Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

33.444,00

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanvullend pakket re-integratie covid 19

39,3

Diversen

72,7

Zorg

 

Diversen

5,6

 

117,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

117,6

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

33.561,50

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

33.561,50

GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

0,0

  
  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

0,0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Aanvullend pakket re-integratie covid-19

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra middelen ter beschikking gesteld voor re-integratie. Deze middelen zijn eerder toegevoegd aan de begroting van SZW. In de najaarsnota zijn deze middelen overgeheveld naar het gemeentefonds.

Diversen (Rijksbegroting en Zorg)

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen, met name de algemene uitkering en de decentralisatie uitkeringen. Deze bedragen vallen onder de ondergrens.

Licence