Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1 Budgettaire kerngegevens (in miljarden euro)
 

20141

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

234,7

   

Netto uitgaven onder het uitgavenkader

248,0

Rijksbegroting in enge zin

106,6

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

75,2

Budgettair Kader Zorg

66,2

Overige netto uitgaven

3,1

Gasbaten

– 10,8

Rentelasten

8,4

Zorgtoeslag

3,8

Overig

1,7

Totale netto uitgaven

251,1

   

EMU-saldo centrale overheid

– 16,4

   

EMU-saldo decentrale overheden

– 2,2

   

Feitelijk EMU-saldo

– 18,5

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)

– 2,9%

   

EMU-schuld

451

EMU-schuld (in procenten bbp)

69,4%

   

Bruto Binnenlands Product (bbp)

650

1

Vanwege afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Licence