kamer nog voor de begrotingsbehandeling te informeren over de opties om MKB-fondsen en kernkapitaal zo optimaal mogelijk in elkaars verlengde te laten fungeren

Aan voldaan per brief d.d. 31 oktober 2022, Kamerstuk 36180-28

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-024 - Toezegging R om de Grondstoffenstrategie zo mogelijk voor het eind van 2022 naar de Kamer te sturen

Aan voldaan per brief d.d. 9 december 2022, Kamerstuk 32852-224

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-025 - Toezegging R om de Afrikastrategie in het eerste kwartaal van 2023 aan de Kamer te sturen

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2023, Kamerstuk 29237-183

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-026 - Toezegging R om de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de uitvoering van motie Karabulut over het niet afvaardigen van de delegatie naar het WK voetbal in Qatar

Aan voldaan per brief d.d. 19 oktober 2022, Kamerstuk 32735-359

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-027 - Toezegging R dat de Internationale migratiestrategie voor het einde van het jaar aan de Kamer wordt gestuurd

In behandeling

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-028 - Toezegging R om de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over de uitkomst van het overleg over de SDG-toets

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2022, Kamerstuk 36180-26

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-029 - Toezegging R om de Kamer per brief te informeren over een vangnetregeling voor internationale klimaatinvesteringen van ondernemers

Aan voldaan per brief d.d. 31 oktober 2022, Kamerstuk 36180-28

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-030 - Toezegging R om in de Internationale Klimaatstrategie terug te komen op de vraag van het lid Kröger (GL) hoe de scope 3-emissie worden meegenomen in he IMVO-beleid en het maatwerk dat EZK levert voor bedrijven die...

Aan voldaan per brief d.d. 7 oktober 2022, Kamerstuk 31793-231

28-9-2022

Notaoverleg BHOS

TZ202210-031 - Toezegging R om in het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling aandacht te zullen besteden aan de grondoorzaak voor crisis

Aan voldaan per brief d.d. 25 november 2022, Kamerstuk 36180-29

19-10-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

TZ202210-139 - Toezegging R om circulariteit mee te nemen in de grondstoffenstrategie

Aan voldaan per brief d.d. 9 december 2022, Kamerstuk 32852-224

19-10-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

TZ202210-141 - Toezegging R dat er deze week een brief komt over de handelsrelatie met Mercosur

Aan voldaan per brief d.d. 20 oktober 2022, Kamerstuk 31985-79

19-10-2022

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

TZ202210-142 - Toezegging R om terug te komen in het verslag van Raad Buitenlandse Zaken handel op de effectuering en de naleving van duurzaamheidsafspraken in handelsakkoorden

Aan voldaan per brief d.d. 17 november 2022, Kamerstuk 21501-02-2574

19-10-2022

Debat Europese Top

TZ202210-147 - Toezegging MP - Kabinetsreactie HCSS spoedadvies «De Russische invasie in Oekraïne: Implicaties voor Nederland»

Aan voldaan per brief d.d. 20 februari 2023, Kamerstuk 36045-152

3-11-2022

Begrotingsbehandelingen BHOS 2023

TZ202211-039 - Toezegging R om in de te ontvangen Afrikastrategie in te gaan op de extreme armoede in landen waar Nederland nu geen brede OS-relatie mee heeft maar uit gaat van private sectorontwikkelingen en wat dit voor kinderen betekent

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2023, Kamerstuk 29237-183

3-11-2022

Begrotingsbehandelingen BHOS 2023

TZ202211-040 - Toezegging R om in de te ontvangen Afrikastrategie een korte, middellange en lange actieagenda op te nemen voor gelijkwaardige economische ontwikkeling

Aan voldaan per brief d.d. 30 mei 2023, Kamerstuk 29237-183

3-11-2022

Begrotingsbehandelingen BHOS 2023

TZ202211-041 - Toezegging R om de Kamer te informeren over de samenhang tussen voedselzekerheid en klimaat en de noodzaak om voedselsystemen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, dit voor het eind van jaar

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 33625-341

3-11-2022

Begrotingsbehandelingen BHOS 2023

TZ202211-042 - Toezegging R de Kamer te informeren over de mogelijkheden om kennis en kunde van het Nederlandse bedrijfsleven samen te brengen voor de wederopbouw van Oekraïne, bijvoorbeeld door het benoemen van een speciaal Oekr...

