Base description which applies to whole site

13 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

Tabel 13.1 in deze bijlage toont alle budgettaire mutaties die hebben plaatsgevonden op regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post in de periode tussen Miljoenennota 2021 en Miljoenennota 2022. Tabel 13.2 toont de huidige stand van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post. Toelichtingen bij de mutaties zijn te vinden in bijlage 17 Verticale toelichting bij het hoofdstuk van de aanvullende post.

De mutaties in tabel 13.1 betreffen hoofdzakelijk overboekingen van middelen vanaf de aanvullende post naar de departementale begrotingen en soms kasschuiven tussen verschillende jaren. Daar waar in de tabellen een 0 zichtbaar is, gaat het om een mutatie of stand die kleiner is dan 0,5 miljoen euro. De standen van regeerakkoordmaatregelen waarvan de middelen reeds vóór Miljoenennota 2021 zijn overgeboekt zijn niet weergegeven in tabel 13.2.

Tabel 13.1 Mutaties op regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post (in miljoenen euro)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ontvangende begroting

 
 

Totaal

‒ 118.979

‒ 87.521

‒ 90.600

‒ 64.500

‒ 120.500

‒ 120.500

Hoofdstuk en artikel

 
 

Openbaar bestuur

        

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

‒ 79.979

79.979

    

Kasschuif

 
 

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

‒ 29.000

‒ 63.500

    

16

art. 4

 

Veiligheid

        

B5

Politie

 

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

6

art. 31

 

Milieu

        

E23

Envelop Klimaat

 

‒ 35.000

‒ 121.600

   

13

art. X

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

        

G33

Aanpak werdruk primair ondrewijs

   

‒ 40.500

‒ 96.500

‒ 96.500

8

art. 1

 

Overige uitgaven

        

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 10.000

‒ 45.000

55.000

   

Kasschuif

 
Tabel 13.2 Stand van regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post (in miljoenen euro)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand

135

302

264

165

231

227

 

Openbaar bestuur

      

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

91

166

150

150

200

200

 

Veiligheid

      

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

      
 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

4

11

9

15

31

27

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

      
 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten

40

     

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

20

55

   

L108

Gasfonds Groningen

 

106

50

   
Licence