Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

8.532,8

9.813,9

9.697,5

9.745,2

10.104,9

10.415,0

totaal niet-belastingontvangsten

636,5

817,0

833,3

850,0

867,0

884,3

3

Effectieve Europese samenwerking

      
 

Uitgaven

8.532,8

9.813,9

9.697,5

9.745,2

10.104,9

10.415,0

 

Ontvangsten

636,5

817,0

833,3

850,0

867,0

884,3

Relatie begroting van Buitenlandse Zaken en de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

De begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit HGIS uitgaven/ontvangsten en niet-HGIS uitgaven/ontvangsten. De HGIS uitgaven en ontvangsten worden toegelicht in de horizontale toelichting van de HGIS. De niet-HGIS uitgaven en ontvangsten worden hieronder toegelicht.

Artikel 3 Effectieve Europese Samenwerking

De meerjarige ontwikkeling van het artikel Effectieve Europese samenwerking wordt bepaald door de doorwerking van de jaarlijkse nominale ontwikkeling van de EU-begroting in de Nederlandse afdrachten aan en ontvangsten van de EU. Recent is het nieuwe MFK akkoord gesloten en deze is verwerkt op de BZ-begroting. In de eerste jaren liggen de betalingen relatief hoger dan in de latere jaren, onder andere door betalingen die nog voortvloeien uit vastleggingen die nog tijdens het huidige MFK zijn gedaan. Ook wil de Commissie voortvarend van start gaan met de nieuwe prioriteiten om snel beleid te kunnen voeren in reactie op de COVID-19 crisis.

In de ontvangstenreeks zijn de perceptiekostenvergoedingen opgenomen die Nederland ontvangt. Dit is de vergoeding voor de kosten die lidstaten maken voor het innen van de douanerechten.

Licence