Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

2.480,4

2.366,6

2.333,2

2.323,2

2.313,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019

26,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Wijziging betalingsverloop decen.-uitkeringen 2019

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres tranche 2021

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

 

Regiodeal drenthe

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Regiodeal friesland

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Regiodeal twente

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Regionale opgaven - parkstad limburg

13,1

13,0

0,0

0,0

0,0

 

Voorlopige afrekening bcf 2020

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

33,3

8,8

4,3

4,3

4,2

 
 

95,9

116,8

99,3

99,3

99,2

 

Extrapolatie

2.401,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

127,9

116,8

99,3

99,3

99,2

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

2.608,3

2.483,4

2.432,5

2.422,5

2.412,3

2.401,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

2.608,3

2.483,4

2.432,5

2.422,5

2.412,3

2.401,7

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2019

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2019. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2019 niet meer tot betaling komen. Omdat provincies recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2020 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2020 alsnog tot betaling te laten komen.

Technische mutaties

Accrestranche 2021

Naar aanleiding van discussie over de stabiliteit van de huidige normeringssystematiek en het uitbreken van de coronacrisis is door het kabinet in overleg met de VNG en IPO besloten om het accres gedurende deze kabinetsperiode vast te zetten. Het accres van de tranche 2021 bedraagt € 95 mln.

Regiodeals en regionale opgaven

De provincies Drenthe, Friesland en Overijsel ontvangen de tweede tranche van de regiodeals. De provincie Limburg ontvangt daarnaast ook de tweede en derde tranche voor de regiodeal parkstad Limburg. De overige overboekingen voor regiodeals vallen onder de ondergrens, en vallen daarmee onder de post 'Diversen'.

Voorlopige afrekening bcf 2020

Provincies kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het provinciefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het provinciefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vindt een voorlopige afrekening plaats tussen BCF en het provinciefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het provinciefonds voor uiteenlopende onderwerpen, met name voor de regionale opgaven in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Groningen en Flevoland. Deze bedragen vallen onder de ondergrens.

Licence