Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

‒ 6.979,2

‒ 7.429,5

‒ 7.549,9

‒ 8.057,7

‒ 7.969,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Consolidatie

546,9

367,5

445,1

‒ 133,7

‒ 20,5

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

546,9

367,5

445,1

‒ 133,7

‒ 20,5

 

Extrapolatie

‒ 8.048,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

546,9

367,5

445,1

‒ 133,7

‒ 20,5

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

‒ 6.432,4

‒ 7.062,0

‒ 7.104,8

‒ 8.191,4

‒ 7.990,4

‒ 8.048,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

‒ 6.432,4

‒ 7.062,0

‒ 7.104,8

‒ 8.191,4

‒ 7.990,4

‒ 8.048,0

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

‒ 6.979,2

‒ 7.429,5

‒ 7.549,9

‒ 8.057,7

‒ 7.969,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Consolidatie

546,9

367,5

445,1

‒ 133,7

‒ 20,5

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

546,9

367,5

445,1

‒ 133,7

‒ 20,5

 

Extrapolatie

‒ 8.048,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

546,9

367,5

445,1

‒ 133,7

‒ 20,5

 
       

Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal)

‒ 6.432,4

‒ 7.062,0

‒ 7.104,8

‒ 8.191,4

‒ 7.990,4

‒ 8.048,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2021

‒ 6.432,4

‒ 7.062,0

‒ 7.104,8

‒ 8.191,4

‒ 7.990,4

‒ 8.048,0

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het brutoboeken van bijdragen. Het brutoboeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur & Waterstaat aan het Infrastructuurfonds.

Licence