Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. EMU-saldo en EMU-schuld

Naar huidige inzichten komt het EMU-saldo uit op een tekort van 4,5 procent bbp voor 2011.

Tabel 4.1 Ontwikkeling EMU-saldo sinds Miljoenennota 2012 (in procenten bbp)
 

20111

EMU-saldo Miljoenennota 2012

– 4,2

Inkomsten

– 0,2

Rentelasten

0,1

EMU-saldo lokale overheden

– 0,1

Najaarsnota 2011

– 4,5

1

Vanwege afronding wijkt de som der delen af van het totaal.

De verslechtering van het EMU-saldo wordt gedeeltelijk veroorzaakt door lagere belasting- en premie-inkomsten. Een meevaller bij de rentelasten heeft een positief effect op het EMU-saldo. Daarnaast is het EMU-saldo lokale overheden neerwaarts bijgesteld omdat met name de inkomsten uit grondverkopen af zijn genomen in de laatste kwartaalcijfers van het CBS.

De EMU-schuld komt uit op 65 procent bbp voor 2011. De verslechtering van het EMU-saldo 2011 leidt tot een beperkte aanpassing van de raming voor de EMU-schuld.

Licence