Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

70,3

70,3

72,5

72,5

72,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Az-next

7,3

7,5

2,9

2,6

4,4

 

Diversen

‒ 5,0

‒ 0,7

‒ 2,6

‒ 2,0

‒ 2,0

 
 

2,3

6,8

0,3

0,6

2,4

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

2,1

5,0

2,5

2,5

2,4

 
 

2,1

5,0

2,5

2,5

2,4

 

Extrapolatie

77,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

4,4

11,8

2,8

3,1

4,8

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

74,7

82,1

75,3

75,6

77,4

77,5

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

74,7

82,1

75,3

75,6

77,4

77,5

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

 
 

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,4

0,4

0,4

0,4

 
 

0,0

0,4

0,4

0,4

0,4

 

Extrapolatie

7,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

6,8

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

6,8

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

AZ-Next

Er worden extra uitgaven gedaan voor het automatiseringsproject AZ-Next ter vervanging van de totale ICT-infrastructuur voor Algemene Zaken (AZ). Het doel van dit automatiseringsproject is om de digitale dienstverlening te verbeteren, toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en flexibiliteit te borgen door een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Een deel van de dekking wordt gevonden binnen de begroting van AZ.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Het betreft met name de dekking in de vorm van vrijgemaakte middelen op de AZ-begroting ten behoeve van het project AZ-Next.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties waaronder de tranche 2020 van de loonbijstelling en een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de renovatie van het Binnenhof.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties waaronder een aantal ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de begroting van de Koning.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft de ontvangsten van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) aan het moederdepartement voor de dienstverlening van DPC.

Licence