Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

42,4

35,3

35,3

35,3

35,3

 
       

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

4,9

7,0

8,6

11,5

11,1

10,7

Stand Voorjaarsnota 2022

47,3

42,2

43,9

46,8

46,4

46,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

6,7

10,8

2,7

2,7

2,7

2,4

Overboekingen

6,7

10,8

2,7

2,7

2,7

2,4

       

Stand Miljoenennota 2023

54,0

53,1

46,6

49,5

49,1

48,4

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreffen de coalitieakkoordmiddelen voor het verbeteren van de bestaanszekerheid en het verminderen van de armoede in Caribisch Nederland. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling bij voorjaarsnota overgeboekt.

Technische mutaties Miljoenennota

Overboekingen

Deze post bevat voornamelijk overboekingen vanaf de begroting Koninkrijksrelaties naar het BES-fonds waaronder een structurele toevoeging van 1 miljoen aan het BES-fonds waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Den Berg en Kuiken die oproept tot een verhoging van de vrije uitkering aan Saba.

Licence