Aan voldaan per brief d.d. 3 april 2023, Kamerstuk 36337-3

3-11-2022

Begrotingsbehandelingen BHOS 2023

TZ202211-043 - Toezegging R om alle verschillende opties om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden nogmaals te bekijken en de Kamer hierover te informeren, dit voor het eind van het jaar

Aan voldaan per brief d.d. 22 december 2022, Kamerstuk 34952-183

3-11-2022

Begrotingsbehandelingen BHOS 2023

TZ202211-044 - Toezegging R de Kamer te informeren over het standpunt van Nederland betreft een Executive Order in het kader van gegevensuitwisseling tussen de VS en de EU en het concept –adequaatheidsbesluit wat hiervoor goedgeke...

Aan voldaan per brief d.d. 2 november 2022, Kamerstuk 2022Z20849

23-11-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken OS

TZ202211-191 - Toezegging R: de Kamer binnen twee weken te informeren over de voortgang van de onderhandelingen over het GSP

Aan voldaan per brief d.d. 16 december 2022, Kamerstuk 22112-3586

23-11-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken OS

TZ202211-192 - Toezegging: R informeert de Kamer in brief inzake motie Thijsen/Bromet over voedselzekerheid over inzet NL en EU voor het ontwikkelen van lokale voedselproductiesystemen in de armste landen

Aan voldaan per brief d.d. 23 december 2022, Kamerstuk 33625-341

23-11-2022

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken OS

TZ202211-193 - Toezegging R: de Kamer binnen twee weken te informeren over welk geld al naar Oekraïne is gegaan, hoe dat is besteed en welke additionele middelen er nog aankomen

Aan voldaan per brief d.d. 3 april 2023, Kamerstuk 36337-3

21-12-2022

Commissiedebat Wapenexportbeleid

TZ202212-168 - Toezegging: R gaat kijken naar de mogelijkheden voor een langere looptijd van vergunningen, ook in het kader van onderhoudscontracten, en informeert de Kamer daarover per brief in eerste kwartaal 2023.

Aan voldaan per brief d.d. 18 april 2023, Kamerstuk 22054-388

21-12-2022

Commissiedebat Wapenexportbeleid

TZ202212-169 - Toezegging: R gaat samen met M, MinDef kijken naar de drie criteria genoemd in de brief van 1 dec. over het exportcontrolebeleid voor halfgeleidertechnologie en het toevoegen van een criterium voor lange termijn veiligheidsanalyse en informeert daarover

In behandeling

21-12-2022

Commissiedebat Wapenexportbeleid

TZ202212-170 - Toezegging R informeert de Kamer in eerste kwartaal 2023 over de Nederlandse inzet voor de herziening van het EU Gemeenschappelijk standpunt en de mogelijkheid voor een Europese toezichthouder

Aan voldaan per brief d.d. 14 juli 2023, Kamerstuk 2023Z13740

9-2-2023

Commissiedebat Eurogroep/Ecofin

TZ202302-107 - Toezegging MinFIN over WTO route inzake IRA

Aan voldaan per brief d.d. 2 maart 2023, Kamerstuk 21501-02-2619

22-2-2023

Commissiedebat Humanitaire Hulp Turkije Syrie

TZ202302-190 - Toezegging R om zich in te zetten in de informele Raad Buitenlandse Zaken/OS op 8 en 9 maart 2023 voor de uitvoering van analyse over waar de sancties een probleem vormen in de praktijk

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

22-2-2023

Commissiedebat Humanitaire Hulp Turkije Syrie

TZ202302-191 - Toezegging R om de Kamer te informeren voor het Commissiedebat InformeleRaad Buitenlandse Zaken/OS op 7 maart 2023 middels de geannoteerde agenda over wat wij verwachten van de EU op de donorconferentie 16 maart

Aan voldaan per brief d.d. 2 maart, Kamerstuk 21501-04-255

22-2-2023

Commissiedebat Humanitaire Hulp Turkije Syrie

TZ202302-192 - Toezegging R om Kamer voor donorconferentie 16 maart te informeren over gesprekken met kabinet over budgettaire mogelijkheden en waar nog ruimte ligt op de BuHa-OS begroting voor de humanitaire hulp en lange termijn voor de situatie in Turkije en Syrië

Aan voldaan per brief d.d. 20 maart 2023, Kamerstuk 21501-04-257

22-2-2023

Commissiedebat Humanitaire Hulp Turkije Syrie

TZ202302-193 - Toezegging R om de Kamer te informeren over het contact met de vereniging van Banken en wat de implicaties zijn van de Amerikaanse regelingen

