Base description which applies to whole site

Zorg

ZORG: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

76.170,50

Mee- en tegenvallers

 

Zorg

 

Actualisatie q3 zvw

‒ 100,5

Ramingsbijstelling wlz binnen contracteerruimte

‒ 26

Diversen

‒ 38,2

 

‒ 164,7

Beleidsmatige mutaties

 

Zorg

 

Nominaal en onverdeeld wlz

60

Diversen

‒ 6,4

 

53,6

Technische mutaties

 

Zorg

 

Diversen

10,4

 

10,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 100,7

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

76.069,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

76.069,8

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

5.121,1

  
  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

5.121,1

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

5.121,1

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisatie Q3 Zvw

Op basis van de meest recente inschatting van zorgverzekeraars van de verwachte uitgaven inclusief de effecten van COVID-19 zijn de Zvw-uitgaven 2020 geactualiseerd. De ontvangen cijfers zijn gebaseerd op de daadwerkelijke declaraties van de eerste drie kwartalen van 2020, aangevuld met een raming voor de nog te verwachten lasten van 2020. Door COVID-19 gaan de ramingen van de zorgverzekeraars met meer onzekerheden gepaard dan normaal. De effecten van de tweede golf zijn nog niet verwerkt in de cijfers, omdat deze cijfers gebaseerd zijn op de ontwikkelingen tot en met september.

Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte

Dit betreft een ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen.

Diversen

Op basis van de actualisatiecijfers zijn de ramingen van tandheelkundige zorg, hulpmiddelen en subsidieregeling extramurale behandeling bijgesteld voor in totaal 24,5 miljoen euro. Daarnaast betreft het vrijval op nominaal en onverdeeld van de Zvw voor 13,7 miljoen euro.

Beleidsmatige mutaties

Nominaal en onverdeeld Wlz

Dit betreft de tegenboeking van een eenmalige technische boeking op nominaal en onverdeeld van afgelopen Miljoennota. Deze post is hiermee definitief ingevuld.

Diversen

Dit betreft onder meer de inzet van 10 miljoen euro op de regeling voor voorwaardelijke toelating Zvw op de VWS-begroting t.b.v. plasmageneesmiddelen, en 6,2 miljoen euro onderuitputting op de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft onder andere extra middelen (20,6 miljoen euro) voor de zorgkosten op Caribisch Nederland vanwege de oplopende besmettingen en zorgcapaciteit die onder druk staat, een overboekingen van 16,9 miljoen euro van het Gemeentefonds naar de Wlz voor mobiliteitshulpmiddelen, en 5,6 miljoen euro voor de meerkosten van COVID-19 voor beschermd wonen (Wmo).

Licence