Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

9.760,7

9.792,2

10.086,3

10.448,8

10.599,9

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

546,3

796,8

943,4

1.094,2

1.157,6

12.059,9

Stand Voorjaarsnota 2022

10.307,0

10.589,0

11.029,7

11.543,0

11.757,5

12.059,9

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

97,7

‒ 192,5

‒ 125,0

‒ 125,0

‒ 126,4

‒ 126,3

EU-afdrachten - Technische aanpassing 2022

94,1

54,8

0,0

0,0

0,0

0,0

EU-afdrachten - Draft Amending Budget 4

‒ 118,4

‒ 247,3

‒ 125,0

‒ 125,0

‒ 126,4

‒ 126,3

TEM-nabetaling

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dekking TEM-nabetaling vanuit de aanvullende post

‒ 96,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overboeking aanvullende post i.v.m. TEM-nabetaling

96,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Niet-plafondrelevant

62,4

73,8

33,7

13,5

49,1

146,5

Actualisatie invoerrechten

62,4

73,8

33,7

13,5

49,1

146,5

       

Stand Miljoenennota 2023

10.467,1

10.470,4

10.938,3

11.431,6

11.680,2

12.080,0

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

868,7

886,0

903,8

921,8

940,3

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

278,5

1.804,2

1.690,7

1.122,2

1.488,0

1.348,5

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

1.147,1

2.690,3

2.594,5

2.044,0

2.428,3

1.348,5

       

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

40,8

18,5

8,4

3,4

12,3

36,6

Perceptiekostenvergoeding

40,8

18,5

8,4

3,4

12,3

36,6

       

Stand Miljoenennota 2023

1.187,9

2.708,7

2.602,9

2.047,4

2.440,5

1.385,1

Uitgaven

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Bij de voorjaarsnota 2022 hebben zich alleen technische mutaties voorgedaan, in de vorm van bijstellingen door het BNI, actualisatie van EU-afdrachten en invoerrechten, en een bijstelling op de geraamde ontvangsten van het Europese Herstelfonds (RRF). Zie de voorjaarsnota 2022 voor verdere toelichting.

Technische Mutaties Miljoenennota

EU-afdrachten

De jaarlijkse technische aanpassing van de Commissie heeft gevolgen voor de raming van de bni-afdracht. Door de inzet van het Single Margin Instrument worden de betalingen die vorig jaar onder het plafond niet zijn ingezet toegevoegd aan de plafonds voor 2022 en 2023. Daarnaast worden de speciale instrumenten en de boete-opbrengsten geactualiseerd. Tevens heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse Lenteraming (Spring Forecast) met meest recente economische ontwikkeling voor bni, btw, invoerrechten en plasticafdrachten gepubliceerd. Deze is verwerkt in Draft Amending Budget 4 (DAB 4) en levert een per saldo meevaller op voor Nederland.

TEM-nabetaling

Er is een tweede Traditionele Eigen Middelen (TEM)-nabetaling van 122 miljoen euro in 2022 gedaan naar aanleiding van de inspectie over de TEM boekhouding. Deze middelen zijn na aftrek van perceptiekostenvergoeding overgeheveld vanaf de reservering op de aanvullende post naar de BZ begroting.

Niet plafondrelevant

Actualisatie invoerrechten

Bij de invoerrechten treedt er gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect.

Niet-belastingontvangsten

Technische Mutaties Miljoenennota

Perceptiekostenvergoeding

Nederland ontvangt 20 procent van de bruto af te dragen nabetalingen aan traditionele eigen middelen (TEM) als perceptiekostenvergoeding.

Licence