Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

2.462,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Mit 2019

14,2

Diversen

22,3

 

36,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

36,5

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

2.499,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

2.499,1

PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

0,0

Uitgaven

Technische mutaties

MIT 2019

Ten behoeve van de uitvoering van het decentrale deel van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren, de MIT 2019, maakt EZK 14,2 mln over aan de provincies.

Diversen

Het betreft diverse kleinere overboekingen. Zo draagt EZK 2,1 mln bij aan de aanleg van het Windpark de Drentse Monden en Oostermoer in de provincie Drenthe. IenW maakt in het kader van het Restbudget Randstadspoor 4,1 mln over aan de provincie Utrecht. In het kader van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak flexwonen maakt BZK 3,0 mln over voor de realisatie van verschillende flexwonen-initiatieven. Verder betreft het diverse overboekingen voor decentralisatie-uitkeringen. Een overzicht van alle decentralisatie-uitkeringen zal worden opgenomen in de tweede suppletoire begroting en in de decembercirculaire van het provinciefonds.

Licence