Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat (incl. Mobiliteitsfonds en Deltafonds)

XII, LV EN LXV INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, MOBILITEITSFONDS EN DELTAFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

10.913,2

18.643,8

10.011,2

10.049,4

10.076,6

 

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

918,8

2.773,0

3.611,0

4.047,8

2.400,6

11.330,1

Stand Voorjaarsnota 2022

11.832,0

21.416,8

13.622,2

14.097,2

12.477,2

11.330,1

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

3,1

85,2

90,9

65,9

64,7

14,9

Fietsparkeren, veiligheid Rijks N-wegen en WaU

3,1

85,2

90,9

65,9

64,7

14,9

       

Technische Mutaties Miljoenennota

353,6

‒ 995,5

‒ 257,1

‒ 839,5

‒ 386,6

320,6

Overboekingen andere begrotingen

‒ 14,2

5,6

16,6

16,5

17,9

19,2

Aanpassing kasritmes

‒ 20,0

‒ 1.166,2

‒ 293,5

‒ 862,3

‒ 404,5

300,5

Beschikbaarheidsvergoeding OV

411,6

151,0

13,4

0,0

0,0

0,0

Kasschuiven

‒ 24,7

11,5

6,6

6,3

0,3

0,0

Desaldering

0,9

2,7

‒ 0,1

0,0

‒ 0,2

0,9

       

Niet-plafondrelevant

0,0

‒ 7.557,0

8.318,0

20,0

20,0

20,0

Omvorming ProRail

0,0

‒ 7.557,0

8.318,0

20,0

20,0

20,0

       

Stand Miljoenennota 2023

12.188,7330

12.949,5540

21.774,0320

13.343,6420

12.175,3830

11.685,6380

XII, LV EN LXV INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, MOBILITEITSFONDS EN DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       
       

Stand Miljoenennota 2022

571,5

518,7

556,5

633,7

524,4

447,8

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

680,6

‒ 55,3

‒ 29,7

14,1

‒ 10,0

67,4

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

1.252,1

463,4

526,8

647,8

514,5

515,2

       

Mutaties Besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

85,1

23,5

14,5

13,1

9,2

60,4

Desaldering

85,1

23,5

14,5

13,1

9,2

60,4

       

Niet-plafondrelevant

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Miljoenennota 2023

1.337,2

486,9

541,3

660,9

523,7

575,7

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota

De grootste mutaties worden verklaard door de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen. Voor het Mobiliteitsfonds gaat dit globaal om de volgende bedragen in 2022: 75 miljoen euro voor instandhouding infrastructuur en 300 miljoen euro voor de overheveling van infraprojecten uit het Nationaal Groeifonds. De middelen voor ontsluiting nieuwe woningen worden vanaf 2023 toegevoegd. Voor het Deltafonds gaat dit om 20 miljoen euro voor instandhouding infrastructuur in 2022.

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

Fietsparkeren, veiligheid Rijks N-wegen en WaU

De reserveringen uit het coalitieakkoord voor fietsparkeren en veiligheid Rijks N-wegen (Mobiliteitsfonds) en de middelen voor het programma Werken aan Uitvoering (WaU) worden overgeheveld van de Aanvullende Post naar de begrotingen.

Technische mutaties Miljoenennota

Overboekingen andere begrotingen

Deze post bevat diverse overboekingen van en naar andere departementen.

Aanpassing kasritmes (nog niet volledig geaccordeerd)

Voor diverse projecten op het Mobiliteitsfonds (Ring Utrecht, A16, ViA15) wordt het kasritme aangepast. Daarnaast worden de coalitieakkoordmiddelen in een realistischer ritme gezet. Een uitgebreidere analyse is te vinden in de plafondtoets Investeringen.

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (OV)

De raming voor de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer voor 2022 is aangepast op basis van de laatste reizigersaantallen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Dit leidt tot verwachte uitgaven in 2023 en 2024.

Kasschuiven (nog niet volledig geaccordeerd)

Er worden diverse kleine kasschuiven doorgevoerd om de budgetten in het juiste kasritme te zetten. Een grotere kasschuif is nodig om de coalitieakkoord middelen voor het VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving) in een realistischer kasritme te zetten.

Desaldering

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de uitgaven aan te sluiten met de niet-belastingontvangsten.

Niet-plafondrelevant

Omvorming ProRail

De budgetneutrale omvorming van ProRail naar een ZBO wordt met een jaar opgeschoven. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota

Bij de Voorjaarsnota zijn enkele desalderingen doorgevoerd op de niet-belastingontvangsten.

Technische mutaties

Desaldering

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Licence