Base description which applies to whole site

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.483,40

2.432,50

2.422,50

2.412,30

2.401,70

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accrestranche 2022

0

127

127

127

127

 

Afekening ruimte onder plafond bcf 2020

11,7

0

0

0

0

 

Projecten verkeer en vervoer

‒ 22,8

‒ 22,8

‒ 22,8

‒ 22,8

‒ 22,8

 

Voorlopige ruimte onder plafond bcf 2021

27,2

0

0

0

0

 

Diversen

20,6

4

4,9

5,5

5,2

 
 

36,7

108,2

109,1

109,7

109,4

 

Extrapolatie

2.511,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

36,7

108,2

109,1

109,7

109,4

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

2.520,10

2.540,70

2.531,50

2.522,00

2.511,00

2.511,70

Uitgaven

Accrestranche 2022De omvang van het provinciefonds voor 2022 en verder ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2022 wordt de accrestranche 2022 toegevoegd aan het provinciefonds.

Afrekening ruimte onder plafond BCF 2020 Dit betreft de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2020.

Projecten verkeer en vervoer Met ingang van 2021 is de decentralisatie-uitkering Projecten verkeer en vervoer omgezet naar een specifieke uitkering. Dit om de rechtmatigheid van de uitkering te waarborgen. Met deze mutatie wordt het bijbehorende budget overgeboekt naar de begroting van IenW.

Voorlopige ruimte onder plafond BCF 2021Provincies kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het provinciefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het provinciefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vindt een voorlopige afrekening plaats tussen BCF en het provinciefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen (Rijksbegroting) Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het provinciefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens. Dit betreft onder andere een mutatie voor het programma bodembescherming in 2021.

Licence