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

23-2-2023

Tweeminutendebat Humanitaire Hulp Turkije Syrie

TZ202302-195 - Toezegging R om de Kamer te informeren over de belemmeringen voor het leveren van humanitaire hulp aan de getroffen gebieden in Syrië die worden veroorzaakt door Internationale en EU-sancties die aan Syrië zijn opgelegd

Aan voldaan per brief d.d. 17 april 2023, Kamerstuk 36180-53

7-3-2023

Commissiedebat Inf Raad Buitenlandse Zaken OS

TZ202303-012 - Toezegging: R informeert de Kamer per brief over het beschikbare instrumentarium voor het bedrijfsleven bij de wederopbouw van Oekraïne na de start van de Gezant. (n.a.v. vragen van de leden Amhaouch en Klink)

In behandeling

7-3-2023

Commissiedebat Inf Raad Buitenlandse Zaken OS

TZ202303-013 - Toezegging: R informeert de Kamer via het verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken/OS over de uitvoering van de eerder gedane toezegging (TZ202302-192) over de budgettaire mogelijkheden voor hulp aan Turkije en Syrië

Aan voldaan per brief d.d. 20 maart 2023, Kamerstuk 21501-04-257

7-3-2023

Commissiedebat Inf Raad Buitenlandse Zaken Handel

TZ202303-014 - Toezegging R: gaat de op dinsdag 7 maart aangenomen motie Ouwehand c.s. (Kamerstuk 34682, nr. 125) binnen het kabinet bespreken en informeert de Kamer binnen een aantal weken over de uitvoering.

Aan voldaan per brief d.d. 12 april 2023, Kamerstuk 21501-02-2636

21-3-2023

Vragenuur

Toezegging R Het kabinet stuurt een kabinetsreactie op het rapport van Oil Change International waarin wordt gesteld dat Nederland zich niet houdt aan de Glasgow-afspraken over het uitfaseren van fossiele exportsubsidies

Aan voldaan per brief door Fin d.d. 14 juni 2023, Kamerstuk 26485-423

30-3-2023

Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie

TZ202304-009 - Toezegging: R informeert de Kamer in het voorjaar over de concrete uitvoering en doelstellingen van de internationale klimaatstrategie en betrekt daar de transitie naar een duurzamer voedselsysteem en cellulaire landbouw bij

Aan voldaan per brief d.d. 23 juni 2023, Kamerstuk 2023Z11857

11-5-2023

Commissiedebat Humanitaire hulp

TZ202305-085 - Toezegging R goed te kijken naar de verdeling van het budget voor humanitaire hulp in Noord-West Syrië en de Kamer daarover te informeren

In behandeling

11-5-2023

Commissiedebat Humanitaire hulp

TZ202305-086 - Toezegging R de Kamer in een vertrouwelijke briefing te informeren over steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties

In behandeling

11-5-2023

Commissiedebat Humanitaire hulp

TZ202305-087 - Toezegging R te kijken naar de verdeling van het budget voor noodhulp en wederopbouw in Turkije en de Kamer daarover te informeren voor het volgende Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken OS

In behandeling

11-5-2023

Commissiedebat Humanitaire hulp

TZ202305-088 - Toezegging R in de stukken voor Prinsjesdag per (sub)begrotingsartikel inzichtelijk te maken waar gekort gaat worden en wat gevolgen zijn van de bezuinigingen

In behandeling

11-5-2023

Commissiedebat Humanitaire hulp

TZ202305-089 - Toezegging R de Kamer vóór het debat over de voorjaarsnota per brief te informeren over de uitvoering van de motie Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren

In behandeling

11-5-2023

Commissiedebat Humanitaire hulp

TZ202305-090 - Toezegging R in de volgende scorekaarten multilaterale organisaties aan te geven hoe deze organisaties scoren op het gebied van lokalisering

In behandeling

11-5-2023

Commissiedebat Humanitaire hulp

TZ202305-091 - Toezegging R verder in gesprek te gaan met VN-organisaties over hun inzet ten aanzien van lokalisering en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren in de volgende scorekaarten multilaterale organisaties

In behandeling

16-5-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 22 mei

TZ202305-077 - M zegt toe dat R de Kamer zo spoedig mogelijk zal informeren over de benoeming van een nieuwe speciaal gezant bedrijfsleven en wederopbouw Oekraïne

