Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

10.101,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Lagere uitgaven dei-regeling/urgenda

‒ 24,0

Diversen

‒ 20,2

 

‒ 44,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Plafondcorrectie beschikbaarheidsvergoeding 2020

‒ 500,0

Diversen

‒ 22,4

 

‒ 522,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 566,7

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

9.534,3

Totaal Internationale samenwerking

36,7

Stand Najaarsnota 2020

9.571,0

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

32,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,0

 

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,0

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

32,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

32,5

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Lagere uitgaven dei-regeling/urgenda

De uitgaven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de uitvoering van de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) vallen lager uit in 2020, waardoor 24 miljoen euro doorschuift naar 2021. Deze middelen waren bestemd voor projecten die onder de DEI+-regeling vallen en tevens bijdragen aan een Circulaire Economie. De middelen zullen volgend jaar voor hetzelfde doel worden ingezet.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen en overboekingen, waarvan de volgende het omvangrijkst zijn:

  • In verband met COVID-19 worden diverse middelen die beschikbaar zijn gesteld naar aanleiding van het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord niet volledig benut in 2020. Deze middelen (in totaal ‒ 16,5 miljoen euro) worden doorgeschoven naar 2021.

  • De uitgaven door RVO in het kader van subsidies voor de Retrofit van de Binnenvaart vallen lager uit dan geraamd (-4 miljoen euro) in 2020. Ook dit bedrag schuift door naar 2021.

Technische mutaties

Plafondcorrectie beschikbaarheidsvergoeding 2020

In 2020 heeft het kabinet besloten tot een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie ter hoogte van 1,488 miljard euro. Omdat een deel van de vergoeding achteraf wordt uitgekeerd, is de inschatting dat een bedrag van ca. 500 miljoen euro dit jaar niet tot betaling komt. Dit bedrag wordt bij Najaarsnota middels een plafondcorrectie afgeboekt. De middelen zullen in 2021, opnieuw via een plafondcorrectie, worden toegevoegd aan de begroting van IenW.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen en overboekingen, waarvan de volgende drie het omvangrijkst zijn:

  • Een overboeking van 10 miljoen euro naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ten behoeve van generieke facilitaire dienstverlening door FMHaaglanden;

  • Diverse afdrachten aan het BTW compensatiefonds (in totaal 13,2 miljoen euro) voor het mobiliteitsprogramma Smartwayz 2020, voor het traject Rotterdamsebaan en voor het uitrollen van slimme laadpleinen

  • Een bijdrage van 2,2 miljoen euro aan BZK voor het beheer, de financiering en de samenwerkingsafspraken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Licence