Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

83,3

81,0

77,7

77,7

94,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Eindejaarsmarge

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inzet eindejaarsmarge

‒ 35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inzet ejm: wederopbouwmiddelen 2019

25,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inzet ejm: wisselkoersreserve 2019

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Rechtstaat en ondermijning caribisch nederland

0,0

0,0

12,0

12,0

12,0

 

Diversen

‒ 5,8

7,3

0,0

0,0

0,0

 
 

28,5

7,3

12,0

12,0

12,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Voedselpakketten landen

41,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 1,7

‒ 2,4

0,6

0,6

0,6

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Liquiditeitslening aruba

102,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Liquiditeitslening curaçao

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Liquiditeitslening curaçao

88,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Liquiditeitslening sint maarten

61,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

394,4

‒ 2,4

0,6

0,6

0,6

 

Extrapolatie

106,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

422,9

4,9

12,6

12,6

12,6

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

506,2

85,9

90,3

90,3

106,9

106,9

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

506,2

85,9

90,3

90,3

106,9

106,9

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

38,5

31,2

31,1

31,1

31,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

1,1

6,7

0,0

0,0

0,0

 
 

1,1

6,7

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

31,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1,1

6,7

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

39,6

37,9

31,1

31,1

31,0

31,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

39,6

37,9

31,1

31,1

31,0

31,0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (8,9 miljoen euro) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (25,4 miljoen euro) waarvoor een 100 procent eindejaarsmarge geldt. Daarnaast is de eindejaarsmarge eenmalig met 0,7 miljoen euro verruimd.

Inzet eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Dit wordt door verdeeld naar de juiste artikelen.

Inzet EJM: wederopbouwmiddelen 2019

De resterende wederopbouwmiddelen uit 2019 zijn met 100 procent eindejaarmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.

Inzet EJM: wisselkoersreserve 2019

De resterende middelen uit de wisselkoersreserve uit 2019 zijn met 100% eindejaarmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.

Rechtsstaat en ondermijning Caribisch Nederland

Het huidige programma Tijdelijke Bestrijding Ondermijning (TBO) in Caribisch Nederland loopt eind 2021 af. Er wordt structureel 12 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties om dit programma vanaf 2022 te continueren.

Diversen

De eindejaarsmarge is ingezet ter betaling van een aantal nagekomen facturen voor onder andere reiskosten en een betaling aan Aruba die in 2019 abusievelijk niet was verwerkt. Vanuit de wisselkoersreserve heeft een kasschuif plaatsgevonden van 2020 naar 2021 van 4 miljoen euro. Aanvullend zijn twee kasschuiven uitgevoerd van 2020 naar 2021 voor de subsidie voor voedselhulp aan het Rode Kruis en de vreemdelingenbewaring op Aruba en Curaçao.

Technische mutaties

Voedselpakketten Landen

Er worden twee subsidies van respectievelijk maximaal 16,0 miljoen euro en 25,2 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis om de kwetsbare groepen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygiëneproducten tot en met het einde van 2020.

Diversen - Rijksbegroting

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar begroting van Koninkrijksrelaties. Daarnaast heeft de verwerking van de wisselkoersmutaties geleidt tot mutaties in 2020 en 2021. Verder betreft dit meerdere departementale bijdragen voor onder andere een overboeking van de integrale middelen aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bijdrage aan het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en meerdere departementale bijdragen aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). In lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen compensatie ten behoeve van inkomstenderving over 2020, waarbij ook de inkomsten uit luchtvaart worden betrokken. Voor Bonaire komen deze inkomsten direct binnen bij Bonaire International Airport.

Liquiditeitssteun Aruba

Aruba ontvangt een eerste en een tweede tranche liquiditeitssteun in de vorm van een lening voor de periode april t/m juni voor een pakket aan noodmaatregelen om de effecten van Covid-19 te mitigeren. De lening heeft een looptijd van ongeveer twee jaar en een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het CAft bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de lening te herfinancieren.

Liquiditeitssteun Curacao

Curaçao ontvangt een eerste en een tweede tranche liquiditeitssteun in de vorm van een lening voor de periode april t/m juni voor een pakket aan noodmaatregelen om de effecten van Covid-19 te mitigeren. De lening heeft een looptijd van ongeveer twee jaar en een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het Cft bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de lening te herfinancieren.

Liquiditeitssteun Sint Maarten

Sint Maarten ontvangt een eerste en een tweede tranche liquiditeitssteun in de vorm van een lening voor de periode van april t/m juni voor een pakket aan noodmaatregelen om de effecten van Covid-19 te mitigeren. De lening heeft een looptijd van ongeveer twee jaar en een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het Cft bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de lening te herfinancieren.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

De ontvangsten liggen in 2020 en 2021 hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen.

Licence