Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

8.419,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 4

     

– 4

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 7

     

– 7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 11

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

8.408,1

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

8.408,1

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

10.392

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4

     

4

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Aflossingen op leningen

– 193,2

   

Mutatie in rekening-courant en deposito

359

   

Voortijdige beëindiging derivaten

213

   

Diversen

– 16,7

     

362,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

366,1

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

10.758,1

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

10.758,1

Aflossingen op leningen

Op basis van de reeds gerealiseerde aflossingen in 2017 is de raming voor de aflossingen op leningen verlaagd. Met name de agentschappen zullen minder aflossen dan eerder dit jaar in de raming was voorzien.

Mutatie in rekening-courant en deposito

De raming mutatie in rekening-courant en deposito’s is aangepast op basis van de actuele standen op de rekeningen-courant van de sociale fondsen.

Voortijdige beëindiging derivaten

Er zijn rentederivaten voortijdig beëindigd. Bij het beëindigen van een rentederivaat wordt de actuele marktwaarde van het derivaat verrekend tussen beide partijen. Doordat de derivaten voortijdig worden beëindigd, wordt de meerjarig geraamde ontvangst in een keer ontvangen.

Licence