Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juli 2023. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Tabel 29 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)1

Art

Naam subsidieregeling (met hyperlink naar vindplaats)

Betaald 2022

Kasraming 2023

Kasraming 2024

Kasraming 2025

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.1

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022

1.143

388

211

0

 

2024

2023

1.1

Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid

4.908

2.914

8.939

0

 

2024

2022

1.1

Subsidieregeling BZ 2006

9.796

11.769

5.658

1.932

2022

2027

2027

1.2

Dutch Trade and Investment Fund

0

17.000

17.786

0

 

2024

2023

1.2

Subsidieregeling BZ 2006

16.514

18.345

9.019

9.000

2022

2027

2027

1.3

DHI regeling

1.777

3.096

904

0

2023

 

2023

1.3

Dutch Good Growth Fund

10.043

18.000

59.834

0

2020

2027

2027

1.3

Dutch Trade and Investment Fund

0

1.000

0

0

 

2024

2023

1.3

Financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)

13.572

23.000

293.994

0

2020

2025

2027

1.3

FMO - IDF infrastructuurfonds voor de MOL's

20.000

20.000

27.496

0

2018

2024

2028

1.3

Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

1.367

167

775

0

 

2024

2021

1.3

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022

3.124

3.619

5.847

0

 

2024

2022

1.3

PSD Apps

0

2.434

0

0

2017

2024

2014

1.3

Subsidieregeling BZ 2006

116.429

159.667

97.574

64.327

2022

2027

2027

  

0

0

0

0

   
  

0

0

0

0

   

2.1

Driving Nutrition Impact through ImplEmenting NaTional PolicieS

15.005

26.804

11.629

6.234

 

2026

2022

2.1

Drylands Soudan-Sahel Program

4.446

12.738

9.923

6.548

 

2024

2030

2.1

Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

8.760

6.122

1.366

0

 

2024

2021

2.1

Subsidieregeling BZ 2006

94.869

112.372

98.056

59.960

2022

2027

2027

2.2

Fonds Duurzaam Water

5.564

8.053

8.443

4.500

2020

 

2020

2.2

Subsidieregeling BZ 2006

51.204

56.118

61.624

27.481

2022

2027

2027

2.3

Access to Energy Fund (AEF)

5.000

10.000

0

0

2018

2024

2022

2.3

Subsidieregeling BZ 2006

93.702

69.868

33.849

25.615

2022

2027

2027

  

0

0

0

0

   
  

0

0

0

0

   

3.1

Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting Kinderen

0

4.962

4.968

4.919

  

2025

3.1

SRGR Partnerschap Fonds 2021–2025

79.412

50.120

68.718

36.387

 

2024

2025

3.1

Subsidieregeling BZ 2006

109.203

115.780

103.218

107.802

2022

2027

2027

3.2

Leading from the South

16.022

34.869

11.374

150

2022

 

2025

3.2

Power of Women

11.722

19.592

11.320

530

 

2024

2025

3.2

Subsidieregeling BZ 2006

763

1.081

902

515

2022

2027

2027

3.2

Women, Peace and Security

10.893

8.708

5.574

348

2021

 

2025

3.3

NGO’s Corona crisis

0

14

0

0

  

2025

3.3

Power of Voices Partnerschappen

173.970

187.823

182.639

125.019

 

2024

2025

3.3

Strategische Partnerschappen pleiten en beïnvloeden

0

489

0

0

2023

 

2020

3.3

Subsidieregeling BZ 2006

4.746

3.928

3.533

2.450

2022

2027

2027

3.4

Subsidieregeling BZ 2006

1.425

1.725

1.425

1.425

2022

2027

2027

  

0

0

0

0

   
  

0

0

0

0

   

4.1

Humanitaire hulp 2022–2026

112.584

115.170

106.817

106.997

2023

 

2027

4.1

Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018-2021

0

884

0

0

2023

 

2021

4.1

Subsidieregeling BZ 2006

9.539

15.623

3.501

303

2022

2027

2027

4.2

Migratie en Ontwikkeling 2019–2022

4.101

3.045

17

0

2023

n.v.t.

2023

4.2

Subsidieregeling BZ 2006

0

720

0

0

2022

2027

2027

4.3

Adressing Root Causes

0

338

0

183

2023

 

2021

4.3

Subsidieregeling BZ 2006

53.486

62.577

45.390

31.514

2022

2027

2027

  

0

0

0

0

   
  

0

0

0

0

   

5.1

Subsidieregeling BZ 2006

411

153

92

36

2022

2027

2027

5.2

Subsidieregeling BZ 2006

7.102

7.447

2.596

1.345

2022

2027

2027

  

0

0

0

0

   
  

0

0

0

0

   
 

Totaal Subsidieregelingen

1.072.603

1.218.521

1.305.012

625.521

   
1

De subsidieregeling NGO's Corona crisis is een regeling die is ingezet om budget binnen bestaande subsidieovereenkomsten te heralloceren voor de aanpak van de Corona crisis. De evaluatie van deze geheralloceerde budgetten gebeurt binnen de evaluaties van de afzonderlijke subsidieovereenkomsten.

Licence