In behandeling

23-5-2023

Commissiedebat Voedselzekerheid en Water

TZ202305-152 - Toezegging R de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de uitvoering van de VN-water agenda, het proces dat daarover plaatsvindt binnen de VN-instellingen en de uitvoering van de afspraken door Nederland

In behandeling

23-5-2023

Commissiedebat Voedselzekerheid en Water

TZ202305-153 - Toezegging R de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de taken van de mogelijk nog aan te stellen VN-water gezant

In behandeling

23-5-2023

Commissiedebat Voedselzekerheid en Water

TZ202305-154 - Toezegging R de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de stappen die het kabinet zet om de transitie naar een plantaardig dieet wereldwijd te bespoedigen en te kijken naar de Plant Based Treaty

In behandeling

23-5-2023

Commissiedebat Voedselzekerheid en Water

TZ202305-155 - Toezegging R de Kamer zo mogelijk in de memorie van toelichting bij de begroting 2024 of zsm te informeren over de evaluatie van de pilot kennishubs, en de gevolgen van deze evaluatie voor de actieve rol van R met het oog op opschaling in combinatielanden

In behandeling

24-5-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

TZ202305-156 - Toezegging R de Kamer informeren zodra er meer duidelijkheid is over het addendum bij het EU-Mercosurverdrag, tijdig voor definitieve besluitvorming plaatsvindt, zodat er nog over gesproken kan worden met de Kamer

In behandeling

24-5-2023

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

TZ202305-157 - Toezegging R om voor de zomer met EZK een brief te sturen over publiek-private samenwerking tevens over ondersteuning van het mkb, ook op Europees niveau

Aan voldaan per brief d.d. 29 juni 2023, Kamerstuk 28753-47

15-6-2023

Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BHOS

TZ202306-185 - Toezegging R om de Kamer schriftelijk te informeren over de verschillende mutaties op begrotingsartikel 5.4 voor de begroting 2023

Aan voldaan per brief d.d. 3 juli 2023, Kamerstuk Nummer:36200-XVII-62

15-6-2023

Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BHOS

TZ202306-186 - Toezegging R voor een technische briefing over de systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting

In behandeling

15-6-2023

Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BHOS

TZ202306-187 - Toezegging R om voor de begroting 2024, binnen de begrotingsregels, zo inzichtelijk mogelijk maken wat er per begrotingsartikel voor verplichte en vrije ruimte is

In behandeling

15-6-2023

Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BHOS

TZ202306-188 - Toezegging R om voor de zomer schriftelijk terug op de vragen van het lid Klink (VVD) over de toegenomen export richting Iran en hoe zich dit verhoudt tot andere EU landen

Aan voldaan per brief d.d. 29 juni 2023, Kamerstuk 36200-XVII-64

15-6-2023

Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BHOS

TZ202306-189 - Toezegging R voor een besloten technische briefing aan vanuit BZ, BHOS, J&V en SZW over de bilaterale migratiepartnerschappen

TB heeft plaatsgevonden op 3 juli 2023

5-7-2023

Debat Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat BHOS(36350-XVII)

Toezegging R om schriftelijk terug te komen op de appreciatie van het amendement Van der Lee c.s. (36 350 XVII nr. 5)

Aan voldaan per brief d.d. 6 juli 2023, Kamerstuk 36200-XVII-63

6-7-2023

Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling

TZ202307-052 - Toezegging StasFin om samen met R, de Kamer voor het einde van dit jaar informeert over hoe exportkredietverzekeringen kunnen worden ingezet voor strategische grondstoffen

In behandeling

6-7-2023

Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling

TZ202307-054 - Toezegging R om in de volgende jaarrapportage Beleidscoherentie voor ontwikkeling in te gaan op mogelijke aanvullende thema’s en de consultaties die daarover plaatsvinden en hebben gevonden

In behandeling

6-7-2023

Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling

TZ202307-055 - Toezegging R om voor het herfstreces met een kabinetsreactie te komen op de analyse die het nationaal contactpunt OESO-richtlijnen heeft gemaakt

In behandeling

6-7-2023

Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling

TZ202307-057 - Toezegging R en minEZK om in de volgende jaarrapportages Beleidscoherentie voor ontwikkeling aan te geven hoe binnen verschillende ministeries de SDG-toets wordt geïmplementeerd

In behandeling

Licence